Social pædiatri Flashcards Preview

Pædiatri > Social pædiatri > Flashcards

Flashcards in Social pædiatri Deck (13)
Loading flashcards...
1

Angiv lokalisationen af blå mærker, der kunne tyde i retningen af fysisk overgreb

Man kan bruge farven på de blå mærker til ca. at skelne >/< 3 dage gamle. Hvilke farver er det?

På de "bløde steder" eller ulogiske steder

 • Abdomen, balder, ryg, i ansigtet

< 3 dage: røde, blå, violette

> 3 dage: gule, grønne, brune 

2

Angiv typiske mekanisme af påførte hovedtraume på børn.
Hvad er prognosen?

Typisk "shaken baby syndrom". 
Er svært at detektere, men spændt fontanelle, costafrakturer, irritabilitet, kramper skal vække mistanke. 70% har retinablødning.

Prognosen er dårlig! 

 • 1/3 dør i det akutte forløb 
 • 1/3 får svære handicap 
 • 1/3 udvikler neuropsykologiske (specielt kognitive) problemer. 

3

Angiv nogle differentialdiagnoser til fysisk mishandling 

(Blå mærker, petekkier, subdurale hæmatomer/retinale blødninger, frakturer, erytem/bullae)

Blå mærker: koagulationsforstyrrelser 

Petekkier: Infektion 

Subdurale hæmatomer/retinale bl.: koagulationsforstyrrelser 

Frakturer: osteogenesis imperfekta

Erytem/bullae: impetigo eller SSSS (stafylococcal scalded skin syndrome)

4

Angiv udredningen ved mistanke om fysisk overgreb

 • Rtg af hele skelettet 
 • Oftalmoskopi
 • Koagulationsscreening 
 • BP: kalcium, fosfat, BF, vit-D, PTH, kobber
 • Akut CT-C efterfulgt af MR ved mistanke om påført hovedtraume hos alle børn < 2 år. 
 • Urin og plasma til screening for glutaracidæmi

5

Hvordan vil hhv. normalt CSF, frisk blod og CSF med gammelt/frisk blod se ud på CT-C skanning?

CSF = sort 

Frisk blod = hvidt 

CSF med blod = mørk gråt (mørkere end hjernevæv, men lysere end CSF). 

 

6

Hvilke typer fraktur tyder på fysisk overgreb?

Metafysefraktur (efter vridning)

Posteriore costafrakturer (barnet bliver trykket)

7

Angiv normalværdier for puls, BT (systolisk) og RF hos  hhv. nyfødt, < 1 år, 1-5 år og > 5 år gammelt barn.

Nyfødte: RF: 30-50, P: 100-180, BT 65 sys

< 1 år: RF: 20-40, P: 100-180, BT: 90 sys

1-5 år: RF: 20-30, P: 80-140, BT 95 sys

> 5 år: FR: 15-20, P: 60-110, BT 105 sys. 

8

Angiv den hyppigste årsag til feber hos børn

Hvad bør udelukkes ved feber uden fokus, hos børn < 2 år? 

 

Øvre luftvejsinfektion 

Meningitis, sepsis og urinvejsinfektion (5% af børn 0-2 år med uafklaret feber har UVI)

9

Hvordan håndteres hhv et spædbarn (< 1 mdr) og et barn på 1-3 mdr med feber?

Børn < 1 mdr med feber --> indlæggelse (mistænk bl.a. late-onset GBS sepsis)

Børn 1-3 mdr med feber --> ses af læge.

 

Generelt børn < 3 mdr: De får sjældere feber end større børn og derfor er risikoen for bakteriel infektion større, der er feber. 

10

Beskriv disse typer udslæt og kom med eksempler på hvilke sygdomme, der kan fremkalde dem. 

Makulært, papuløst og makulopapuløst 

Petekkier og purpura

Vesikulært 

Pustulært/bulløst 

Deskvamering (afskalning)

Makulært, papuløst og makulopapuløst: Maculae = i niveau med huden. Papler = små, runde, forhøjede læsioner. Svinder ved tryk. 

 • Uspecifikke virusudslæt, mæslinger, exanthem subitum (3-dages feber), exanthem infectiosum (parvovirus)

Petekkier og purpura: Hudblødninger, der ikke svinder ved tryk. 

 • Meningitis, Scönlein Henochs purpura, trombocytopeni, enterovirus (mikropetekkier)

Vesikulært: hævet element med klar væske 

 • Varicella, herpes zooster, herpes simplex, hånd-, fod-, og mundsyge 

Pustulært/bulløst: Forhøjede elementer, diameter > 0,5 cm med pus/klar væske. 

 • Impetigo, SSSS 

Deskvamering (afskalning): afskalning af hud, ofte hænder/fødder. 

 • Kawasakis sygdom, efter skarlagensfeber. Obs på forbrænding ved børnemishandling.

 

11

Hvilke tre parametre vil du bruge, til at vurdere et barns AT? 

 1. Bevidsthedsniveau 
  1. vågent? opmærksomt? falder hen? sløv?
 2. Trøstbarhed 
  1. Klynkende, konstant pjevsede = irritabel
 3. Tonus
  1. Yder barnet modstand mod undersøgelse? 
  2. Normalt spædbarn har flekterede arme og ben. Slapt? spontanbevægelser?

12

Hvordan vil du forsøge at udrede/vurdere et barn, der har feber uden fokus? (eksl. paraklinik og billeddannelse)

 

 

Anamnese/objektiv undersøgelse: 

 • Vurdering af AT 
 • Feberfokus - måske forældre har en ide? 
 • Temperaturmåling
 • Varighed af feber (obs. ved længerevarende eller pludselig opstået) 
 • Væskeindtag og vandladning 
 • Vejrtrækning (høj/lav RF)
 • Udslæt?
 • Kig i ører, mund, hals, på øjne (altid otoskopi ved feber).

Evaluering af ABCDE - hvor påvirket er barnet?

13

Hvilke agens må mistænkes ved febrilia samt blodig og slimet afføring?

 • Campylobacter 
 • Shigella
 • Salmonella