Forditas.5 Flashcards Preview

Kis Angol Nyelvtan > Forditas.5 > Flashcards

Flashcards in Forditas.5 Deck (200):
1

A farkas, aki a nagymama ruháját vette föl, izgatottan várta Piroskát.

The wolf, who put on Grandmother's robe, was expecting Little Red Riding Hood excitedly.

2

Lenin, akit az úttörők nagyon tiszteltek, a Nagy Októberi Szocialista forradalom atyja volt.

Lenin, who was deeplyrespected by pioneers, was the father of the Great October Socialist Revolution.

3

Az Auróra, ami a Volga folyón ringott, a forradalom szimbóluma volt.

Aurora, which was floating on river Volga, was the symbol of the revolution.

4

A puska, amit a lány levett a falról, töltve volt.

The shotgun the girl took off the wall was loaded.

5

A kés, amibe a fiú tízszer belerohant, csirketrancsírozó szerszám volt.

The knife the boy ran into ten minutes times was a chicken carving tool.

6

A heverő, amin a fiú feküdt, a nagyszobában volt.

The couch the boy was lying on was in the living room.

7

Mindent megvesz, amit meglát.

She buys everything she sees.

8

Elmondtam neki mindent, amit tudok.

I've told her everything I know.

9

Semmi más nem kell nekem, csak szerelem.

All I need is love.

10

Semmi mást nem tudtam enni, csak egy kis húslevest, töltött káposztát, meg egy sült csirkét.

All I could eat was some meat soup, stuffed cabbage and a fried chicken.

11

Csak egy ötös van nálam.

All I have on me is a fiver.

12

Csak annyit tudok róla, hogy van egy háza Sukorón.

All I know about her is that she has a house at Sukoró.

13

Nem volt más rajta, csak a kalapja.

All she had on was her hat.

14

Minden amit ott látsz, a volt férjemé.

All that you can see there belongs to my ex-husband.

15

Nem hagyott itt semmi mást, csak egy koszlott konyharuhát.

All he's left here is a ragged dishcloth.

16

Nem láttam semmi mást, csak sötétséget.

All that I could see was darkness.

17

Ne csináljon semmi mást, csak mossa meg, vágja le, és szárítsa meg.

All you have to do is wash it, cut it, and dry it.

18

Nem tudta mit csinál.

She didn't know what she was doing.

19

Akármi lehetsz, ami csak akarsz.

You can be anything you want to be.

20

Azt mondta, hogy megcsinálta, ami igaz volt.

She said she'd done it, which was true.

21

Fiatal koromban jól úsztam.

I could swim very well when I was young.

22

Olyan nehéz volt, hogy nem tudta megcsinálni.

It was so difficult that he couldn’t do it.

23

Jó úszó voltam, és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra.

I could swim very well, and even in that storm I was able to reach the shore.

24

Bemehetek?

May I come?

25

Nem mehetsz moziba.

You may not go to the cinema.

26

Kölcsönveheted a kocsimat.

You may borrow my car.

27

Kimehetek játszani?

Can I go out and play?

28

Nem mehetsz Tótkomlósra.

You can’t go to Tótkomlós.

29

Megnézheted nálam a TV műsorát.

You can watch TV at my place.

30

Nyitva hagyhatom az ajtót?

Might I leave the door open?

31

Nem jöhetsz be a szobába.

You might not enter the room.

32

Táncolhatsz avval az úrral.

You might dance with that man.

33

Nem gyújthatott rá abban a szobában.

He wasn’t allowed to light a cigarette in that room.

34

Nem építhettek úszómedencét a kertben.

They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden.

35

Nem csókolhatom meg, mióta bárányhimlős.

I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox.

36

Soha nem fogják megengedni, hogy átlépd az országhatárt.

You will never be allowed to cross the border.

37

Azt mondta, hogy nem vezethet, mióta összetörte a papa kocsiját.

He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s.

