Reumatologi Flashcards Preview

Pædiatri > Reumatologi > Flashcards

Flashcards in Reumatologi Deck (19)
Loading flashcards...
1

Juvenil idiopatisk artritis (JIA) er en udelukkelsesdiagnose. Hvad er kriterierne? 

artritis > 6 uger hos børn < 16 år og andre årsager er udelukket. 

2

Angiv inddelingen af JAI (baseret på antal led) og hyppigheden.

Oligoartikulær (50%)

Polyartikulær (20%) 

Systemisk (10%)

Psoreasis artritis (10%)

Entesitis-relateret (10%

3

Beskriv karakteristika ved oligoartikulær artritis 

(antal led, opdelingen af "persisterende" vs. "udvidet" oligoartikulær artritis, hvilket køn, der typisk rammes, ANA-status, uveitis risiko)

 

 • 1-4 led afficeret i løbet af 6 mdr.
 • Opdeling
  • Persisterende: max 4 led også > 6 mdr.
  • Udvidet: > 5 led akkumulerer efter 6 mdr.
 • Ofte piger
 • ANA pos 45-70% (husk evt. 50%) 
 • Uveitis 25%

4

Beskriv karakteristika ved polyartikulær artritis

(antal led, RF-opdeling; herunder alder for debut og om der er risiko for uveitis)

 • >4 led
 • RF neg (hyppigst) (20%)
  • Ofte debut før 8 år
  • Symmetriske, små og store led afficiret
  • ANA-positive
  • Risiko for uveitis
 • RF pos. (5%)
  • Debut > 8 år
  • Symmetrisk, håndled, MCP led, erosiv artritis.
  • Typisk piger
  • Rammes aldrig af uveitis!

5

Angiv symptomer på systemisk artritis

 • Feber (flukturerende > 14 dage), udslæt (makulær exanthem) og artritis
 • Anæmi, fatigue, svedtendens, hepato-, splenomegali, generaliseret lymfadenopati.
 • Nogle får pericarditis/pleuritis

6

Angiv diagnostiske kriterier for psoreasis artritis

 • Arthritis +
  • Dactylitis
  • Negle psoreasis
  • Familiehistorie pos. For psoreasis.

Assymmetrisk artritis, oftest oligoartikulær.

7

Beskriv karakteristika for Entesitis relateret artritis 

(køn, der typisk rammes, debutalder, typisk lokalisation, risiko for uveitis, associeret til... )

 • Inflammation i ligament/sene tilhæftning
 • Oftest drenge
 • Sen debut (>8 år)
 • HLA-B27 > 75%
 • Arhtitis i UE, inflammatoriske rygsmerter, sacroiliitis, baldesmerter
 • Positiv familiehistorie med HLA-B27 ass. Sygdomme (Mb. Becterew, Reiter)
 • Uveitis 20%

8

Angiv symptomer på uveitis og andelen, der bliver blinde

 

Angiv andre komplikationer til artritis (2)

Symptomer: rødt øje. Ingen smerter i det tidlige forløb

 • 10% bliver blinde.

Komplikationer 

 • Nedsat vækst af mandiblen gr. artritis her.
 • Øget vækst af rørknolger gr. øget blodflow til afficerede led.

9

Angiv i hovedtræk behandlingen af de forskellige subtyper af JAI

Generelt: ved behandlingssvigt forsøget med anti-TNF

Oligoartikulær, polyartikulær, psoreasis:

 • Metotrexat 

Systemisk:

 • Anti-IL1/6, steroid

Entesitis-relateret 

 • Evt. anti-TNF (humira)

 

10

Hvilken subtype af JAI har den bedste prognose? 

Persisterende oligoartikulær JIA. 

80% er symptomfrie efter 10 år.

11

Definer "artritis"

Ledhævelse og/eller

 • smerter og bevægeindskrænkning

12

Angiv nogle forskelle på coxitis simplex og septisk artritis

(debut, feber, AT, smerter i hvile, bevægelser, leukocytter, rtg, behanlding, prognose)

13

Angiv kliniske manifestationer ved Schönlein-Henochs purpura (hud, led, abdomen, nyrer). 
 

Angiv diagnostiske kriterier (symptomer)

 

Hvilken aldersgruppe rammer den typisk? 

 • Palpapel purpura på balder og UE
 • Ledsmerter og hævelse af ankler 
 • Kolikagtive smerter. Hæmatemese og melæna
 • Mikro/makroskopisk hæmaturi, nefrotisk syndrom, etc. 

Diagnostiske kriterier: 

 • Karakteristisk hududslæt enten artritis, abdominalsmerter, nyrepåvirkning eller histologi med IgA-aflejringer. 

Alder: 3-15 år. 

14

Angiv ætiologien bag Shönlein-Henochs purpura 

 

Angiv behandlingen af Shönlein-Henochs purpura

Ætiologi:

Formentlig genetisk disponeret individ, der efter øvre luftvejsinfektion danner antistoffer, der angriber kar.

Behandling:

Symptomatisk (symptomer svinder spontant)
(ledsmerter med NSAID og paracetamol)

Svære abdominalsmerter --> prednisolon. 

 

15

Angiv symptomer på Kawasakis sygdom (samme som diagnostiske kriterier)

 

I hvilken alder rammer den typisk?

 • Feber > 5 dage (+ 4 af nedenstående)
 • Konjunktival injektion (uden pus)
 • Laklæber, jordbærtunge
 • Erytem af håndflader/fodsåler, hævede hænder fødder, afskalning. 
 • Udslæt (polymorft trunkalt udslæt)
 • Cervikal lymfadenopati. 

Alder: 6 mdr - 5 år. 

16

Hvilken størrelse kar samt hvilken type, rammes ved Kawasaki?

 

Hvad er behandlingen?

 

Hvordan er leukocytter, SR, CRP og trombocytter påvirkede?

små og mellemstore arterier

Koronarkar --> aneurismedannelse --> risiko for arvæv/iskæmi

Behandling

Immunglobuliner i.v (reducerer aneurismedannelse)
Acetylsalicylsyre (hæmmer trombosedannelse)
BP: Eleverede.

17

Angiv "Warning-signs" for immundefekter

 • > 8 ører infektioner pr år
 • > 2 Sinusitis hos børn pr år
 • > 2 mdr AB behandling totalt i løbet af et år
 • 2 pneumonier
 • Kutane abscesser
 • Cancida i mund/hud
 • Usædvanlige infektioner (Pnumocystis carinii, aspergillus)

18

Hvordan vil du screene for en immundefekt? 

 • Anamnese (sygdomme)
 • AT. Vækst og vægt kurve
 • BP: hgb, leukocytter inkl diff., trombocytter, S-IgG, S-IgA, S-IgM.

19

Hvad er karatkeristisk for hhv. T-celle-defekt, B-celle-defekt, Fagocytose-defekt og komplementdefekt? 
(debutalder, mikrobiologi og afficerede organer)

T-celle defekt: (SCID både T og B-celler, DiGeorge)

 • Alder: 2-6 mdr
 • Mikro: Virus (CMV, EBV), gram neg + pos.
 • Organer: Lunger og GI

B-celle defekt: (X-bunden agammaglobulinæmi, CVID)

 • Alder: 5-7 mdr 
 • Mikro: Pneumokokker
 • Organer: Sinopulmonær, GI

Fagocytose defekt: 

 • Alder: Tidlig debut 
 • Mikro: Staf. aureus
 • Organer: Hudabsces, LN-suppuration

Komplementdefekt:

 • Alder: alle
 • Mikro: Neisseria
 • Organer: Meningitis, artritis, sepsis