Forditas.11 Flashcards Preview

Kis Angol Nyelvtan > Forditas.11 > Flashcards

Flashcards in Forditas.11 Deck (200):
1

Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák kialszanak.

We will have to take our seats before the lights go out.

2

Pihennünk kell majd miután kocogunk.

We shall need a rest after we’ve been jogging.

3

Nem szabad lőnöd, míg meg nem közelítetted a nyuszit.

You mustn’t shoot until you’ve approached the hare.

4

Amikor majd tél lesz elmegyünk szánkózni.

When writer time comes, we'll go sledding.

5

Amikor visszajövök, új életet kezdek.

When I come back, I'm going to start my life all over again.

6

Visszaadom mihelyt megtalálom.

I'll give it back as soon as I find it.

7

Majd bemegyek, ha nem lesz benn az oroszlán.

I'll go in when there's no lion inside.

8

Alig dolgoztál ma.

You have hardly worked today.

9

Keményen dolgoztál ma.

You have worked hard today.

10

Alig valószínű, hogy megváltozol.

You are hardly likely to change now.

11

Ne játsszatok olyan keményen.

Don’t play so hard.

12

Hozzászoktam, hogy éjszaka dolgozzam.

I’ve got used to working at night.

13

Hozzá van szokva, hogy helikopteren utazzék.

She is used to travelling by helicopter.

14

Valaha hozzá volt szokva, hogy használt kocsit használjon.

He used to be used to using used cars.

15

Emlékszem, hogyan öleltél át.

I remember how you used to hold me.

16

Régen minden más volt.

Things used to be different.

17

A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak.

Girls used to wear shorter skirts.

18

Régen mosollyal az arcomon gitároztam.

I used to play my guitar with a smile on my face.

19

Itt valaha vár állott.

There used to be a castle here.

20

A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7- én.

The workers used to get extra money on November 7th.

21

Nem az vagy, aki valaha voltál.

You're not the man you used to be.

22

Amikor még ifjú házasok voltunk, minden nap felhívtál.

When we were just married you used to telephone me every day.

23

Régen azért soványabb voltál.

You used to be thinner.

24

Régen gazember volt, de most barátságos alak.

He used to be a jerk, but now he is a friendly guy.

25

Történetesen (véletlenül) nem találkoztál vele?

Did you happen to meet her?

26

Történetesen őt bámultam, amikor a férje fejbe vágott.

I happened to be looking at her when her husband hit me on the head.

27

Úgy alakult, hogy örökölt néhány milliót.

He happened to inherit some million dollars.

28

Joe-éknál futballoztam.

I played football at Joe’s.

29

El tudsz jönni holnap?

Can you come to my place tomorrow?

30

Tényleg el akarsz menni hozzá?

Do you really want to go to his place?

31

Nálunk az élet könnyű és boldog.

Life is easy and happy with us.

32

Átmentek az utcán.

They went across the street.

33

Át tudsz jönni az erdőn?

Can you come through the forest?

34

Sikerült átmennie a jégen.

He managed to walk across the ice.

35

Fuss be az ajtón át!

Run in through the door.

36

Reggeliztél már?

Have you had breakfast yet?

37

Mindig 12-kor ebédelsz?

Do you always have lunch at 12?

38

-Semmi mást nem vacsorázott, csak levest.

He had nothing but soup for dinner.

39

Fél évig nem vacsorázott.

She didn’t have dinner for half a year.

40

Tájékoztatnom kell Önöket.

I am to inform you.

41

Gratulálnod kéne neki.

You are to congratulate him.

42

Úgy van, hogy májusban esküszünk.

We are to be married in May.

43

Úgy volt, hogy hétfőn hazajönnek.

They were to come home on Monday.

44

Soha többé nem láthatta a feleségét.

He was never to see his wife again.

45

Az öregember soha többé nem állhatott lábra.

The old man was never to walk again.

46

Hánykor legyek ott?

At what time am I to be there?

47

Egy kis szigeten éljünk, csak te meg én?

Are we to live in a small island?

48

A könyvet nem lehetett megtalálni.

The book was not to be found.

49

A fiút nem engedték be a kocsmába.

The boy was not to enter the pub.

