Infektionsmedicin Flashcards Preview

Pædiatri > Infektionsmedicin > Flashcards

Flashcards in Infektionsmedicin Deck (17)
Loading flashcards...
1

Angiv hvilken agens, der hyppigst giver meningitis opdelt efter alder (neonatal-3 mdr, 1 mdr-6 år, >6 år)

Neonatal - 3 mdr: 

 • GBS
 • E-coli

1 mdr - 6 år: 

 • Meningokokker (hyppigst)
 • Pneumokokker (anden-hyppigst)
 • H. influenzae (sjældent efter vaccine)

> 6 år: 

 • Meningokokker 
 • Pneumokokker

2

Angiv symptomer på meningitis

Generelt: 

 • Højfebrilia 
 • Petekkier og purpura
 • Kramper
 • Sepsis (takykardi, > kapillærrespons, hypotension)

Mindre børn:

 • spisevægring, opkastning, irritabiltet, påv. bevidsthed 
 • Spændt fontanelle

Større børn: 

 • Hovedpine, lysskyhed
 • NRS (Kernigs og Brudzinskis tegn > 18 mdr)

3

Hvordan skal EL/vagtlæge forholde sig, hvis de ser et barn med høj feer, hudblødninger og nakke-ryg-stivhed?

Antibiotika (penicillin) og gerne solu-medrol i.m. hyperakut. 

Indlægges med lægeledsagelse. 

4

Angiv hvilke undersøgelser, der igangsættes ved mistanke om meningitis

Lumbalpunktur 

 • D+R, celletælling, protein, glukose, PCR, mikroskopi

BP

 • Bloddyrkning, infektionstal, væsketal, hæmatologi, koagulationstal, type/bac

Svælgpodning 

U-stix

5

Angiv kontraindikationer for lumbalpunktur

 1. ABC-instabilitet 
 2. Mistanke om forhøjet intrakranielt tryk 
 3. Unødigt forsinkelse af antibiotika
 4. Koagulopati 
 5. Lokal infektion over indstikssted

6

Angiv den initielle behandling af meningitis

Ampicillin 100 mg/kg + Ceftriaxon 100 mg/kg 

+ Dexamethason (gives som det første)

7

Hvilke profylaktiske tiltag gøres for husstanden? 

Alle tilbydes EGO Ciprofloxacin (uddryder nasal kolonisering)

8

Angiv cerebrale komplikationer til meningitis

 • Hørenedsættelse - 10%. Alle får foretaget audiologisk undersøgelse efterfølgende. 
 • Epilepsi 
 • Hydrocefalus 
 • Subdural ansamling (svinder ofte spontant)
 • Cerebral absces

9

Angiv årsager til viral meningitis og hvor stor en andel af meningitter, der er virale

Hyppigst: 

 • Enterovirus 
 • Parechovirus

Andre: EBV, HSV, Adeno-virus. 

2/3 af alle meningitter er virale. 

 

Sjældent sequela. 

10

Encefalitis kan forårsages af disse to typer agens/mekanismer. 


Angiv undertyper

 • Viral årsag 
  • Akut: enterovirus, RSV, herpes
  • Kronisk: morbilli, HIV
 • Immunologisk reaktion
  • ADEM (akut dissemineret encefalomyelitis). Postinfektiøs encefalitis, ofte efter virus. 

11

Angiv symptomer og parakliniske fund på encefalitis (inkl. CSF)

 • Feber, hovedpine, bevidsthedspåvirkning. Ofte kramper/fokale udfald. 
 • CSF: pleocytose med mononukleære celler, forhøjet protein. 

12

HSV er sjælden, men alvorlig årsag encefalitis. Hvorfor alvorlig?

Hvad er behandlingen?

Ubehandlet er mortaliteten 70% 

Mange får svære, neurologiske sequela (der står ikke hvilke i bogen..)

I.v. Aciclovir gives til alle, der mistænkes for encefalitis, indtil HSV er udelukket

13

Hvilke symptomer ses på ADEM og hvordan er CSF? Hvordan behandles den?

Feber, hovedpine, NRS, kramper, sløvhed. 
I løbet af et døgn ses typisk multifokale udfald (ataksi, hemiparese, synstab, bevidsthedsændring)

CSF: Proteinforhøjelse. Let pleocytose.

Behandling er glukokortikoider --> mgl. effekt --> immunglobuliner --> mgl. effekt --> plasmaferese. 

 

God prognose

14

Hvad er den hyppigste ætiologiske agens til sepsis hos børn?

Meningokokker (med/uden meningitis).

15

Angiv symptomer og kliniske fund på sepsis hos et barn. 

Hvad er laktatstigning associeret med?

Feber, nedsat væskeindtag, irritabilitet, sløvhed, tegn på fokal infektion (meningitis, osteomyelitis, gastroenteritis, cellulitis) 
Shock, multiorgansvigt, petekkier

 

Laktatstigning --> septisk shock

16

Hvordan vurderes væskebehandlingen (bolus 20 mL/kg) af et barn med shock?

Ved ABC-revurdering.

 • Bedring --> korrektion af hypovolæmi
 • Ingen bedring --> gentag væskebolus --> intensiv behandling.

17

Angiv den initiale behandling af et barn med sepsis

Afhængig af AT --> ABCD

Væsketerapi (20 mL/kg som bolus. Gentages evt.) 

Antibiotika (typisk beta-laktam + aminoglykosid)

 

Væske + antibiotika er livreddende ved sepsis!