Gastroenterologi og leversygdomme Flashcards Preview

Pædiatri > Gastroenterologi og leversygdomme > Flashcards

Flashcards in Gastroenterologi og leversygdomme Deck (38)
Loading flashcards...
1

Hvornår ses der hos nyfødte typsik fysiologisk ikterus? 
Hvor længe har det stået på, hvis man taler om prolongeret ikterus? og hvilke tilstande kan dette skyldes? (opdeles i ukonjungeret og konjungeret)

Fysiologisk ikterus ses i første leveuge 

Ved ikterus efter 2. leveuge tales om prolongeret

Ukonjungeret: 

 • Modermælksinduceret ikterus
 • Infektion 
 • Hæmolystisk anæmi (immunisering)
 • Crigler-Najjars syndrom (manglende konjungeringsenzym i lever) 

Konjungeret: 

 • Galdevejsatresi 
 • Choledochuscyste

2

Hvad er galdevejsatresi? 

 

Hvad er symptomerne, diagnosen og behandling?

Manglende (underudviklede) ekstrahepatiske galdeveje samt destruktion af de intrahepatiske.

S: Prolongeret ikterus og evt. dårlig trivsel 

D: Mistænkes: Konjugeret hyperbilirubinæmi, UL (fibrøs trekant over delingen af v. porta), Galdevejsskintigrafi (HIDA-skanning).  
Bekræftes: Laparotomisk kolangiografi.

B: Portoenteroanastomose (åbne galdeveje --> jejunum)

3

Hvad er choledochuscyster? 

Hvad er symptomer, diagnose og behandling? 

Cystiske dilatationer af ekstrahepatiske galdeveje. 

S: 25% får kolestase i neonatalperioden. Større børn: abdominalsmerter, palpabel udfyldning, ikterus m. konjugeret hyperbilirubinæmi, kolangitis. 

D: UL eller isotopskintigrafi

B: hepatico-jejunostomi

4

Angiv overordnede årsager til neonatal hepatitis

 • Alfa-1-antitrypsinmangel 
  • De fleste er asymptomatiske, kun 10% med prolongeret ikterus. 
 • Galaktosæmi
  • Ikterus, opkast, dårlig trivsel, hepatomegali og infektionstendens. 
  • D: urinmetabolisk screening
 • Andre: CF, infektion, autoimmun hepatitis, kongenit galdesyntesedefekt, PFIC (Progressic familiær intrahepatisk kolestase)

5

Angiv de generelle symptomer på hepatitis

 • Kvalme
 • Opkast
 • Abdominalsmerter
 • Sløvhed
 • Ikterus
 • Øm og forstørret lever
 • Splenomegali. 

6

Angiv smittevej for hepatitis A samt tiltag ved sygdom. 

Hvordan er prognosen?

Smitter fækal-oral. Inkubationstid 2-6 uger. 

Ingen behandling, men nære relationer tilbydes profylakse med immunglobulin eller vaccineres. 

Prognosen er god, ingen risiko for progression til kronisk leversygdom. Kun meget få udvikler akut leversvigt.

7

Angiv smitteveje for Hepatitis B

 • Perinatal fra smittede mødre
 • Nålestiksskader
 • Horisontal spredning inden for familier 
 • Seksuel kontakt 

8

Hvilke antistoffer/antigener er positive ved akut HBV infektion? Hvilke er positive ved kronisk? 

Ved akut infektion:

 • IgM-antistoffer mod kernantigenet (anti-HBc)
 • HBV-antigener 

Ved kronisk infektion: 

 • HBV-overfladeantigen (HbsAg)

9

Hvilke tiltag gøres hvis en gravid kvinde er HbsAg positiv med høj viral load?

Hvor mange (%) nyfødte får kronisk HBV-bærere, ved perinatal smitte?

Antiviral behandling i 3. trimester. 

Nyfødte får hep-B-immunglobuliner og vaccination umiddelbart efter fødslen. Vaccinen gentages efter 1 mdr, 2 mdr og 1 år. 

>90% bliver kroniske HBV-bærer --> kan progrediere til cirrose og hepatocellulært karcinom. 

10

Hvad er den hyppigste årsag til hepatitis C hos børn? 

Hvilke komplikationer frygtes? 

Perinatal smitte fra HCV-mødre (5% risiko ved pos. mor)

Komplikationer: 

 • Cirrose (livstidsrisiko på 25%)
 • hepatocellulært carcinom

11

Hepatitis D ses i kombination med en anden hepatitis. Hvilken? 

Ved kronisk HDV øges risikoen for... 

Hepatitis B

Stor risiko for rudvikling af cirrose ved kronisk HDV.

12

Angiv den typiske debutalder for autoimmun leversygdom hos børn. 

Hvilke andre sygdomme ses i kombi med?

Hvordan stilles diagnosen og hvad er behandlingen?

Debut: 7-10 år 

Ses i kombi med inflammatorisk tarmsygdom og skleroserende kolangitis. 

D: Eksklusionsdiagnose! BP: SMA, ANA positive (typisk)

B: prednisolon og azathioprin. 

13

Angiv hyppighed af øsofagusatresi samt symptomer. 

Hvordan diagnosticeres det? 

Forekomst: 1/3500 fødsler 

S: Polyhydramnios i graviditeten. Typisk ses en trakeo-øsofageal fistel --> respirationsbesvær, hoste, cyanose, spytflåd, når barnet ammes. 
50% har andre misdannelser (VACTERL)

D: sonde med sug anlægges og det bekræftes på rtg, at den ikke kan nå ventriklen. 

B: kirurgi.

