Nefrologi Flashcards Preview

Pædiatri > Nefrologi > Flashcards

Flashcards in Nefrologi Deck (19)
Loading flashcards...
1

Angiv opfølgning af en nyfødt, der har fået konstateret urologisk anomali (ofte set intrauterint). 

Bilateral affektion: Mistanke om uretralklap --> tidlig UL-skanning --> børneurolog/kirurg. 

Andre bilaterale tilfælde: UL 5.-10. døgn --> kontakt børneurolog v. forhøjet kreativin 5. døgn.

Unilateral affektion: 

UL-skaning på 5.-10. levedøgn (lille urinproduktion de første dage --> svært at se misdannelser) 

Renografi 4.-6. leveuge --> bestemmer nyrefunktionen. 

2

Hvilke tegn/symptomer ses ved et foster med posterior uretralklap? 

Bilateral hydronefrose, typisk drenge --> akut kirurgisk intervention.

3

Angiv nogle symptomer på UVI hos hhv. børn < 1 år og større børn.

< 1 år: 

 • Tp > 38.5 (kan være afebril)
 • gylpetendens, diare
 • dårlig trivsel 
 • sepsis 

Større børn: 

 • Tp > 38.5 (kan være afebril)
 • Abdominal-, eller flankesmerter
 • Opkastninger, diarre
 • dysuri, pollakisuri og inkontinens.

4

Angiv de diagnostiske kriterier for UVI 

Symptomer + positiv bakterievækst 

Bakterier signifikante ved:

 • 2 midtstråleurin m. samme bakterie > 10^4
 • Bakterievækst > 10^3 fra urethralkateter 
 • Enhver vækst af bakterier v. suprapubisk punktur.

 

5

Angiv muligheder for urinopsamtling

Angiv indikation for billeddiagnostik hos børn med UVI

 • Pose-urin (kun værdi hvis negativ. Sendes IKKE hvis positiv --> 80% risiko for kontaminering)
 • Midtstråleurin (25% risiko for kontaminering)
 • Blærepunktur --> Golden standard

Indikation for UL:  

 • Hos alle med førstegangs UVI (undtaget piger > 5 år)
 • Renografi ved dilatationer 
 • Børn < 1,5 år DMSA skintigrafi efter 6-9 mdr. 

6

Angiv mulige sequela efter UVI hos børn

 • Nefropati 14%
 • Hypertension 5-25% ved ar-dannelse 
 • Hvis mor har haft pyelonefritis som barn --> øget risiko for pyelonefritis under graviditet

7

Hvor stor er risikoen for ar i nyrer efter UVI og hvad er risikofaktorer?

10-15%

 • Obstruktion 
 • atypiske bakterier 
 • reflux m. dilatation 

8

Angiv den diagnostiske tankegang ved reccurent UVI 

Undersøg for:

 • Duplex nyre med urethrocele (konstant dryp - ureter fra øvre anlæg udmunder i fx. vagina)
 • Blærefunktionen og residualurin
 • Kronisk forstoppelse --> samme nerver, der innerverer rektum og blære
 • Refluks
   

9

Angiv definition på urininkontinens og hvilken årsag, der først bør udelukkes ved daginkontinens

Ufrivillig vandladning hos børn > 5 år

Daginkontinente børn bør først udredes for obstipation. 

 

10

Inkontinens kan opdeles i tre typer. Hvilke? 

 1. Blære-sfinkter-dysfunktion 
  1. Overaktiv blære (hyppigste)
  2. Overaktiv sfinkter v. vandladning --> staccato stråle 
  3. Underaktiv blære --> residualurin 
 2. Neurogen blære (f.eks. v. cerebral parese)
 3. Strukturelle abnormiteter (etopisk ureter, posterior uretralklap etc.)

11

Angiv udredning hos et barn med inkontinens og hvornår udredningen bør starte

 • Afføringsmønster 
 • Vandladningssympotmer (inkontinensgrad, antal vandladninger, squatting, urge
 • Recidiverende UVI
 • udviklingsmilepæle 

Obj. us: 

 • Palpation af abdomen
 • Ryg - hårvækst, dermal sinus etc. obs på neurogen blære
 • UE: hoppe, gå, tonus, reflekser (obs. neurogen blære)
 • Genitalia. Misdannelser

Udredning bør starte i 4-5 års alder

12

Angiv behandlingsmuligheder for dag-inkontinens hos børn

UVI og obstipation behandles 

strukturelle abnormiteter og neurogen blære --> børnekirurgisk afdeling

Blære-sfinkter-dysfunktion --> blærerehablitering (toilet hver 3. time, god tid, korrekt sidddestilling). V. residualurin vandladning x 2 i træk. 

13

Angiv patofysiologien bag Enuresis nocturna 

Barnets manglende evne til at vågne ved fyldt blære 

+

 • Abnorm høj urinproduktion om natten 
 • Nedsat blærekapacitet 
 • Kombination af to ovenstående.

Organiske årsager som UVI, obstipation, osmotisk diurese (DM) er sjælnde årsager. 

14

Angiv udredning, hvornår denne begyndes og behandling for enuresis nocturna

Begyndes efter 6-7 års alder

U-stix + væskevandladningsskema 

Behandling: 

 • Fast vandladning før sengetid 
 • Væskerestriktion én time før sengetid 
 • Nedsat blærekapacitet: Ringeapparat (ligger i underbukserne og ringer når det bliver vådt. Skal vække barnet, så det kan gå på toilettet). 
 • Øget urinproduktion: Antidiuretisk hormon (Desmopression --> øger reabsorptionen). 

15

Hvad er sekundær inkontinens? og hvad kan det skyldes?

 

Hvordan behandles det?

Tab af tidligere opnået kontinens i > 6 mdr. 

 • UVI
 • Osmotisk diurese (DM-1)
 • Nyrepåvirkning med koncentrationsdefekt 
 • Følelsesmæssig stress

 

Behandling som ved primær inkontinens.

16

Hvordan kan man forsøge klinisk at vurdere om et barn er dehydreret? 

Om det er: 

 • Tørstig, træt, urolig
 • Takypnøisk 
 • Takykardi
 • Kapillærrespons > 2 sek 
 • Svage perifere pulse
 • Tørre slimhinder
 • Nedsat hudturgor
 • Indsunkne øjne
 • Nedsat tåreproduktion

17

Hvad er nefrotisk syndrom?

Triade af: 

 • Svær proteinuri 
 • Hypoalbuminæmi 
 • Ødemer (primært periorbitalt, skrotum/vulva, UE)

18

Hvad er oftest ætiologien bag nefrotisk syndrom? og hvordan behandles det? 

Ætiologi: 

 • Oftest minimal change nefrotisk syndrom 
 • Steroidresistent: ofte Fokal segmental glomerulosklerose 

Behandling: 

 • Prednisolon

19

Du ser en patient med palpabel purpura, artritis, abdominalsmerter samt glomerulonefritis. Hvilken sygdom mistænker du? Og hvad er behandlingen?

Schönlein-Henochs purpura 

 

Behandling: De fleste behøver ikke behandling. Ved svære abdominalsmerter er der indikation for prednisolon. (OBS: har ingen effekt på glomerulonefritten! Denne svinder spontant, men børnene skal følges til kontroller efterfølgende).