Symptomkomplekser Flashcards Preview

Pædiatri > Symptomkomplekser > Flashcards

Flashcards in Symptomkomplekser Deck (31)
Loading flashcards...
1

Angiv hvilke karakteristika, der ses ved petekkier fremkaldt af bakteriel infektion og viral

Viral: få, ikke-konfluerende, små petekkier

Bakteriel: (> 2 faktorer --> 80% for meningokoksygdom)

 • Større til stor (små  konfluerer)
 • Universale petekkier (typisk i UE gr. højest tryk)
 • Nedsat AT 
 • NRS

2

Angiv karakteristika (om nedenstående er til stede eller ej) på purpura (trombocytopeni) og koagulopatier i fht: 

 • Petekkier 
 • Ekkymoser 
 • Bløddelshæmatom 
 • Sen reblødning
 • Led-blødning

Trombocytopeni = T og Koagulopati = K 

 • Petekkier: T 
 • Ekkymoser: T = mange små, K = få store
 • Bløddelshæmatom: K
 • Sen reblødning: K
 • Ledblødning: K

3

Angiv mulige årsager til trombocytopeni (evt. beskriv karakteristika/ætiologi/behandling)

ITP 

 • Autoimmun reaktion mod trombocytter
 • Indikation for behanding: spontan blødning fra mucosa. De fleste heler spontant! 
 • Beh: steroid, anti-D, immunglobulin

Leukæmi

 • Der ses aldrig svær, isoleret trombocytopeni

Scönlein-Henochs purpura 

 • Symmestrisk purpura på UE, nedre arme, balder (højt tryk)
 • Artritis 
 • Abdominale smerter

Hæmofili

 • Mangler koagulationsfaktorer
 • Behandling: i.v. koagulationsfaktorer profylaktisk eller ved behov. 

HUS 

 • LDH og creatinin stiger først (intravaskulær hæmolyse). Senere lav hgb, trombocytopeni, øget retikulocytter.

4

Hvad skyldes RDS og hvordan behandles det?

Skyldes surfaktant-mangel hos nyfødte. Ses ved fødslen eller i de første 4 timer efter.

Behandling: Surfaktant på trakealtube, CPAP og ilt. Evt. respirator.
Prænatalt gives steroid til moderen, hvis der er risiko for fødsel før GA 34.

5

Hvad er:

 • Kussmauls respiration
 • Cheyne-Stokes respiration
 • Paradoks respiration

Og hvad kan det være teng på?

Kussmauls:

 1. Dyb, hurtig vejrtrækning
 2. Kompensation for metabolisk acidose (f.eks. ketoacidose)

Cheyne-Stokes respiration:

 • Vekslen mellem dyb vejrtrækning og apnø
 • Tegn på alvorlig cerebral påvirkning

Paradoks respiration

 • Der ses indtrækning af thorax samtidig med udspiling af abdomen under inspiration.

Tegn på udtrætning.

6

Hvilke differentialdiagnoser vil du overveje hos et barn med flere tilfælde af kramper? 

(dvs. ikke mistanke om infektion eller metabolisk sygdom)

 • Epilepsi og epilepsisyndromer
 • Feberkramper
 • Affektkramper (blå = vrede, vs. blege = angst/smerte)

7

Angiv differentialdiagnoser til ”et hævet led”

 • Septisk artritis (s. aureus, hæm. Influenza)
 • Postinfektiøs arthritis (strep. Pyog.)
 • Ortopædiske sygdomme
 • Autoimmune sygdomme (SLE, juvenil dermatomyositis MCTD)
 • Vaskulitter (Henoch Schönlein, kawasaki, wegener, polyarteritis nodosa)

Leukæmi, neuroblastoma (10% har ledinvolvering ved sygdomsdebut)

8

Angiv årsager til kløende udslæt

 • Atopisk dermatitis (hvis udslættet ikke klør, er det ikke atopisk dermatitis!)
 • Skoldkopper
 • Urticaria
 • Kontaktdermatitis
 • Insektbid
 • Fnat (Scabies)
 • Svampeinfektion (ringorm)

9

Angiv årsager til udslæt hos hhv. nyfødte og i det første leveår

Nyfødte:

 • Bulløs impetigo (alvorlig form for børnesår). Antibiotika gives i.v.
 • Epidermolysis bullosa (arvelig, sjælden sygdom)
  • Bullae opstår efter mindre traumer
 • Collodion baby (fiskehud --> skæller)

I det første leveår:

 • Bledermatitis (hyppigt ved diarre eller sjælden bleskift)
 • Infantil seboroisk dermatitis (Arp)
 • Atopisk dermatitis
  • Kløende udslæt (hovedsympt)
  • Komplikationer i form af infektion

Allergiudredning med priktest og IgE (v. svær eksem eller andre allergiske sympt).