14

Angiv typiske årsager til Gastro-øsofageal refluks hos børn

 • Normalt (sfinkter endnu ikke fuldt udviklet)
  • Svinder spontant inden 12-18 mdr.
 • Komælks allergi

15

Angiv komplikationer til gastroøsofageal refluks 

 • Dårlig trivsel pga. nedsat indtag eller store tab ved gylpen 
 • Øsofagitis --> spiseproblemer, smerte, hæmatemese 
 • Aspiration til lunger --> stridor, "bronchitis" (sjændent pneumoni) 
 • Øsofagusstriktur --> synkebesvær/smerter 
 • Dystone bevægelser af hoved og hals

16

Angi udredning og behandling af gastro-øsofageal refluks hos børn

Ukompliceret refluks --> ingen udredning eller behandling

 • Lejring med eleveret hovedgærde

Kompliceret refluks: 

 • pH-måling i 24 timer. 
 • Behandling: protonpumpehæmmer
  • Ved ingen effekt: udeluk komælksallergi og h. pylori infektion.

17

Hvad er symptomerne på pylorusstenose og hvornår debuterer symptomerne? 

S:

 • Eksplosive opkastninger i de første par timer efter måltider. 
 • Konstant sult 
 • Suboptimal vægtøgning. Evt. vægttab. 

Debuterer i 2.-7. leveuge.

18

Hvordan diagnosticeres pylorusstenose? (klinisk og billedligt)

Hvilke bp kan være påvirket?

Der gives et "prøvemåltid" og der kan ses peristaltik i ventriklen fra ve. mod hø. 
Pylorus kan mærkes som en olivenstor tumor. 

Diagnose bekræftes med UL.

BP: Ved sen diagnose kan ses metabolisk, hypokloræmisk alkalose gr. tab af HCl ved opkastning. 

19

20

Hvordan behandles pylorusstenose?

Puloromyotomi (gennemskæring af musklen)

korrektion af dehydrering og elektrolytforstyrrelser.

21

Hvilke tilstande kan vise sig ved galdefarvede opkastninger hos den neonatale? 

Hvordan udredes barnet initialt? 

 

Angiv behandling for de forskellige årsager.

Galdefarvede opkastninger skydes tarmobstruktion til andet er påvist!

 • Atresi af  duodenum --> kirurgi
 • Atresi af jejunum eller ileum --> kirurgi
 • Malrotation med volvulus (livstruende gr. iskæmi) 
  --> hyperakut kirurgi
 • Mekoniumileus (CF eller mb. Hirschsprung) --> saltvandsindhældning i colon.

Udredning: røntgenoversigt over abdomen 

22

Hvad kan colonobstruktion forårsages af? 

Hvad skal nyfødte med sen mekoniumafgang (>48t) undersøges for? 

Forårsages af:

 • Morbus Hirschsprung (mgl. myenteriske ganglieceller i rektum og evt. kolon)
 • Analatresi (høj/lav afh. af relation til m. levator ani)
  • Høj: ofte fistel til blære (drenge) eller vagina (piger).

Nydfødte m. sen mekoniumafgang skal undersøges for mb. Hirschsprung og CF. 

23

Hvad er patogenesen bag mb. Hirschsprung? 

Manglende ganglieceller i myenteriske og submukøse plekser i rektum --> forsnævres og skrumper. 

 • kun 10% hvor hele kolon er afficeret. 

24

Ved hvilke symptomer bør man mistænke Mb. Hirschsprung? 

 

Hvordan diagnosticeres og behandles denne tilstand?

S: 

 • Forsinket mekoniumafgang 
 • Børn < 1 år, der udelukkende ammes og er svært obstiperede 
 • Småbørn med kronisk obstipation, abdominal distenaion og væksthæmning. 

D: Mistanke: Rektalundersøgelse --> ingen fæces i ampullen --> fæcesafgang når fingeren trækkes ud

Bekræfter diagnose: rektalbiopsi (mgl. ganglieceller)

B: Kirurgi --> fjerner afficerede segment. 

25

Angiv de klassiske debutsymptomer hos et barn med mb. crohns, samt andre symptomer.

Klassiske: Mavesmerter, diarre (en del har normal afføring), vægttab. 

Andre: Orale-, perianale forandringer, feber, uveitis, artralgier, erythema nodosum. 

26

Angiv symptomer på colitis ulcerosa

 • Diare med diffus blod og slim tilblanding
 • Imperiøs afføringstrang 
 • Kolikagtige mavesmerter
 • Smerter ved afføring

Derudover 

 • Erythema nodosum og artritis.

27

Hvordan diagnosticeres inflammatorisk tarmsygdom? 

Hvad er behandlignen af hhv. colitis og mb. crohns?

Diagnose:

Bekræftes ved koloskopi med klassisk histologisk forandring (colitis --> inflammation i mucosa, crohns --> transmural inflammation)

Man starter med fæces-calprotektin, BP (forhøjet SR, CRP og trombocytter), MR/CT/UL (inflammation i tarmvæg). 

Behandling: 

 • Mb. crohns: ernæring (flydende), azathioprin/metotrexat sikre remission. Prednisolon ved akut opblussen. 
 • Colitis: Akut opblussen: mesalazin eller prednisolon lokalt (rektum). Evt. kolektomi. 

28

29

Angiv hvordan man kan estimere dehydreringsgrad (væskedeficit i %)

Objektive fund: 

 • Tørstig, træt, urolig 
 • Takypnø 
 • Takykardi 
 • Kapillærrespons > 2 sek 
 • svage perifere pulse 
 • Nedsat tåreproduktion 
 • Tørre slimhinder 
 • Nedsat hudturgo 
 • Indsunkne øjne 

< 2 fund --> let dehydrering (3%)
3-5 fund --> moderat dehydrering (5%) 
> 6 fund/shock --> svær dehydrering (10%) 

30

Angiv hyppigste årsag til død hos børn som følge af gastroenteritis

Dehydrering.