Epilepsi Flashcards Preview

Farmakoterapi > Epilepsi > Flashcards

Flashcards in Epilepsi Deck (12)
Loading flashcards...
1

Hvilke årsager findes der for epilepsi?

- Hypoxia under fødsel (for barnet)
- Malformations of the brain
- alkohol misbrug
- brain tumors
- head injury
- cerebrovascular diseases
- cortical dysplasias (celleforandring)

2

Hvad er general seizures?

Aktivering af begge hemispheres samtidigt
Personen mister bevidstheden

3

Hvad er partial (focal) seizures?

Discarge starts in a local area of the brain and

4

Hvilke typer af seizures hører under general seizures og hvad går det ud på?

- Grand mal (tonic clonic convulsions): Patienten bliver stiv, falder og vrider sig voldsomt med tung vejrtrækning og øget salv-dannelse -> være et få minutter
- Petit mal (absence attacks): Ofte hos børn. Barnet bliver "blank" og stirer ud i luften -> få sekunder
- Myoclonic seizures: Shock-like jerks som kan omhandle hele kroppen eller armene eller hovedet -> sker ofte om morgenen
- Atonic seizures: Sudden loss of muscle tone -> the person collapses, but recovers quickly

5

Hvilke typer af seizures hører under partial seizures og hvad går det ud på?

Simple partial seizure: Bevidsthedne bevares under anfaldet. Ses ved fx lokal jerk af dele af ansigtet eller twithinch af en del af kroppen

Complex partial seizures: Bevidstsløs. Personen gør gentagne ting som pille ved sit tøj, folde ting samme og virker confus. Lim smacking eller går rund som de er fulde uden af de er bevidste om det

6

Hvad secondary generalised seizures?

Starter som parielle seizures, men spreder sig til resten af hjernen -> kan sprede sig meget hurtigt -> ligner udefra som grand mal

7

Hvordan skal behandlinegn foregå under et epileptisk seizure?

Seizure kan virke voldsomme, men er ofte ufarlige og personen skal bare ligges ned et sikker sted indtil man er sikker på at seizure er ovre

Vare anfaldet mere end 10 minutter kan diazepam gives I.V. eller rektalt

8

Hvad er febrile convulsions og hvordan behandles de?

Er anfald som sses ved børn (5 måneder- 6 år) som har høj feber.
Korte anfald er ufarlige og kan behandles ved at nedsætte barnes temperatur
Længere anfald (10-15 min) kan fører til hjerenskade og skal behandles med fx rektalt diazepam

9

Hvad er status epilepticus og hvordan behandles det?

Akut anfald
Man skal sørge for at persone kan trække vejret, opretholde normalt blodtryk og korregerer hypoglycaemia
LM-behandling: Diazepam eller lorazepam I.V.

10

Hvordan vil amn generelt behandle epilepsi?

Behandlingen startes kun hvis dette er nødvendigt, og ikke hvis der kun er tale om meget sjældne seizures
1. Man star termed first-line treatment og vælger et præparat, som passer med seizure-typen
2. Virker first-line ikke optimalt anvendes send-line og igen ligges der her vægt på at finde et præparat, som passer til typen af seizure

11

Nævn nogle LM som anvendes til partial seizure (first-line)

Carbamazepine
Lamotrigine
Oxcarbamazepine
Levetiracetam

12

Må man standse epilepsi-behandling pludseligt?

Nej, skal amn af behandlingen skal dette gøres langsomt

Ønsker man at skifte præparat skal dette gøres ved at man langsom øger dosis af det nye LM, og når den korrekte dosis er opnået, nedtrappes det gamle LM gradvis