50

Év végére kellet volna felépíteni az új utat (de már most biztos, hogy nem lesz kész.

Work on the new road was to have been completed by the end of the year.

51

Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek, de még mindig Münchenben van (most 5 óra van).

His plane was to have landed at six, but it is still in Munich.

52

Hová is mehettem volna?

Where was I to go?

53

Most mit tegyek?

What am I to do now?

54

Úgy volt, hogy pénteken jönnek haza.

They were to come home on Friday.

55

Úgy van, hogy júniusban esküszünk.

We are to be married in June.

56

Másnap kellett volna elmennünk, de megbetegedtem.

We were to have gone away the next day, but I was ill.

57

Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük.

All prisoners are to be in bed by 10 o'clock.

58

Itt nem dohányozhatsz.

You are not to smoke here.

59

Az asztal fából készült.

The table is made of wood.

60

A Trabantom papírból készült.

My Trabant is made of paper.

61

A sör komlóból és árpából készül.

Beer is made from barley and hops.

62

A bor szőlőből készül.

Wine is made from grapes.

63

Tízemeletes házban élek.

I live in a ten-storey house.

64

Néhányan azt gondolják, hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak.

Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family.

65

Láttam, amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak.

I saw sixteen-year-old boys sniffing glue.

66

Első szerelme egy 16 éves, félszemű, háromfülű lány volt.

His first love was a 16-year-old, one-eyed, three-eared girl.

67

A baleset oka gyorshajtás volt.

The reason for the accident was speeding.

68

A tömegkarambol oka a rossz idő volt.

The cause of the pile up was bad weather.

69

A távozásának az oka nem magyarázható.

The reason for his leaving can’t be explained.

70

Azért vagyok itt, mert éhezem.

The reason why I am here is that I’m starving.

71

E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű.

The cause of writing this book is simple.

72

Sikerült átmennie a vizsgán.

She managed to pass the exam.

73

Sikerült megszereznie az adatokat.

He succeeded in getting the data.

74

Sikerült megjavítanom a kocsit.

I was able to repair the car.

75

Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval.

He failed to cut the grass with that old lawn-mower.

76

Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból.

At last I managed to get out of this rut.

77

Sikerült kiszállni a buliból?

Did you succeed in backing out?

78

Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből.

She failed to make ends meet again.

79

a szegények

the poor

80

a gazdagok

the rich

81

a vakok

the blind

82

a mozgássérültek

the disabled

83

A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat.

The rich managed to save their wealth.

84

A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal.

The poor can never keep up with the rich.

85

Speciális TV műsor van a süketnémák számára.

There is a special program on TV for the deaf and the dumb.

86

A magányosok gyakran felidézik gyerekkor emlékeiket.

The lonely often call up their childhood memories.

87

Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára.

There are more and more places of work for the disabled.

88

Micsoda no!

What a woman!

89

Milyen gyönyörű no!

What a beautiful woman!

90

Olyan öröm dolgozni vele.

To work with him is such a pleasure.

91

Ez olyan nehéz kérdés.

This is such a difficult question.

92

Milyen okos vagy!

How clever you are!

93

Olyan gyönyörű vagy!

You are so beautiful!

94

Micsoda képtelenség!

What nonsense!

95

Milyen hülye egy pali az az őrmester!

What a stupid guy that sergeant is.

96

Nyáron oly gyönörű voltál!

In summer you were so beautiful!

97

Micsoda élet!

What a life to live!

98

Milyen fáradtnak látszol!

How worn you look.

99

Micsoda idő!

What weather!

100

Minél több a pénzed, annál boldogabban élsz.

The more money you have the happier you live.

101

Minél hamarább jössz, annál több sütit kapsz.

The sooner you arrive the more cakes you’ll get.

102

Minél kopaszabb vagyok, annál vonzóbb vagyok.

The balder the more attractive I am.

103

Minél hosszabb, annál jobb.

The longer the better.

104

Minél nagyobb Pistike feje, annál több víz megyen bele.

The bigger Pistike's head, the more water goes in.

105

Minél sötétebb van, annál kevésbé látlak.

The darker, the less I can see you.

106

Minél kevésbé látlak, annál jobban tetszel.

The less I can see you, the more I like you.