38

Ne tégy ilyet.

Don’t do things like that.

39

Ne sírj érettem Argentína.

Don’t cry for me Argentina.

40

Ne kényszeríts arra, hogy megöljem magam.

Don’t make me kill myself.

41

Nem szabad zavarnod a munkájában.

You mustn’t disturb him at work.

42

Füré lépni tilos.

You mustn’t walk on the grass.

43

Nem szabad azt gondolnod, hogy valaha is elfeledlek.

You mustn’t think I’ll ever forget you.

44

Az orvos azt mondja, hogy nem szabad sok kenyeret ennem.

The doctor says I am not to eat much bread.

45

Nem szabad kopogtatás nélkül belépni.

You aren’t to enter the room without knocking.

46

Nem volt szabad velük mennie.

She wasn’t to go with them.

47

Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül.

You weren’t to leave the room without permission.

48

Virágok szedése tilos!

People may not pick flowers in this park.

49

A kocsiba kutyát behozni tilos.

Dogs may not be taken into these carriages.

50

Nem találkozhatott a családjával a múlt évben.

He wasn’t allowed to meet his family last year.

51

Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel.

I haven’t been allowed to meet my love for three months.

52

Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet!

Stop! You can’ do that!

53

Nem focizhattok a kertemben.

You can’t play football in my garden.

54

Nem engedem, hogy Barcelonába menj!

You can’t go to Barcelona.

55

Nem kéne hazudnod.

You shouldn’t tell lies.

56

Nem volna szabad ígérgetned, hogy randevúzol velem, ha egyszer nem áll szándékodban így tenni.

You oughtn’t to promise you’ll date me, when you have no intention of doing so.

57

Nem kellett volna kinevetned.

You shouldn’t have laughed at him.

58

Nem lett volna szabad átmenned a piroson.

You oughtn't to have crossed the road when the lights were red.

59

Kilencre vissza kell érned az irodába.

You must be back in the office by nine.

60

Újra meg kell próbálnod.

You must try it again.

61

Most kell megtennünk.

We must do it now.

62

Nem kell részt vennie a konferencián.

She needn’t take part in the conference.

63

Nem kell (nem szükséges), hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira.

You needn’t put on your smartest dress for the party.

64

Nem kell egész éjjel dolgoznia.

She doesn't need to work all night.

65

Nyolcra ott kell lennie.

He has got to be there at eight.

66

Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába.

She has to take her daughter to school every morning.

67

Kilenckor otthon kell lennem.

I have (got) to be at home at nine.

68

Itt kell maradnod éjszakára (mert nem engedlek el).

You must stay here for the night.

69

Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni).

You have (got) to stay here for the night.

70

Új öltönyt kellett vennem.

I had to buy a new suit.

71

Vissza kellett adniuk.

They had to give it back.

72

Cigarettát kellett vennie, mert nálam már nem volt.

She had to buy some cigarettes, because I didn’t have any.

73

Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre.

They didn’t have to answer that stupid question.

74

Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia, mert a férje kifestette az egész lakást.

She didn’t need to send for a painter, because her husband could paint the flat.

75

Segítenem kéne neki.

I ought to help her.

76

Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet.

You should keep your promise.

77

Vigyáznod kéne, hogy mit beszélsz.

You ought to/should be more careful of what you say.

78

Taxival kellett volna menned.

You should have taken a taxi.

79

Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom.

I ought to have read these books, too.

80

Már iskolában kellene lenniük.

They would have to be at school now.

81

El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára.

He would have to take his car for an official test.

82

Udvariasabbnak kellett volna lennem.

I would have had to be politer.

83

Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben.

She would have had to be more understandable to me.

84

Ha felmentem volna hozzá, ott is kellett volna maradnom.

If I had gone to his place, I would have had to stay there.

85

Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod.

You should have stayed there for at least half an hour.

86

Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk, de összevesztek, így lőttek a lagzinak.

They were to have wedded next Saturday, but they fell out.

