Dyspepsia og mavesår Flashcards Preview

Farmakoterapi > Dyspepsia og mavesår > Flashcards

Flashcards in Dyspepsia og mavesår Deck (20)
Loading flashcards...
1

Hvilke to faktorer kan medvirke til dannelse af mavesår? Her ses der bort fra sygdom med hypersekretion af mavesyre

- Infektion med Helicobacter Pylori
- Brug af aspirin eller NSAID

2

Hvorfor skaber H. Pylori mavesår?

- Producerer cytokin-associeret gen A(CagA) proteiner og andre cytokiner, som starter ne inflammationskaskade
- Udskiller enzymer som skader væv
- Ændrer på gastrin homeostasen -> øger mavesyre-udskillelsen

3

Hvordan skaber NSAID mavesår?

Reducerer mucosal prostaglandin produktion og hæmmer dermed en beskyttelses mekanisme for mavesækken

4

Findes der et alternativ til patienter, som tager NSAID, men samtidigt lider af mavesår? Og hvordan virker de og kan de bruges af alle?

Ja, selektive COX-2-hæmmere
Hæmmer COX-2 (og ikke COX-1), hvorved man ikke hæmmer produktionen af mucosal prostaglandin, hvorved beskyttelsesmekanismen af mavesækken opretholdes
COX-2-hæmmere har en større risici ift. hjertesygdomme (såsom blodprop og hjertetilfælde) , så skal ikke tages af hjertepatienter eller patienter på lav dosis aspirin
Bruges ikke så meget grundet bivirkninger

5

Hvad er symptomerne på mavesår?

- Mavesmerter (lindres ved indtag af mad eller syreneutraliserende stoffer)
- Kvalme
- Opkast
- Tidlig mæthedsfornemmelse og nedsat madlyst

6

Hvad er dyspepsi (dyspepsia)?

Vedvarende eller recidiverende smerter eller ubehag, der er lokaliseret til midt i øvre del af abdomen (epigastriet)

7

Hvordan behandles mavesår grundet H. Pylori?

Skal behandles både med antibiotika og syre-nedsættende stoffer (fx PPI)
Man starter med tripel-terapi:
OCA: Omeprazol (PPI), clarithomycin og amoxicillin
OCM: Omeprazol(PPI), clarithomycin og metronidazol

Antibiotika i en uge og PPI i 2 måneder

Hvis dette ikke virker, så:
Bismuthsubsalicylat, tetracyklin, metronidazol og syrepumpehæmmer (standarddosis x 2))
i 2 uger

8

Hvordan behandles mavesår grundet NSAID?

- Man stopper behandlingen med NSAID
- Mavesårerne heles ved at anvende PPI, H2-receptor antagonist, misoprostol eller sucralfat (1-2 måneder)

9

Hvad hvis en patient har brug for NSAID, men får mavesår?

Man aka give den laveste dosis af NSAID samt en syrepumpehæmmer
Selektitive COX-2-hæmmere kan også anvendes, men NSAID og syrepumpehæmmer foretrækkes

10

Hvad er Gastroøsofagal refluksygdom (GORD)?

Er en sygdom hvor syre, pepsin eller galde fra mavesækken løber op i spiserøret (øsofagus)

11

Hvad er symptomerne på Gastroøsofagal refluksygdom (GORD)?

- Smerte ved epigastrium (Heartburn)
- Dyskofort i den øverste del af maven
- Hæshed
- Brystsmerte
- Hoste
- Oppustethed og hurtig mæthed
- Sure opstød

12

Hvordan vil man behandle Gastroøsofagal refluksygdom (GORD)?

Avoid food which gives you symptoms
Long term treatment with PPI (1-2 måneder)

13

Hvordan virker proton pumpe hæmmere (PPI)?+ Eksempler

Hæmmer(via binding) H+,K+-ATPasen i maven, som er det sidste step i frigivelsen af mavesyre fra parietal cellerne
(Prodrug -> Omdannes til aktiv form i surt miljø)

EX: Omeprazol, Esomeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol

14

Hvad er bivirkninger ved proton pumpe hæmmere (PPI)? Og er der interaktioner med andre LM?

Diare
Mavesmerter
Kvalme
Hovedpine
Træthed
Svimmmelhed

Ja, da alle PPI omdannes i CYP-450 (CYP2C19 og CYP3A) og problematisk at atge med warfarin eller phenytoin

15

Hvordan virker H2-receptor antagonister? ? Ekspempel

Er alle strukturelle analoger af histamin, som virker ved at kompetetivt blokkerer histamin receptorer i parietal cellerne i mavesækken

Fx: Ranitidin

16

Hvad er bivirkningerne ved H2-receptor antagonister?

Diare
Hovedpie
Forviring
Udslæt

17

Hvad er bedst; PPI eller H2-receptor antagonister? Og hvornår bruges hvad?

PPI heler symptomer ved mavesår hurtigee end H2-receptor antagonister. PPI er dermed for det meste første valget

H2-receptor antagonister anvendes i second line treatment af halsbrand og ved gravide kvinder

18

Hvad er Sucralfat og hvordan virker det?

Er et aluminium-salt
Stimulerer udskillelsen af bikarbonat og mucus og stimulerer udskillesmucosal prostaglandinger -> beskytter mavesækken

19

Hvordan virker antacider og hvad er det? Bivirkninger?

Indholder enten aluminium eller magnesium
Neutraliserer mavesyren

Aluminium-holdige midle medfører forstopelse, mens magnesium-holdige midler fører til diare

20

Hvad er risko-faktoererne ved mavesår forsaget af NSAID?

- Alder over 65 år
- Tidligere mavesår eller blødning
- Høj dosis af NSAID og fere samtidigt
- Kort historie ved brug af NSAID
- Brug af steroider eller antikoagulanter
- Hjertekarsygdomme