Diabetes Flashcards Preview

Farmakoterapi > Diabetes > Flashcards

Flashcards in Diabetes Deck (16)
Loading flashcards...
1

Hvad er symptomerne på diabetes?

- Polyuria (øget urin produktion)
- Polydipsia (øget tørst)
- Træthed
- Vægttab
- Højere risici for infektioner - især urinary tract infection (grundet øget glukose i urinen)

2

Hvordan adskiler udviklingen af symptomerne sig fra hinanden i diabetes 1 og 2?

Ved diabetes 1 vil symptomerne komme mere hurtigt eller pludseligt (dage eller uger), mens ved type 2 vil symptomerne komme snigende

3

Hvorfor er hypoglycaemia et problem med diabetes og hvad kan forværre dette?

Hypoglycaemia er en meget almindelig bivirkning ved diabetes behandling

Kan forværres af:
- beta-blokker
- Tilbagevændende hypoglycaemia (autonome symp. nedsættes)
- Folk ved ikke de har hypoglycaemia (manglende viden om symp.)
- autonom neupathy -> skade på nerver (almindelig ved diabetes)
- Højt alkohol indtag

4

Hvordan kan hypoglycaemia behandles?

Er personen ved bevidsthed -> oralt glukose

Bevidstløs -> glucose I.V. eller glucagon i.m.

5

Hvordan opstår diabetic ketoacidosis?

Opstår når en diabetiker ikke for tilstrækkeligt med insulin Personen vil dermed have højt blodsukker, men kroppen kan ikke bruge den, hvorved kroppen kommer i faste-tilstand.
Ved faste vil kroppen fokuserer på at give energi til hjernen, som kun kan bruge glucose og ketone bodies. Dermed omdannes fedtsyre til acetyl CoA i levren, som derefter omdannes til ketone bodies.

6

Hvordan behandles diabetic ketoacidosis?

- Saltvand (0,9%) gives I.V. -> oprethodlelse af væskebalancen
- Koregering af hyperglycaemia og øget ketonstoffer ved at give insulin infusion
- Forebyggelse af hypokalaemia
- Behandling af evt. infektion

7

Hvordan opstår hyperosmolar hyperglycaemic state?

Gradvis hyperglycaemia -> dehydrering grundet osmotisk diurese og efterfølgende hyperosmolarity -> øgning af blod-viskositet -> øget risk for blodprop

8

Hvad er følgesygdomme ift. diabetes?

Øget risici for:
- hjertekarsygdomme
- periferal vaskulær sygdom
- Retinopathy (Skade på retina - kan fører til blindhed)
- Periferal neuropathy
- Nephropathy
- Problemer med fødderne

9

Hvordan behandles type 1 diabetes? Og hvilke regimer findes der?

Med insulin

Mealtime plus basal regime: Fast-acting insulin ved måltid og en/to intermediate/long-lasting -> op til 5 injektioner om dagen (svært at overholde)

Twice-daily regime: Man tager det 30 min før morgenmad og 30 min før aftensmad. Er sammensat af kortvirkende eller en hurtigt virkende og en intermediate-acting

10

Hvilke typer af insulin findes der?

Fast-acting: peaker efter 2 timer (i cirkulation efter 10 min)
Intermediate-acting: Skal ofte gives 2 gange dagligt -> stor variation i hvor lang tid de virker
Long-acting: Virker i 24 timer

11

Hvordan virker metformin? Fordele/ulemper?

Ukendt mekanisme. Nedsætter den hepatiske glukose produktion

Fordele: Fører ikke til hypoglycaemia eller vægtøgning

Ulemper: Må ikke bruges af patienter med nedsat nyrefunktion, leversygdom, ukontrolleret hjertesvigt eller svær lunge-insuificieens

12

Hvordan virker sulphonylurea? Fordele/ulemper?

Får beta-cellerne i pancreas til at udskille insulin-> man skalhave fugerede beta-celler tilbage for at kunne anvende det

Fordele: Ikke så mange bivirkninger

Ulemper: Hypoglycaemia (AE)!, mange LM-interaktioner

13

Hvordan virker meglitinider? Fordele/ulemper?

virker ved at stimulere β-cellerne i de langerhanske øer i pancreas til øget insulinsekretion

Fordele: Virker godt ved patienter der får høj blod-glukose-niveau efter et måltid eller spiser på mærkelige tidspunkter eller glemmer måltider

Ulemper: Hypoglycaemia (AE), LM-interaktioner (CYP450)

14

Hvordan virker Thiazolidinediones? Fordele/ulemper?

Virker på PPAR-gamma receptor

Fordele:

Ulemper: LM-interaktioner, vægtøgning, ødem, forsigthed ved post-menopausale kvinder

15

Hvordan virker DPP-4-hæmmer? Fordele/ulemper?

Virker på incretin-system

Fordele: Fører ikke til hypoglycaemia

Ulemper: Bivirkninger (GI-bivirkninger, øvre respiratorisk infektion)

16

Hvordan vil du behandle en overvægtig med diabetes 2?

Start med kostomlægning, motion og vægttab

1. Metformin
2. Metformin + sulphonylurea (eller DPP-4-hæmmer,Thiazolidinediones)
3. Metformin + sulphonylurea + insulin