87

Holnap kellett volna indulnia Amerikába, de elvették az útlevelét.

He was to have left for America tomorrow, but his passport was withdrawn.

88

Végül is nem kellett volna annyira sietned.

You needn’t have been in such a hurry after all.

89

Nem kellett volna idejönnöd.

You needn’t have come here.

90

Nem kellett volna félbehagynod a munkát.

You oughtn’t to have stopped your work half way.

91

Nem kellett volna hibáztatnod, ha egyszer nem az o bűne volt.

You shouldn’t have blamed him, it wasn’t his fault.

92

Mindig kopogj, ha be akarsz jönni hozzám.

You are always to knock before you enter my room.

93

Úgy volt, hogy múlt héten jön.

She was to arrive last week.

94

Ki kellett rabolniuk a bankot.

They were to rob the bank.

95

Bizonyára beteg.

He must be ill.

96

Bizonyára a szobájában tanul.

He must be studying in his room now.

97

Ez bizonyára szerelem.

This must be love.

98

Biztos, hogy nem olyan rossz ember.

He can’t be that bad.

99

Biztos, hogy nem igaz a hír.

The news can’t be true.

100

Biztos megfáztál a folyón.

You must have caught cold on the river.

101

Bizonyára elvált.

She must have got divorced.

102

Biztos Spanyolországba mentek.

They must have left for Spain.

103

Biztos, hogy nem mondott ilyet.

She can’t have said that.

104

Biztos, hogy nem o okozta a balesetet.

She couldn’t have caused that accident.

105

Az ki van csukva, hogy őt láttad a Pipacsban, hisz az egy rendes no.

You can’t have seen her at Pipacs night club; she is a decent lady.

106

Bizonyára ez az a hely, ahol a régi iskola állt.

This will be the place where the old school stood.

107

Ez biztosan a postás lesz.

That will be the postman, I expect.

108

Bizonyára hallottad a hírt.

You will have heard the news.

109

Vidd magaddal az esőkabátod, lehet, hogy esni fog.

Take your raincoat, it may rain.

110

Ne menj el, még megjöhetnek.

Don’t go away, they may come yet.

111

Lehet, hogy épp a férjével beszélget.

She may be talking now to her husband.

112

Lehet, hogy az esti vonattal jönnek.

They might come by the night train.

113

Lehet, hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen.

We might win a lot at the races.

114

Lehet, hogy épp a sarkon áll.

She might be standing at the corner now.

115

Lehet, hogy beteg volt.

He may have been ill.

116

Lehet, hogy korábban jött.

She may have arrived sooner.

117

Lehet, hogy megsérült, vagy meg is sérülhetett volna.

She might have been hurt.

118

Lehet, hogy jelentették a tervüket.

They might have reported their plan.

119

Lehet, hogy eszik. (épp most)

He may be eating.

120

Lehet, hogy eszik. (ez bizonytalanabb)

He might be eating.

121

Bizonyára eszik (épp most).

He must be eating.

122

Biztosan o az.

It must be him.

123

Biztos, hogy nem o az.

It can’t be him.

124

Meg kéne házasodni.

I should get married.

125

El kell venned őt.

You must marry her.

126

Na fogadjunk, hogy nem kell elvennem.

I bet I don’t need to marry her.

127

Egy ilyen lányt nem szabad elvenni.

You mustn’t marry a girl like that.

128

Lehet, hogy megette.

He may eaten it.

129

Lehet, hogy megette. (ez bizonytalanabb)

He might have eaten it.

130

Biztos megette.

He must have eaten it.

131

Biztos, hogy nem ette meg. (can)

He can’t have eaten it.

132

Biztos, hogy nem ette meg. (could)

He couldn’t have eaten it.

133

Biztosan o volt az.

It must have been him.

134

Meg kellett volna házasodnod.

You should have got married.

135

Nem kellett volna megházasodnia. (Nem lett volna szabad értelemben.)