107

Minél többet beszél, annál kevesebbet mond.

The more he talks, the less he says.

108

Minél vékonyabb a nyaka, annál vékonyabb a dereka.

The thinner her neck, the thinner her waist.

109

Minél zöldebb, annál büdösebb.

The greener, the more stinking.

110

Az, aki szereti az állatokat, nem lehet olyan rossz ember.

The one who likes animals can’t be that bad.

111

Az, akit a sárga irigység emészt, a sógorom.

The person who is green with envy is my brother-inlaw.

112

Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. (körülbelül)

He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper.

113

Aki hallja, adja át.

The one who can hear it should transmit it.

114

Te voltál az, akiben mindenek fölött megbíztam.

You were the one I trusted above all.

115

Egyre csak mondogatta/hajtogatta…

She kept saying…

116

Állandóan nyaggat a gyerek, hogy vigyem ki a Vidám Parkba.

The child keeps pestering me to take him to the fun fair.

117

A válla fölött nézegetett hátra.

He kept glancing over his shoulder.

118

Bocs, hogy megvárakoztattalak.

I’m sorry to keep you waiting.

119

Miért nyaggatsz már?

Why do you keep bugging me?

120

Menj addig, míg a lámpához nem érsz.

Keep going till you reach the traffic light.

121

Rávették, hogy menjen el.

He was made to leave.

122

Mi tesz boldoggá?

What makes you happy?

123

Miért szaladt el?

What made him run away?

124

A nagy pénztől a levegőbe ugrálok.

Big-big-big money makes me jump for joy.

125

Az alkohol elveszi az ember eszét.

Alcohol makes people lose control.

126

Ha vért látok, rosszul leszek.

The sight of blood makes me sick.

127

Ha meghallom a saját hangom a rádióban, szívem büszkeséggel telik meg.

The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride.

128

Mit teszel, ha meglátsz egy csótányt?

What does the sight of a cockroach make you do?

129

Izzadni kezdek, ha meglátok egy miniszoknyás lányt.

The sight of a girl in mini skirt makes me sweat.

130

A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet.

The sound of the bells makes me remember my childhood.

131

Mit teszel, ha meghallod a zongora hangját?

What does the sound of a piano make you do?

132

Azt hiszem, el kéne menned a fogorvoshoz.

I think you ought to go to the dentist.

133

Erősen köhögsz, úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást.

You are getting a smoker's cough, I think you should give up smoking.

134

Azt javaslom, hogy vegyél hallókészüléket, ha nagyot hallasz.

I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing.

135

Jobban tennéd, ha kiküldenéd a gyerekeket.

You'd better send the children out.

136

Azt tanácsolom, hogy pihend ki magad, ha idegösszeroppanásod van.

I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown.

137

Miért nem kérded meg tőle, hogy mi izgatja?

Why don't you ask him what's upsetting him?

138

Miért nem nézed meg a szótárban?

Why not look it up in the dictionary?

139

Mi lenne, ha lekopnál?

How about beating it?

140

Ha rám hallgatsz békén hagyod.

If you take my advice, you'll leave him alone.

141

Ha neked lennék, keresnék magamnak egy barátnőt.

If I were you, I'd find a girlfriend.

142

Nem kell mindjárt durváskodni.

There's no need to be rude.

143

Azt javaslom, hogy CASCO-t is kössön.

I recommend you to make a comprehensive policy on your car.

144

Jobb lenne, ha a pénzét bankban tartaná.

It would be better if you kept your money in a bank.

145

Tanácsos lenne, ha abbahagyná az ivást.

It would be advisable for you to give up drinking.

146

Jó lenne, ha fölállnánk és elmennénk.

It would be a good thing if we got up and left.

147

Leszoktam arról, hogy későn keljek.

I've got out of the habit of getting up late.

148

Az a szokásom, hogy kávét iszom reggelire.

I am in the habit of drinking coffee for breakfast.

149

Rászoktam, hogy köszönjek a szomszédomnak.

"I've got into the habit of saying ""good morning"" to my neighbor."

150

Leszoktam arról, hogy reggelenként fürödjek.

I got out of the habit of having a bath in the morning.

151

Az a szokásom, hogy sört ebédelek.

