Lunge-sygdomme Flashcards Preview

Farmakoterapi > Lunge-sygdomme > Flashcards

Flashcards in Lunge-sygdomme Deck (20)
Loading flashcards...
1

Hvad er symptomerne for astma?

- Pibende/hvæsende vejrtrækning
- Åndenød
- Hoste
- Trykken i brystet

2

Hvad er forskellen i sygdomsforløbet mellem astma og KOL?

Astma varierer, mens ved KOL går det kun nedad

3

Hvad er FEV1?

Forced Expiratory Volumen
(Volumen af udåndet luft under kraftigt udånding) i det første minut af udåndingen

4

Hvad er FVC?

(Forced Vital Capacity)
Vurdering af den maximale volumen af udåndet luft ved maksimal anstrengelse efter maksimal indånding

5

Hvad er symptomerne ved KOL?

- Åndenød
- Kronisk hoste
- Øget slimproduktion
- Wheezing and bryststramhed
- (vægtøgning -> da de ikke bevæger sig, grundet symp.)

6

Hvilke to sygdomme dækker KOL over?

Kronisk bronkitis
Emphysema (store lunger)

7

Hvad er FEV1/FVC ved KOL?

Symptomer og FE1/FVC <70%

8

Beskriv pathologien ved astma

Mekanisme:
- Komponenter fra mastceller frigives en antistof-medieret reaktion på overfladen af cellen -> histamin og andre stoffer frigives fra mastcellen
- Makrofager frigiver prostaglandiner, thromboxan og platelet-aktiverende faktor (PAF)
- PAF gør at esofiler forbliver i luftvejene og får de respiratoriske kapilære til at udlede plasma, som øger mucosal ødem

9

Hvordan behandler man astma i GINA step 1? Bivirkninger? + EX

Kort virkende beta-2-agonister (SABA)
EX: Salbutamol og terbutaline

Bivirkninger:
- Cardiotoxicitet (Beta-1-recep.)
- Beta-2-recep. -> Tachycardia

10

Hvordan behandler man astma i GINA step 2? Bivirkninger? + EX

Inhalerede glucocorticoider (ICS)
EX: Beclometasone eller budesonide

Bivirkninger:
- Svampe i munden (candidiasis)
- Hæshed
- Væksthæmning hos børn

11

Hvordan behandler man astma i GINA step 3? Bivirkninger?

Long acting Beta-2-agonist (LABA)
Bvirkninger: Øget dødelighed -> Skal kun gives hvis andet ikke virker, og fratages igen hvis ingen effekt ses

Her kan man også øge dosis af inhalerede glucocrtocoider (ICS), hvis LABA ikke er nok

12

Hvordan behandler man astma i GINA step 4? Bivirkninger?

Her kan man igen øge dosis af ICS (inhalerede steroider)

Eller tilføje:
- Leukotrin receptor antagonist
- theophylline (bronkodialator) (Snævert terapeutisk vindue)
- Beta-2-agonist tablet

13

Hvordan behandler man astma i GINA step 5? Bivirkninger? + EX

Oral steroid tabletter (corticoider)

Mange bivirkniger -> tænk glucocorticoider
ved lang behandling adrenal supression

14

Hvorfor vil man anvende forskellige administrationsveje til behandling af forskellige typer af astma?

Ved mildere type astma anvendes inhalerede LM, da lungerne her stadig kan klare og her optages stoffet hurtigere i lungerne, samt systemiske bivirkninger mindskes

Ved højere GINA step vil lungerne ikke virke så godt, og det kan være svært for patienten at indånde LM -> oral tablet gives

15

Hvordan vil du behandle mild KOL?

SABA (short-acting beta-2-agonist) eller SAMA (short-acting antimuscarinic) skal bruges når der erbehov for dette

16

Hvordan vil du behandle KOL med FEV1 under 50%?

LABA (Long-acting beta-2-agonist) og ICS (inhalerede steroider)

eller

LAMA (Long acting antimuscarinic)

17

Hvordan vil du behandle KOL med FEV1 over eller lig med 50%?

LABA (Long-acting beta-2-agonist)

eller

LAMA (Long acting antimuscarinic)

18

Hvordan vil du behandle svær KOL?

LABA (Long-acting beta-2-agonist) + ICS (inhalerede steroider) -> in a combinated inhaler

eller

LABA (Long-acting beta-2-agonist) + LAMA (Long acting antimuscarinic) +ICS (inhalerede steroider) -> in a combinated inhaler

19

Hvornår vil man give ilt til en KOL-patient, og hvornår vil man ikke?

Man vil give ilt ved hypoxia

1/4 af KOL-patineter har en øget tilbageholdelse af CO2, hvorved en ilt-tilførsel vil øge denne tilbageholdelse, som derved kan fører til respiratoriske acidose. Dermed vil man ikke give ilt her, medmindre der er tale om en akut situation

20

Hvordan kan man holde øje med at ens astma medicin virker?

Man kan anvende et peak flow meter

Bruges dagligt eller en gang om ugen, hvor det højeste tal noteres i patientens astma-dagbog