Pulmonologi Flashcards Preview

Pædiatri > Pulmonologi > Flashcards

Flashcards in Pulmonologi Deck (15)
Loading flashcards...
1

Angiv hyppigste årsag til astmasymptomer hos småbørn

Viral infektion. Gr. aldersbetinget snævre luftveje opstår astmasymptomerne hyppigere ved viral infektion.

2

Angiv inddelingen af astmasymptomer hos børn > 5 år

IgE-associeret (både virus og allergiindiceret) Ikke-IgE-associeret (ofte virusinduceret)

3

Beskriv patofysiologien ved astma

Bronkial inflammation (bronkiekonstriktion, ødem, øget mucus) --> luftvejsobstruktion --> hoste, hvæsen, åndenød

4

Ved hvilke symptomer skal astma mistænkes hos børn ?

Anfaldsvis åndenød med hvæsende/pibende vejrtrækning

Hoste ved fysisk aktivitet

Forkølelse, der "sætter sig i brystkassen" og varer > 10d

Symptomer forværres ved eksponering for allergener etc.

5

Hvordan kan diagnosen astma stilles? (børn 2-6 år samt børn > 6 år)

2-6 år:

 • Helkropspletysmografi (måler modstanden i luftveje i en bodyboks)
 • Bronkial provokation (kold luft/løbetest) --> fald > 12% i FEV1. 
 • NO i udåndingsluft (inflammationsparameter)

> 6 år: 

 • Spirometri med reversibilitet (>12% bedring efter SABA)
 • Peak Flow: fald i morgentimer. Dag-dag variation > 20%

6

Angiv behandlingen af astma

Miljøsanering! 

Trin 1: SABA (v. behov > 2 x ugentligt --> trin 2)

Trin 2: Inhalations steroid + SABA 

Trin 3: Inhalations steroid + LABA + SABA. Evt. kan leukotrin antagonis overvejes. 

Trin 4: Øge inhalations steroid + LABA + SABA

Trin 5: Oral steroidbehandling. 

7

Angiv hvordan et akut astma-anfald vurderes og hvad behandlingen er ved hhv. moderat-svær-livstruende

Moderat anfald: Sat 91-95%
Svær: barnet kan ikke tale, sat < 90%, puls > 120
Livstruende: Udtrætning, bevidsthedspåvirkning, tunge-cyanose, bradykardi, pCO2 > 8 kPa

Behandling: 
Moderat: SABA f.eks x 4 gentaget hver 20. minut
Svær: Ilt, SABA på forstøver, steroid po/iv. 
Livstruende: ilt, SABA + ipratoprium på forstøver, steroid iv., konf med BV/intensiv. 

Behandlingen vurderes ved RF, P, sat og PF. Ingen effekt --> magnesiumsulfat iv --> intensiv.

8

Hvor stor en procentdel af danskerne er bærer af cystisk fibrose genet? 

Hvad er patofysiologien bag cystisk fibrose inkl. hvilke organer, der rammes? 

Angiv symptomer opdelt efter nyfødte, < 1 år, mindre børn og større børn.

3% er bærer 

Patofysiologi: defekt i CFTR-genet --> defekte kloridkanaler --> sej, klæbrig slim i luftveje og tarme, øget salt i sved. MULTIORGAN-SYGDOM (lunger, tarm, pancreas, lever)

Symptomer: 

 • Nyfødte: mekoniumileus (opkast, % mekonium)
 • < 1 år: Persisterende ikterus, dårlig trivsel, recidiverende nedre luftvejsinfektioner
 • Mindre børn: recidiverende pneumonier, kronisk hoste, rektal prolaps
 • Større børn: Samme som ovenfor + DM, cirrose, svær obstipation.

9

Hvordan stilles diagnosen CF og hvad er behandlingen?

Diagnose: Genmutationsanalyse. 

Behandling: Tværfaglig!

 • PEP-maske
 • Lungetransplantation. Evt. Okampi. 
 • Behandling af DM gr. pancreasinsufficiens
 • Fysioterapi

 

10

Hvilket agens er typisk ætiologien bag pseudocroup?

Angiv symptomer og behandling (i hhv. milde og svære tilfælde)

Agens: parainfluenzavirus 

Symptomer: Inspiratorisk stridor, hæshed, gøende hoste, dyspnø. Ofte feber og forkølelsessymptomer. 

Behandling: 

Milde tilfælde (hvor stridor og indtrækninger forsvinder i hvile) abefales kold luft, kolde drikke, eleveret hovedgærde. Bør observeres af forældre. 
Svære tilfælde:  (striode i hvile) Inhaleret steroid + adrenalin. 

11

Hvilken ætiologisk agens ligger til grund for kighoste?

Angiv symptomer samt diagnose og behandling

Bordetella pertussis (meget smitsom!)

Symptomer: akut bronkitis. 

 • En uges forkølelsessymptomer --> paroksysmale fase med karakteristisk hosteanfald i flere minutter (3-6 uger) --> Konvalescente fase, hvor hosten langsomt aftager over måneder.  
 • Der kan flyde slim fra næse og mund. Evt. rød/blålig i ansigtet

Diagnose: PCR af nasalsekret

Behandling: Markolider i den kataralske fase er symptomlindrende. Evt. vaccine, hvis barnet ikke er immun.

12

Hvad er bronkiolitis og hvad er ætiologien bag? 

Hvilke symptomer ses? 
Angiv behandling

RSV samt rhinovius

Symptomer:
Forkølelsessymptomer, tør hoste, eksspiratorisk hvæsen og piben. Hos små børn kan der opstå apnø-episode --> indlæggelse! 
Hyperinflation pga. air-trapping --> fremtrædende sternum, lever displaceres. 
Indtrækninger. 

Behandling er symptomatisk

13

Angiv typisk ætiologi bag pneumoni ved hhv. nyfødte, børn < 5 år og børn > 5 år

Nyfødte: GBS, e-coli

Børn < 5 år: virus induceret (RSV, rhino-, parainflu. etc)

Børn > 5 år: S-pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae og virus. 

14

Angiv typiske symptomer (samt 2 atypiske symptomer) på pneumoni samt udredning og behandling

Symptomer:

 • Typisk: feber og dyspnø.
 • Atypisk: nakkestivhed og mavesmerter (hhv. overlap/underlapspneumoni).

Kliniske fund: Stødende, takypnø med spil af alae nasi. Evt. indtrækninger. 

Diagnose: røntgen thorax.

Behandling: Antibiotika enten p.o eller iv. afhængig af almentilstanden, saturationen etv. 

15

Hvilke tilstande bør mistænkes ved et barn med stridor? 

 • Pseudocroup 
 • Epiglottitis 
 • Fremmedlegeme 

Usikker på om det er pensum: 

 • Bakteriel Trakeitis (grov, kraftig stridor)