I am in the habit of drinking beer for lunch.

152

Rászoktam arra, hogy gyorsan vezessek.

I've got into the habit of driving very fast.

153

Nem megy a világítás, mert a villanykörte hiányzik.

The light doesn't work, because the light bulb is missing.

154

A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító.

The car has got one of the bumpers missing.

155

A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból.

The transistors are missing from the pocket radio.

156

Ha hiányoznak a lábai, az asztal nem áll meg.

If the legs are missing, the table won't stand up.

157

Vigyázz, itt hiányzik egy lépcső.

Be careful, there's a stair missing.

158

A széknek hiányzik az egyik lába.

The chair's got a leg missing.

159

Ki kell hagyni száradni a fát.

The wood needs drying out.

160

Az ablakokat meg kell javítani.

The windows want repairing.

161

Az egész autót újra kell dukkózni.

The whole car needs re-spraying.

162

A házat ki kell takarítani.

The house is in need of cleaning.

163

A füvet le kell vágni.

The grass needs to be cut.

164

Az elemeket ki kell cserélni.

The batteries want replacing.

165

A virágokat meg kell öntözni.

The flowers need to be watered.

166

Nagyon fáj a fejem, rámférne (jól esne) egy kis séta.

I've got such a headache, I could do with a short walk.

167

Rámférne egy fogyókúra, oly kövér vagyok.

I could do with a slimming course, I am so fat.

168

Jól esne egy zuhany, ragadok a kosztól.

I could do with a shower, I am so sticky.

169

Sajnálom, de elfogyott a cigarettám.

I'm sorry, but I've run out of cigarettes.

170

Momentán abszolute nincs nálam gyufa.

I'm right out of matches.

171

Hamarosan elfogyott az ital a bulin.

We soon ran out of drinks at the party.

172

Nincs pénze.

She is out of money.

173

Elfogyott a borunk.

We've run out of wine.

174

Kevés a poharad?

Are you short of glasses?

175

Kevés volt a hamutartó, így kölcsön kellett kérni.

They were short of ashtrays, so they had to borrow some.

176

A hónap vége felé mindig kevés a pénzem.

At the end of the month I'm always short of money.

177

Azt mondja, nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül.

He says he can't survive without ten hours' sleep.

178

Nem tudok meglenni nélküled.

I can't do without you.

179

Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül.

Humans can't do without oxygen.

180

A virág nem tud meglenni víz nélkül.

Flowers can't do without water.

181

Nem tud meglenni két kocsi nélkül.

She can't survive without two cars.

182

(O) mondta (nekem), hogy találkozunk éjfélkor.

She told me to meet her at midnight.

183

Elmesélte neki élete történetét.

He told her the story of his life.

184

A fiú mondta a lánynak, hogy tartsák meg az eljegyzésüket.

The boy told the girl to plight their troth

185

Ne hazudj!

Don't tell lies.

186

Azt mondta, hogy remek dolog a napon szerelmeskedni.

He said that it was fun to make love in the sun

187

Azt mondja, hogy nem ér rá.

He says he's busy.

188

Csak azt akarom mondani, hogy ha van rá mód…

I only want to say if there's a way (Superstar).

189

Zseni vagy – mondta Béla Marcinak.

"""You are a genius"", Béla said to Marci."

190

Szép időnk van, nemde? – mondta Juliska.

"""Nice day, ain't it?"", Juliska said."

191

Azt tanácsolom, hogy itt maradj,

I advise you to stay here.

192

Azt javasolta, hogy menjünk el. (Láthatod, hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel.)

She suggested that we go/should go/went.

193

Azt javaslom, hogy ne rúgj be.

I suggest that you don't get drunk.

194

Azt javasolta, hogy menjek el.

He suggested that I should leave.

195

Hogy vagy? -Jól köszönöm.

How are you? -Fine, thank you.

196

Le akarsz ülni?

Would you like to take a seat?

197

Nem. Köszönöm, nem vagyok fáradt.

No, thank you, I'm not tired.

198

Hogy hívják azt az embert, aki kihúzza a fogadat?

What do you call the person who takes out your tooth?

199

Hogy hívják ezt a gépet?

What is this machine called?

200

családi ház

house, detached house