He shouldn’t have got married.

136

Nem kellett volna megházasodnia. (Nem lett volna szükséges értelemben.)

He needn’t have got married.

137

El kellett vennie őt.

He had to marry her.

138

Nem kellett elvennie őt. (need)

He didn’t need to marry her.

139

Nem kellett elvennie őt. (have)

He didn’t have to marry her.

140

valószínűleg

likely

141

biztosan

sure

142

valószínűleg

probably

143

lehetséges

possible

144

Valószínűleg szereti a knédlit.

He is likely to like dumplings.

145

Valószínűleg szerette a knédlit.

He is likely to have liked dumplings.

146

Biztosan szereti a knédlit.

He is sure to like dumplings.

147

Biztosan szerette a knédlit.

He is sure to have liked dumplings.

148

Valószínűleg szereti a knédlit.

He probably likes dumplings.

149

Valószínűleg szerette a knédlit.

He probably liked dumplings.

150

Lehetséges, hogy szereti a knédlit.

It is possible he likes dumplings.

151

Lehetséges, hogy szerette a knédlit.

It is possible he liked dumplings.

152

Tud írni.

He can write.

153

Tudott írni. / Tudna írni.

He could write.

154

Tudott volna írni.

He could have written.

155

Nem tudja megírni. / Lehetetlen, hogy megírja.

He cannot write it.

156

Lehetetlen, hogy megírta.

He cannot have written it.

157

Lehetetlen, hogy megírta.

He couldn't have written it.

158

Írhat.

He may write.

159

Írhatna. / Lehet, hogy ír.

He might write.

160

Írhatott.

He was allowed to write.

161

Írhatott is volna. / Lehet, hogy írt.

He might have written.

162

Lehet, hogy ír.

He may write.

163

Lehet, hogy írt.

He may have written.

164

Nem írhat. / Lehet, hogy nem ír.

He may not write.

165

Lehet, hogy nem írt.

He may not have written.

166

Kellene (illene) írnia.

He ought to write.

167

Nem volna szabad írnia.

He ought not to write.

168

Írnia kellene.

He would have to write.

169

Írnia kellett volna.

He ought to have written.

170

Nem lett volna szabad írnia.

He ought not to have written.

171

Írnia kellett volna.

He should have written.

172

Nem lett volna szabad írnia.

He shouldn’t have written.

173

Írnia kellett volna.

He would have had to write.

174

Nem lett volna szükséges írnia.

He needn’t have written.

175

Írna.

He would write.

176

Írt volna.

He would have written.

177

Írni fog. / Valószínűleg ír.

He will write.

178

Bizonyára írt.

He will have written.

179

Írnia kell. (must)

He must write.

180

Írnia kell. (need)

He has to write.

181

Nem kell írnia. (nem szükséges)

He needn’t write.

182

Nem kell írnia. (has)

He hasn’t got to write.

183

Nem kell írnia. (does)

He doesn't have to write.

184

Nem szabad írnia.

He mustn't write.

185

Nem kellett írnia.

He didn’t have to write.

186

Írnia kellett.

He had to write.

187

Nem kellett (nem volt szükséges) írnia.

He didn’t need to write.

188

Bizonyára épp ír.

He must be writing.

189

Bizonyára írt.

He must have written.

190

Valaha írt.

He used to write.

191

Valaha nem írt.

He didn’t use to write.

192

Írni merészel.

He dares (to) write.

193

Írni merészelt.

He dared (to) write.

194

Nem mert írni.

He didn’t dare (to) write.

195

Hatkor el kell mennem.

I must leave at six today.

196

Biztos te vagy az új tanár.

You must be the new teacher.

197

Senkinek nem szabad beszélni róla.

You mustn't talk to anyone about it.

198

Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után.

You must feel tired after your long walk.

199

Biztos mind hazament.

They all must have gone home.

200

Biztos nem tudtak róla.

They can’t have known about it.