Generel pædiatri Flashcards Preview

Pædiatri > Generel pædiatri > Flashcards

Flashcards in Generel pædiatri Deck (22)
Loading flashcards...
1

Angiv de fire udviklingsområder samt milepæle og medianalder herfor. 

Grovmotorik 

 • Hovedkontrol (3 mdr)
 • Sidde kortvarigt uden støtte (6 mdr)
 • Kravle (8 mdr)
 • Trække sig op (9 mdr)
 • Gå uden støtte (12 mdr)

Finmotorik 

 • Dreje hovedet efter genstande (6 uger)
 • Rækker ud efter ting (4 mdr)
 • Flytter fra hånd til hånd (6 mdr)
 • Pincetgreb (9 mdr)

Sprog, tale, hørelse 

 • Lyde med melodi (2-3 mdr)
 • Pludrer nuanceret (9 mdr)
 • Enkelte ord (12 mdr)
 • To-ordssætning (2 år)

Social, følelsesmæssig adfærd

 • Smiler (6 uger)
 • Vinker, "borte-tit-tit" (10-12 mdr)
 • Drikker af kop (12 mdr)
 • Interaktiv leg (3 år)

2

Angiv forebyggende børneundersøgelser og vaccinationsprogram 

3

Beskriv de to metoder, man kan bruge til at hørescreene nyfødte. 

 

Angiv andre høretest til børn.

Otoakustiske emissioner (TEOAE) 

 • En lille probe i øregangen producerer klik --> bevægelse af hårceller --> lydbølge, som opfanges af probens mikrofon. (bruges hyppigst)

Hjernestammeaudiometri

 • AABR 
 • Barnet skal ligge meget stille eller sove. 

Blik-orientering-efter-lyd (1-3 år)
Audiometri med visuel belønning (1-3 år)
Normal audiometri fra 5 års alderen.

4

Angiv vigtige fund ved rutineundersøgelse af nyfødte, som IKKE må overses

 • Mislyd ved hjertet. Persisterer > 1 uge --> EKKO
 • Portvinsmærke (kapillært hæmangiom, mere intenst end storkebid)
 • Jordbærmærke (kavernøst hæmangiom)
 • Tænder 
 • Polydaktyli
 • Midtlinjeabnormiteter 
 • Palpabel/distenderet blære
 • Klumpfod 
 • Bilateral retentio testes

5

Hvor længe efter fødslen skal der være opnået sufficient vejrtrækning? Og hvad vil du starte med, hvis ikke dette er opnået?

Angiv acceptabel præduktal sat. efter 2 min og 10 min.

Sufficient vejrtrækning skal være opnået efter 30 sek. 

Hvis ikke: giv maskeventillation x 5 (begynd med atmosfærisk luft for at undgå iltoxitet)

Præduktal sat efter 2 min: 60% og efter 10 min: 90%. 

6

Ved hvilken HR (trods effektiv maskeventillation) påbegyndes hjertemassage hos den nyfødte? 

Ved HR < 60. 

Der gives 3:1 dvs. 90 kompressioner og 30 indblæsninger pr. minut

7

Hvilke to tilstande er præmature i øget risiko for at få?

Hypotermi og RDS

 

8

Hvad er hypoksisk iskæmisk encefalopati? 

Og hvilket behandlingstiltag gøres ved moderat-svær hypoxi?

Nævn nogle prognostiske faktorer

De kliniske manifestationer, der ses efter cerebral iltmangel. 

Ved moderat/svær hypoxi nedkøles barnet til 33C i 3 døgn. Skal påbegyndes indenfor 6 timer. Mindsker risiko for svær hjerneskade. 

Prognose:

 • Fuldt ammes efter 7 dage --> god prognose
 • Kliniske symptomer efter 10. dag --> dårlig progn. 
 • Nedsat APGAR efter 10 min --> dårlig progn. 
 • MR-skanning. Afhængig af fund 

 

 

9

Angiv hvornår neonatal ikterus er hhv. fysiologisk og hvornår det er patologisk. Herunder også om det er konjugeret/ukonjugeret.

Fysiologisk i første leveuge.

 • Ukonjugeret bilirubin (pga. øget hæmolyse, øget bilirubin optag fra tarmen og nedsat leverkonjungering)

Patologisk indenfor første 24 t. eller prolongeret (>2 uger)

 • Kan både være ukonjungeret og konjungeret (tegn på galdevejsatresi)

10

Angiv den mest frygtede komplikation til neonatal ikterus, patofysiologien samt symptomerne og behandlingsmuligheder. 

Kernikterus. 

Forhøjet værdi af ukonjugeret bilirubin. Kan krydse BHB ved øget koncentration (er neurotoksisk)

Symptomer: 

 • Fase I: sløvhed, hypotoni, gylpen (reversibel)
 • Fase II: irritabilitet, øget muskeltonus
 • Fase III: koma, hypotoni, død. 

