Infektionssygdomme Flashcards Preview

Farmakoterapi > Infektionssygdomme > Flashcards

Flashcards in Infektionssygdomme Deck (7)
Loading flashcards...
1

Hvordan behandler man Acute bronchitis and exacerbations of COPD?

Unge raske mennesker har ikke brug for behandling, mens ved ældre eller KOL-patienter er behandling ofte nødvednigt:
- Forbedring af vejrtrækning (fx bronchodialatorer, oxygen)
- Behandling af infektion: (Bredspektret antibiotika: tetracycline (fx Doxycycline) eller aminopenicillin (fx Amoxicillin))

2

Hvor sker inflammationen ved bronkitis?

i bronkierne

3

Hvilke tre ting kan fører til Pneumonia?

Bakterielle infektion
Virus infektion
Svampe infektion

4

Hvordan behandler du bakterielle Pneumonia?

Tetracycline
Amoxicillin

5

Hvilke LM anvendes ved behandling af urinvejsinfektion?

Cefalexin
Trimehoprim
Nitrofurantoin (Ciprofloxacin)

6

Hvor lang tid vil man behandle urinvejsinfektion?

7-10 dage

7

Hvordan kan man behandle urinvejsinfektion ikke-farmakologisk?

Drikke meget vand -> man skylder bakterierne ud