10

Angiv diagnostiske overvejelser ved opkastninger + flg. symptomer/kliniske fund:

 1. Galdefarvet opkast
 2. Blodig opkast
 3. Eksplosive opkastninger alder 2-7 uger
 4. Opkastning efter kraftigt hosteanfald
 5. Abdomen spændt, distenderet, smerter ved bevægelse
 6. Hepatosplenomegali
 7. Blodig afføring
 8. Høj feber
 9. Dehydrering eller shock
 10. Spændt fontanelle eller kramper
 11. Suboptimal vægtstigning

 1. Tarmobstruktion
 2. Øsofagit, Mallory-Weiss rift, oral/nasalblødning
 3. Pylorusstenose
 4. Kighoste
 5. Kirugisk tilstand
 6. Kronisk leversygdom
 7. Invagination, gastroenteritis (campylobakter, salmonella, shigella)
 8. Meningitis, sepsis, UVI
 9. Gastroenteritis, systemisk infektion, diabetisk ketoacidose
 10. Forhøjet ICP
 11. Gastro-øsofageal reflukssygdom, cøliaki, kroniske GI-sygdomme.

11

Angiv nogle overordnede årsager til nanismus (lille højde)

 • Familiær
 • Svær intrauterin væksthæmning/ekstrem præmaturitet
 • Medfødt sen pubertets (og vækst) udvikling
 • Endokrine årsager (hypotyrose, steroider ved. Cushings eller iatrogent)
 • Kronisk sygdom/underernæring
 • Syndromer
 • Dysproportion (skeletdysplasi)

12

Hvordan udregnes forventet genetisk sluthøjde?

Gennemsnit af forældres højde + 7 (drenge)

Gennemsnit af forældres højde - 7 (piger).

+/- 10 cm.

13

Angiv overvejelser, du gør dig, hvis du ser hhv. -2 SD, der følger vækstkurven eller fald på højdekurve

-2 SD, der følger vækstkurve:

 • familiær, syndromer, skeletaldysplasier

Fald på højdekurve:

Endokrine årsager, kronisk sygdom, underernæring.

14

Angiv årsager til hæmaturi opdelt efter non-glomerulære samt glomerulære årsager.

Non-glumerulære

 • UVI
 • Nyresten
 • Traume på genitalier/nyrer
 • Tumor (Wilms tumor)
 • Koagulationsforstyrrelser
 • Svær hæmolyse (inkl. HUS)

Glomerulære

 • Akut glomerulonefritis
 • Kronisk glomerulonefritis

Familiær glomerulopati (Alports syndrom, familiær benign hæmaturi)

15

Angiv hvilke initiale undersøgelser, du ville sætte i værk ved hæmaturi

 • U-stix + dyrkning
 • Urinmikroskopi
 • Spoturin (protein/krea ratio)
 • BP: Væske, inf, hæmatologi, koagulationsscreening,
 • UL nyrer og urinveje

Mistanke om glomerulonefritis --> nyrebiopsi. (undtagen ved poststreptokok GN)

16

17

Angiv hvilke overordnede årsager, der kan give anæmi

 1. Nedsat produktion
 2. Øget destruktion (hæmolyse)
 3. Blodtab

18

Hvilke blodprøver vil du tage for at udrede anæmi?

 1. Retikulocytter og MCV (vigtigst)
  • MCV:
   • nedsat ved jernmangel og talassæmi
   • Øget ved B12-mangel og udtalt retikulocytose
   • Normalt ved kronisk inflammation, Parvo B19
  • Retikulocytter:
   • Øget ved hæmolyse
 2. Perifert udstryg (v. mistanke om hæmolyse)
 3. Andre cellelinjer (leukæmi)
 4. Ferritin

19

Angiv årsager til jernmangelanæmi og behandling

Nedsat indtag

Nedsat optag (cøliaki)

Kronisk blodtab fra tarmen.