Behandlingsmuligheder:

 • Lysterapi afhængig af GA og vægt
 • Immunglobulinbehandling (indiceret ved hyperbilirubinæmi gr. immunisering)
 • Udsikftningstransfusion v. manglende effekt af ovenstående. 

11

Angiv mulige årsager til neonatal ikterus

Fysiologisk pga. øget nedbrydning, lav enzymaktivitet i leveren (konjugering) og øget enterohepatisk kredsløb

Modermælksgulsot (MM indeholder glukoronidase --> øget optag af bilirubin i tarmen)

Hypotyrose 

Galdevejsatresi 

Infektioner

Rhesus-0 og AB0 immunisering --> beh: immunglobulin

12

Angiv symptomer på dyspnø hos det neonatale, mature barn. 

Angiv hyppigste årsag til respiratoriske symptomer, der debuterer kort efter fødseln

RF > 60

"knirken"

 spil af alae nasi 

Indtrækninger

cyanose

Årsag: Typisk infektioner. AB kan startes på mistanke. 

13

Angiv disponerende faktorer for neonatal infektion

Mødre med UVI, GBS, febrilia under fødslen, vandafgang > 18 t, chorioamnioitis, primær herpes under fødslen

Præterm fødsel

14

Angiv i hvilken alder spædbørn er i øget risiko for pludselig spædbarnsdød (vuggedød)?

Hvad anbefaler sundhedsstyrelsen til forebyggelse af pludselig spædbarns død?

1-6 mdr

Anbefalinger: 

 • Barnet bør sove på ryggen 
 • Undgå at barnet har det for varmt under søvn 
 • Undgå rygning uder graviditet og i nærheden af barnet)

15

Hvad står TORCH for? 

Toxoplasmose, Other (Syfilis), Rubella, CMV og Herpes

 

Kongenitte infektioner

16

Hvornår er der størst risiko for fosterpåvirkning ved smitte med Parvovirus under graviditeten? 

Hvilke komplikationer kan ses? 

Hvad er behandlingen/kontrolforløbet?

Størst risiko for fosterpåvirkning i 2. trimester

Komplikationer: Anæmi og hjerteinsufficiens --> hydrops og evt. spontan abort 

Behandling: af anæmi er intrauterine blodtransfusioner 

Kontrol: BP for serokonvertering hver 2. uge indtil 4 uger efter eksponering. Hvis der er sket serokonvertering (IgM) følges barnet me dUL skanning hver 2. uge i 12 uger for påvisning af evt. anæmi og hydrops. 

17

Hvornår er risikoen for fosterpåvirkning størst ved smitte med CMV under graviditeten? Kan reaktivering smitte? 

Angiv komplikationer til kongenit CMV infektion

Størst risiko ved smitte i 1. trimester. 

Ja, reaktivering kan smitte, men risiko for komplikationer er mindre. 

Komplikationer:

 • 90% er normale ved fødslen og udvikler sig normalt. 
 • 5-15% er normale ved fødslen, men udvikler progredierende hørenedsættelse. 
 • 5% har hepatosplenomegali, petekkier og konjugeret hyperbilirubinæmi --> varige skader på CNS (døv, cerebral parese, epilepsi)

18

Størstedelen af nyfødte smittet med toksoplasmose er asymptomatiske. Angiv hvilke symptomer, der ses hos de 10% med symptomer. 

Angiv herudover komplikationer samt behandling

Symptomer: korioretinitis (retinopati), cerebrale forkalkninger, hydrocefalus 

Komplikationer: korioretitinis, der kan påvirke synet

Behandling: Indikation ved nyfødt med symptomer: pyrimethamin, sulfadiazin og folininsyre i 1 år. 

19

Hvilken behanding igangsættes hvis en seronegativ mor får skoldkopper umiddelbart før/efter fødslen? 

Hvilke komplikationer kan ses ved smitte inden uge 20?

Immunglobulin (mod varicella zoster) samt aciclovir profylaktisk. 

Komplikationer: 0,5-2% får IUGR, skader på øjne og nervesystem, misdannede fingre og tæer.

 

20

Hvornår er risikoen størst for fosterpåvirkning ved smitte med Rubella under graviditet? 

Hvilke komplikationer kan ses? 

 

Før GA 18. 

Komplikationer: Døvhed, hjertemisdannelser og katarakt hos > 80%

21

Hvordan behandles syfilis hos den gravide? 

Hvordan er prognosen, hvis syfilis er færdigbehandlet indenfor en måned før fødslen?

Penicillin

God prognose, hvis færdigbehandlet inden 1 mdr før fødslen. 

22

Hvordan smittes HSV til barnet? 

Hvilken fødselsmåde anbefales ved hhv. tegn på primær-, eller sekundær infektion?

Smitte sker ved passage gennem inficeret fødselskanal. 

Primær-inf: Der anbefales sectio

Sekundær: Kan føde vaginalt. Evt. forudgået af aciclovir behandling for at mindske virus-load vaginalt.