Chronic Kidney Disease Flashcards Preview

Farmakoterapi > Chronic Kidney Disease > Flashcards

Flashcards in Chronic Kidney Disease Deck (9)
Loading flashcards...
1

Hvilke funktioner har nyren?

- Opretholder homeostase (Væskebalance, Elektroly koncentration og Syre base forhold )
- Udskiller affaldsstoffer
- Hormon produktion (Renin, Erythropoitin (Epo) og 1,25 dihydroxy vitamin D3 )

2

Hvad er symptomerne på Chronic Kidney Disease?

- træthed
- kvalme
- Dårlig appetit
- Vægttab
- Kløe – I nogle tilfælde

3

Hvordan skal kosten ændres ved Chronic Kidney Disease?

Mindre natrium
Mindre kalium
Mindre proteiner (da man hermed får mindre urea )

4

Hvorfor er ACE-hæmmer og NSAID problematiske ved nyrepatienter?

Fordi de begge nedsætter GFR

5

Hvilke type diuretika vil du anvende ved hypertension hos nyrepatienter?

Ved nedsat nyrefunktion er det ofte kun loop som har en effekt

6

Hvorfor ses der anæmi ved kronisk nyresvigt?

Da nyren danner Epo, kan kroppen dermed ikke danne nok Epo, hvorved der ikke dannes nok erytrocytter -> anæmi

7

Hvorfor ses der knoglesygdomme ved nyrepatienter? Og behandling af dette?

Nyrerne danner 1,25 dihydroxy vitamin D3 (ud fra 25-hydroxycholecalciferol), hvorved at ved nyrepatienter mangler D-vitamin

Behandling: Vitamin D analog -> calcitriol

8

Hvad skal man give nyrepatienter (LM), når de er på dialyse?

B og C vitamin da de er vandopløselige, og skyldes dermed ud med dialysen

9

Hvilken type anæmi er almindelig ved nyre-patienter?

Normochromic, normocytic anaemia

(Normochromic er normalt koncentration af hemoglobin i erytrocytter, mens normocytic er normalt MVC)