Endokrinologi Flashcards Preview

Pædiatri > Endokrinologi > Flashcards

Flashcards in Endokrinologi Deck (18)
Loading flashcards...
1

Angiv definitionen på for tidlig pubertetsudvikling hos hhv. drenge og piger (alder for udvikling af sek. kønskarakter)

Piger: < 8 år (brystudvikling)

Drenge: < 9 år (Testikelvækst > 3 mL)

2

Hvad er pubertas præcox? 

Ved hvilket køn ses det hyppigst?

Angiv mulige årsager

For tidlig pubertet

Ses hyppigst hos piger (oftest tidlig, normal pubertet. Hos drenge, oftest patologisk)

Årsager: 

 • Familiær tidlig, normal pubertet 
 • Tumorer (hjerne, binyrer, ovarier, testis)
 • Hypotyreose

Hos drenge ses hyppigere organisk årsag (intrakraniel eller androgenproducerende tumor)

3

Angiv behandlingsmuligheder for pubertas præcox

Behandling af tilgrundliggende årsag 

Central pubertas præcox: GnRH-analog, der blokerer FSH og LH

Perifer pubertas præcox: Hæmning af androgen-, eller østrogenproduktion. 

4

Hvad er præmatur thelarche og præmatur pubarche? 

Præmatur thelarche: brystudvikling hos børn 6 mdr - 2 år. Ofte selvlimitterende. Ingen andre kønskarakter

Præmatur pubarche: Pubsbehåring før 8 år (piger) og 9 år (drenge) uden udvikling af andre kønskarakterer.

5

Angiv definitionen på pubertas tarda og typiske årsager

Forsinket pubertetsudvikling hos piger > 13 år og drenge > 14 år. 

Årsager:

 • Typisk familiært betinget! 
 • Lav gonadotropinkoncentration (anoreksi, svær fysisk træning, kronisk sygdom)
 • Høj gonadotropinkoncentration (Klinefelter, Turner)

Behandling ofte ikke indiceret.

6

Angiv mulige årsager til tvetydige genitalia (forstyrrelse i kønsdifferentiering)

 • Kongenit adrenogenitalt syndrom --> høj testosteron produktion gr. binyrebarkhyperplasi --> virilisering af piger
 • Inkomplet virilisering af drenge gr. nedsat androgenpåvirkning 
 • Gonadotropinmangel 

Info: Køsbestemmelsen ligger SRY-genet i Y-kromosomet. Hvis det er tilstede --> dreng, hvis det ikke er --> pige.

 

7

Hvad er ætiologien bag Adrenogenitalt syndrom? 

Hvilke symptomer ses og hvad er behandlingen?

Defekt af enzym i aldosteron/kortisol syntesen --> høj ACTH fra hypofysen --> højt testosteron produktion 

Symptomer

 • Virilisering af piger 
 • Addisons krise efter 2-3 leveuger. Symptomer som pyelosstenose (dog ses her højt K og lavt Na pga. lav aldosteron. Ved pyelostenose vil K være lavt)
 • Pubertas præcox hos drenge. (piger diagnosticeres tidligere pga. virilisering)

Behandling:

 • Livslang glukokortikoidbehandling, mineralokortikoider samt natrum ved hyponatriæmi
 • Kontrol af vækst. 

Akut behandling af Addisons krise: iv. hydrokortison, glukose og saltvand.

8

Angiv typiske symptomer på DM-1 hos et barn samt nogle af de sene symptomer

Typisk: 

 • Polyuri
 • Polydipsi (overdreven tørst) 
 • Vægttab 

Sene symptomer: 

 • Kussmauls respiration (dybe, hurtige vejrtrækninger ved ketoacidose)
 • Opkastninger 
 • Lugt af acetone

9

Du sidder i almen praksis og finder u-stix med +++ for glukose og ++ for ketoner. Hvordan forholder du dig? 

Indlægger akut på børneafdelingen (alle nydiagnosticerede skal henvises akut).

Indlægges ca. 1 uge til undervisning og oplæring i sygdommen.

10

Hvilke initiale undersøgelser vil man foretage på et barn, der er mistænkt for diabetisk ketoacidose? 

Hvilken behandling iværksættes? (opdelt efter mild/moderat-svær ketoacidose)

Blodprøver: 

 • BS, ketoner, kreatinin, karbamid og elektrolytter (dehydrering)
 • Syre base status (metabolisk acidose)
 • Undersøgelser for at identificere udløsende årsag (ofte infektion).

Behandling: 

Mild: Insulin subkutant, væske + kalium p.o

Moderat/svær (bikarbonat < 16): Isoton saltvand (korrektion skal ske langsomt) + insulininfusion afh. BS + Kalium efter første insulininjektion (initialt højt, men falder efter insulin). 

Når BS <12 mmol/L skiftes til kalium-natrium-glukoseblandingsvæske.

11

Angiv forskellige behandlingsmuligheder for insulinbehandling (2) samt generel non-farmakologisk behandling.

Generel: Sund kost med lavt fedtindhold. Stort indtag af langsomt absorberbare kulhydrater.

Insulin: 

 • Basal-bolus-terapi: Langtidsvirkende (i lår) + hurtigvirkende (i maveskind)
 • Insulinpumpe: kont. infusion af hurtigvirkende via et subkutant kateter. Tilpasser behoved kontinuerligt. 

12

Angiv behandlingsmål for HbA1c ved DM-1 børn.

< 59 mmol/L for at forebygge følgesygdomme

13

Angiv nogle af de følgesygdomme, der kan ses ved dårlig kontrolleret BS

 • Pubertet kan være forsinket. Overvægt
 • Hypertension 
 • Nefropati --> der screenes for mikroalbuminuri fra 12 år
 • Retinopati --> screenes fra 12 år 
 • Neuropati --> vibrationssans screenes fra 12 år.

14

Angiv nogle eksempler på arvelige stofskiftesygdomme (eller hvilken omsætning der er defekt)

 • Kulhydratomsætning (galaktosæmi og glykogenoser)
 • Fedt (MCADD = mellemkædet acyl.CoA-dehydrogenasemangel)
 • Aminosyrer (Fenylketonuri, ses på PKU-kort)
 • Ammonium (citrullinæmi)

 

15

Angiv den typiske arvegang for arvelige stofskiftesygdomme

Autosomal resseciv. 

16

Angiv initiale udredning af et barn mistænkt for stofskiftesygdom

Metabolisk screening af urin 

Blodanalyse

 • Glukose
 • Plasmaaminosyrebestemmelse
 • Ammonium (høj v .f.eks. fedtsyreoxidationsdefekter)
 • Laktat (høj v. f.eks. mitokondriesygdom)
 • Syre-base status. Normal udelukker IKKE sygdom
 • Aniongap (natrium - (klorid+bikarbonat))

17

Angiv akutte tiltag for spædbørn, der mistænkes for stofskiftesygdom

Akut pausering af amning eller MME

Iv. glukose 10%

Korrektion af evt. metabolisk acidose 

Udredning med blod-, og urinprøver

18

Hvad er grundstenen i længeresigtet behandling af arvelige stofskiftesygdomme?

Diæt

Herudover evt. medicinsk behandling med enzymsubstitution/hæmmere.