Forditas.4 Flashcards Preview

Kis Angol Nyelvtan > Forditas.4 > Flashcards

Flashcards in Forditas.4 Deck (200):
1

Ha szeretnél, eljönnél délután.

If you loved me, you will come to my place in the afternoon.

2

Ha szerettél volna, eljöttél volna délután.

If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon.

3

Ha többet dolgoztál volna, most több pénzt kapnál.

If you had worked harder, you would get more money now.

4

Ha akkor leszoksz a dohányzásról, nem kerültél volna kórházba.

If you had given up smoking, you wouldn’t have been taking to hospital.

5

A tej megsavanyodik, ha néhány napra elöl hagyod.

Milk goes sour if you leave it outside for some days.

6

A virág elpusztul, ha nem öntözöd.

Flowers die if you do not water them.

7

Mindig segítek neki, ha megkér rá.

I always help her if she asks me to.

8

Ha neked lennék,…

If I were you,...

9

Nem adok neki pénzt, hacsak tényleg nincs rá szüksége.

I won’t give her money unless she really needs it.

10

Ha hajlandó lenne ideadni a kocsidat, el tudnék menni Püspökladányba.

If you would lend me your car, I would go to Püspökladány.

11

Ha lennél szíves segíteni, hamarabb befejezném.

If you would be so kind as to help me, I would finish it sooner.

12

Ha esetleg, netalántán találkoznál a barátommal, mond meg neki, hogy látni szeretném.

If you should meet my friend, tell him I want to see him.

13

Ha nem lenne rossz a kocsi, időben odaérnénk.

If it weren’t for the bad car, we would get it there in time.

14

Ha nem termeszthettek volna zöldséget, biztos, hogy éheztek volna.

If it weren’t for a few vegetables they grew, they would surely have starved.

15

Ha el tudsz jönni délután, kimehetünk a Fradi meccsre.

If you can come in the afternoon, we can go to the Fradi's match.

16

Vigyél kabátot arra az esetre, ha esne.

Take your coat in case it rains.

17

Főzök egy csomó levest, arra az esetre, ha úgy döntenek, hogy itt maradnak vacsorára.

I’ll cook plenty of soap just in case they decide to stay for dinner.

18

Elmegyek, feltéve ha te is mész.

I’ll go provided you go, too.

19

Feltéve ha nincs ellenvélemény, itt tartjuk a gyűlést.

Provided there is no opposition, we’ll hold the meeting here.

20

Két szegény legény szántani menne, ha volna kenyere.

The two poor chaps would go ploughing if they had bread.

21

Ha adsz egy zsebkendőt, megtörlöm az orrom.

If you give me a tissue paper, I’ll wipe my nose.

22

Ha a kutya nem ébresztett volna fel, nem hallottuk volna a betörőket.

If the dog hadn’t woken us, we wouldn’t have heard the burglars.

23

Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat, Lengyelország volna a csúcson.

Were it not for the Nips being so good at building ships, Poland would be on the top.

24

Elcserélnéd két 16 évesre, ha fiatalabb volnál?

Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger?

25

Megszámoltam volna, ha tudtam volna.

I would have counted it if I had been able to.

26

Ha vártak volna, találkoztunk volna.

Had they waited, we would have met.

27

Ha a lónak hat lába volna, nem botlana meg.

If a horse had six legs, it wouldn't stumble.

28

Táncoltam volna én veled, ha nem fáj a fogam.

I would have danced with you if I hadn't had a toothache.

29

Majd meglátogatlak, ha lesz elég idom.

I'll visit you if I have enough time.

30

Mit vennél, ha lenne egy milliód?

What would you buy if you had a million.

31

Ha nem sietsz, még elkésünk.

If you don't hurry we'll be late.

32

Ha megvetted volna, most nem lenne pénzed.

If you had bought it, now you wouldn't have money.

33

Meginnám, ha nem lenne olyan hideg.

I would drink it if it wasn't so cold.

34

A helyedben nem fogadnám el azt az állást.

If I were you I wouldn't take that job.

35

Ha tovább kerested volna, megtaláltad volna.

Had you kept on looking for it, you would have found it.

36

Ha megfáztál volna, most nem jöhetnél velünk.

If you had caught a cold, you couldn't come with us now.

37

Ha már úgyis mész a zöldségeshez, hozz egy fél kiló uborkát.

If you go to the greengrocer's anyway, please bring me half a kilo of cucumber.

38

Örülnék, ha nem szórakoznál annyit.

I'd be happy if you didn't keep fooling around.

39

Ha nem lettek volna téveszméi, már rég elhagyta volna az országot.

If he hadn't had delusions, he would have left the country long ago.

40

Ha a nyuszi medve volna, a vadásznak is kisebb szája lenne.

