Rheumatologi Flashcards Preview

Farmakoterapi > Rheumatologi > Flashcards

Flashcards in Rheumatologi Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hvad er symptomerne på Rheumatoid arthritis ?

Smerte, stivhed og oppustning af led

2

Hvad er det fire lM-grupper, som anvends i behandlingen af Rheumatoid arthritis?

- NSAID
- Glycocorticoider
- DMARD
- Biologisk terapi

3

Hvordan virker DMARD?

Virker ved at hæmme frigivelse eler reducerer aktiviteten af inflammatoriske cytokiner, såsom TNF-alpha, interleukin-1, interleukin-2 og interleukin-6

4

Hvornår opnåes der en klinisk effekt af DMARD?

Efter 8 uger, mens der kan gå måneder før det optimale respons opnåes
Man skal dermed infomere patienter om at der går tid før de får effekt

5

Hvordan startes behandlinegn af Rheumatoid arthritis?

Starter med en ekobinationsbahendling af DMARD, som ofte består af Methotrexate og en /flere DMARD (ofte sulphasalazine og/eller hydroxychloroquine)
Man starter behandlinge så hurtigt som muligt , gerne indenfor 3 måneder efter diagnose

man kan til at starte med give NSAID mod symptomerne

6

Hvor ofte gives methotrexate og hvad anbefales at man tager sammen med methotrexate-behandlingen?

En gang om ugen (Oralt eller parenteralt (i.m eller s.c.))
Folinsyre, da det er en folinsyre-antagonist og deremd vil dette nedsæte bivirkningerne -> må ikke tages samme dag

7

Hvordan virker methotrexate?

Er en folinsyre antagonist - hæmmer reversibelt dihydrofolate reductase, som er det enzym der reducerer folinsyre til tetrahydrofolic acid (lunge, lever og knoglemarvs toksisk)

8

Hvordan anvendes glucocorticoider i behandlingen af Rheumatoid arthritis?

- Kan gives i.m. eller intraarticulær (i leddet) og burges som lokal behadling af den inflammaterede led -> virker i ca. 4 uger, men skal ikke gives mere en 3 gang om året
- Oralt: Kan gives sammen med DMARD i starten da DMARD har en langsom virkning
(glucocorticoider gives helst ikke i længere perioder, grundet AE såsom osteroporose)

9

Hvordan virker den biologiske behandling for Rheumatoid arthritis?

Det er anti-TNF stoffer -> hæmmer TNF-alpha

10

Hvad er bivirkningerne ved behandling af biologiske midler for Rheumatoid arthritis (anti-TNF-behandling)?

Mest irratation ved injektionsstedte
Nedsættelse af modstand overfor infektioner -> behandlingen skal stoppes hvis patienten er på

11

Hvornår vil man anvende biologiske lægemdiler i behandlingen af Rheumatoid arthritis?

Når patienten ikke længere responderer på DMARD
(patient skal ikke have nogle infektioner, når behandlingen startes)

12

Hvad er rituximab? Hvordan virker det og hvad bruges det til?

Monoclonal antistof, som binder til C20-antigen på B-celler -> mindsker mængden af periferale B-celler
Bruges til behandling af Rheumatoid arthritis

13

Hvornår vil man anvende rituximab i behandlingen af Rheumatoid arthritis? Og hvad gives det med?

Anvendes ved svær Rheumatoid arthritis, når patienten ikke ikke tilstrækkeligt respons/intolerance for DMARD og en eller flere anti-TNF stof

Gives i kombination med methotrexate