Behandling: kostrådgivning og jerntilskud i 4 mdr. (dråber)

20

Angiv nogle hæmolytiske anæmier

Arvelige erytrocytdefekter

Membrandefekter (sfærocytose, hyppigste i DK --> høj MCHC)

Enzymdefekter (G6PD --> X-bunden recessiv. Symptomer ses ved oxidativ stress, f.eks. inf., indtagelse af favabønner og visse medikamenter)

Hæmoglobinopatier (seglcelleanæmi og talassæmi).

Immunisering

21

Angiv karakteristiske symptomer og kliniske fund ved seglcelleanæmi

Anæmi

Ikterus

Øget infektionstendens

Smertefulde kriser

 • Venookklusive kriser i alle organer, f.eks. daktylitis (hævelse og smerter i fingre og tæer)

Priapisme

22

Hvordan er knoglemarven forskellig ved aplastisk anæmi og leukæmi?

Aplastisk anæmi: hypocellulær

Leukæmi: hypercellulær

23

Hvilke tilstande kan give øget blødningstendens hos børn?

(Altså hvilke overvejelser gør du om et barn med abnorm blødning, f.eks. i muskler, led, hud, slimhinder?)

 1. Arvelige blødersygdomme (hæmofili A/B à mangel af koagulationsfaktorer og von Willebrands sygdom)
 2. Erhvervet blødningstendens
  1. K-vitamin mangel
  2. Leversygdom
  3. ITP
  4. HUS
 3. DIC
 4. Vaskulitis

24

Angiv årsager til purpura eller blå mærker ved hhv. Lavt trombocyttal og normalt trombocyttal

Trombocytopeni:

 • ITP (spontan helbredelse)
 • HUS
 • DIC
 • Aplastisk anæmi, KM-infiltration (leukæmi)

Normalt trombocyttal:

 • Schönlein-Henochs purpura
 • Meningokoksygdom/sepsis
 • Trombocytdysfunktion (Glanzmanns trombasteni)

25

Hvordan stilles ITP diagnosen?

Udelukkelsesdiagnose! (typisk efter virus)
Skelnes fra leukæmi og aplastisk anæmi:

 • Ingen hævede lymfeknuder
 • Ingen andre cellelinjer er påvirkede
 • Normalt udstryg
 • Ikke alment påvirket.

26

Hvilken tilstand skal mistænkes ved akut opståede, intermitterende mavesmerter hos børn?

Invagination

 • Kolikagtige mavesmerter, ledsaget af bleghed, abdominal udfyldning og blodig afføring.

27

Hvilke tilstande bør mistænkes ved akut/semiakutte, persisterende mavesmerter hos børn?

 • Volvulus (opkastninger, blodig diarre)
 • Appendicitis
 • Tyndtarmsobstruktion
 • Torsio testis ved drenge.

 

 • (Mesenteriel adenitis). Sympt. minder om appendicitis
 • (meningitis ved febrilia og persisterende gråd)

28

Kom med eksempler på årsager til prolongeret neotal ikterus, opdelt efter ukonjugeret-, og konjugeret bilirubin

Ukonjugeret:

 • Modermælksinduceret
 • Infektion
 • Hæmolytisk anæmi (immunisering, sferocytose)
 • Crigler-Najjars syndrom
 • Pylorusstenose

Konjugeret

 • Galdevejsatresi eller choledocuscyste
 • Neonatal hepatitis
 • CF
 • Infektion (CMV og HSV)
 • Arvelige stofskiftesygdomme (alfa-1-antitrypsin)
 • Allagiles syndrom (intrahepatisk galdevejshypoplasi)

29

Hvad er erythema infectiosum og hvordan ser udslættet ud?

Lussingesyge. 
Erytem på kinder. 

Senere makulopapulært, konfluerende udslæt på truncus og ekstremiteter. 

30

Hvad er Erythema Subitum og hvordan ser udslættet ud?

3-dages feber. 

Udslæt: 2-5 mm blegrøde elementer. Svinder for tryk. Ses typisk på truncus og hals.