If a rabbit were a bear, the hunter would be less boastful.

41

Elmennék, ha nem kéne nyakkendőt kötnöm.

I would go if I didn't need to put on a tie.

42

Ha esetleg megtalálod, add vissza neki.

If you should find it, give it back to him.

43

Ha hajlandó lennél rám figyelni, már túl lennénk rajta.

If you would listen to me, we would be over with it.

44

El tudtam volna vágni, ha jobb kést adtál volna.

I would have been able to cut it if you had given me a better knife.

45

Nem örülnék, ha máris elmennél.

I wouldn't be glad if you left right away.

46

Ha nem lett volna ez a sok új szó, most én lennék a legokosabb.

If there hadn't been so many new words. I'd be the cleverest now.

47

Ha én lennék a téeszelnök, Jóska lenne a párttitkár.

If I were the farm manager, Joe would be the secretary of the party.

48

Megszámoltam volna, ha tudtam volna.

I would have counted it if I had been able to.

49

Ha csak azért jöttél, hogy veszekedj, jobb lett volna, ha otthon maradsz.

If you've come only to quarrel, you'd better have stayed at home.

50

Ha örökké attól félnél, hogy nem tudsz hozzájutni elég nőhöz, előbb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg, mint a pszichiáter, aki kezel.

If you were always afraid of not getting enough women, sooner or later you would be as confused as the psychiatrist who treated you.

51

Ha mégis elveszettnek érzed magad, kérj segítséget bárkitől.

Should you feel lost, you could ask anybody for help.

52

Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni, minden egyszerűbb lenne.

If you would leave in silence, everything would be more simple.

53

Megcsináltam volna, ha kellett volna.

I would have done it if I had had it.

54

Ha netán felébredne, mondd meg neki, hogy hamarosan visszajövök.

If he should wake up, tell him I'll be back in no time.

55

Ha nem húzod meg a farkát nem rúg meg.

If you don't pull his tail, he won't kick you.

56

Ha el tudnám olvasni az írásodat, egyből válaszolnék is.

If I could read your writing, I would answer immediately.

57

Ha kibírnám, hogy ne nézzem örökké az ajkad, soha nem kérnél meg, hogy az extázis új magasságaiba vigyelek.

If I could help keeping my eyes away from your lips, you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy.

58

Ha a halálbüntetést nem törölték volna el, most nem ölelhetnélek itt karjaimban.

If capital punishment had not been cancelled, I could certainly not be holding you in my arms.

59

A helyedben nem hinném el, mit mond.

If I were you, I wouldn't believe what he says.

60

Ha figyelted volna, hogy rakja a lábát, most te is tudnád járni ezt a táncot.

Had you watched her putting her feet, you would be able now to do this dance.

61

Ha gondját viselnéd a családnak, elmehetnénk végre nyaralni.

If you looked after the family, we could have our holiday at last.

62

Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra, meg is bocsájtanék neki.

If she sat on my hat by accident, I would forgive her.

63

Nem tudunk elutazni, hacsak meg nem ütjük a főnyereményt.

We can't go away unless we win the first prize.

64

Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül, hanem hozzád, most nem engedhetnénk meg magunknak, hogy együtt utazzunk Hawaiba.

Had I married you and not my husband, we couldn't afford now to go together to Hawaii.

65

Ha időben telefonáltál volna, nem kellett volna megkérnem az ikreket, hogy hozzanak virágot.

If you had telephoned in time, I wouldn't have had to ask the twins to bring glowers.

66

Ha nagyobb halat tudtam volna fogni, korábban hazajöttem volna.

If I had been able to catch a bigger fish, I would have come home earlier.

67

Ha nem lenne olyan önző, nekem is adna egy túró rudit.

If he wasn't so selfish, he would give a cottage cheese Rudolph to me, too.

68

Ha esetleg megtalálod, hívj fel.

If you should find it, give me a ring.

69

Megcímezném a borítékot, ha volnál szíves adni egy tollat.

I'd address the envelope if you would give me a pen.

70

Csiga-biga told ki szarvadat, ha nem tolod összetöröm házadat.

Snaily snail, push out your horn, if you don't push it out, I'll break your house.

71

Ha nem teszed a tejet hűtőbe, megsavanyodik.

If you don't put milk in the fridge, it goes sour.

72

Ha nem lettek volna olyan igéző szemei, észre se vette volna.

Were it not for her eyes being so ravishing, he would never have noticed her.

73

Itthon maradok, hacsak meg nem hívnak.

I'll stay at home unless I'm invited.

74

Hacsak a kormány nem ad több pénzt, be kell zárni a színházat.

Unless the government agrees to give extra money, the theatre will have to be closed.

75

Ha nem segítettél volna, sose fejeztük volna be.

If it hadn't been for your help, we'd never have finished it.

76

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

Had you kept silent, you would have stayed wise.

77

Hangosan beszélt, hogy mindenki hallja.

He spoke loudly so (that) everybody could hear him.

78

Jobb ha taxival mész, nehogy megint elkéss.

You’d better take a taxi so as not to be late again.

79

Fölvette a szemüvegét, hogy jobban lásson.

He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better.

80

Újságot tett a székre, nehogy a kéményseprő összemaszatolja.

He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it.

81

Kinyitotta az ajtót, hogy a gyerekek kimehessenek az utcára.

He opened the door so that the kids could go out to the street.

82

Kesztyűt húzott, nehogy ujjlenyomatot hagyjon.

He put on gloves so as not to leave his fingerprints there.

83

Mindjárt ablakot nyitok, hogy kimenjen a füst.

I’m going to open the window so (that) the smoke will go out.

84

Temetni jöttem Caesart nem dicsérni.

I came to bury Caesar not to praise him.

85

Korán kelt, hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát.

He got up early (so as) to reach the summit before sunset.

86

Berohant az égő házba, hogy kimentse a gyereket.

He rushed into the burning house to rescue the child.

87

Felhúzta a szoknyáját, hogy gyorsabban tudjon futni.

She pulled up her skirt so that she could run faster.

88

Elkezdett reszketni, hogy jobban sajnálják.

She started trembling to raise more sympathy.

89

Összetörte a tükröt, hogy a felesége ne tudja nézegetni magát.

He broke the mirror into pieces so that his wife couldn't look at herself any more.

90

Jancsi elfordult, hogy ne lássa a leány, hogy könnye kicsordul.

Jancsi turned away so that the girl couldn't see the tears roll down his cheeks.

91

A fejére húzta a szoknyáját, hogy ne ázzon el a frizurája.

She pulled her skirt over her head so that her hairdo wouldn't get ruined.

92

Felemelte a szőnyeget, hogy alásöpörhesse a szemetet.

She lifted the rug so as to sweep the garbage under it.

93

Megmutattam neki mim van, nehogy aztán csalódjon.

I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on.

94

Lenyelte a gyémántot, nehogy a vámos megtalálja nála.

He swallowed the diamond so that the customs officer couldn't find it.

95

Vettem neki virágot, hogy szagolgathassa.

I've bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance.

96

Elvált a nyolcadiktól, hogy elvehesse a kilencediket.

He divorced the eight one so as to marry the ninth one.

97

Levettem a cipőmet, hogy ne csapjak zajt.

I took off my shoes so as not to make any noise.

98

Levettem a cipőmet, hogy ne hallja a nejem, amint bemegyek.

I took off my shoes so that my wife couldn't hear me go in.

99

Nagyon halkan zongorázz, hogy ne zavarj senkit.

Play the piano very soft so as not to disturb anybody.

100

Odaadtam neki a kulcsot, hogy be tudjon menni a szobába.

I've given her the key so that she can go into the room.

101

Kikapcsolta a rádiót, nehogy felébredjen a szomszéd.

He turned the radio off so the neighbor wouldn't wake up.

102

Add ide a poharad, hogy mi is ihassunk.

Give us your glass so we can also drink.

103

Kint hagyta a pisztolyát, nehogy lelőjön valakit.

He left his gun outside so as not to shoot anyone.

104

Minden reggel iszik egy felest, hogy vidáman kezdje a napot.

"She drinks a „feles"" every morning so as to start the day cheerfully."

105

Kolompot akasztottak a tehén nyakába, hogy a bika mindig tudja merre jár.

A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way she was going.

106

Korán indulj, nehogy elkéss.

Start early not to be late.

107

Örökké változtatta a címét, hogy becsapja a rendőrséget.

She kept changing her address so as to fool the police.

108

Adj neki egy nagy pofont, hogy tudja merre mennyi.

Give him a big slap so that he knows the limit.

109

Vett egy macskát, hogy a kutya ne unatkozzon.

He bought a cat so that the dog wouldn't be bored.

110

Felállított egy madárijesztőt, hogy nehogy a seregélyek ellopják a szőlőt.

He set up a scarecrow so that the starlings wouldn't steal the grapes.

111

Azért mondjuk, hogy 'AHA', hogy Kanga tudja, hogy mi tudjuk, hol van a Zsebibaba.

We say 'AHA' so that Kanga knows that we know where Baby Roo is.

112

Beöltözött apácának, hogy kiszökhessen a börtönből.

He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison.

113

Főztem szegény fiamnak egy kis mákos tésztát, hadd egyen egy jót.

I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son, so that he would have something good to eat.

114

Tedd ki, hogy mindenki láthassa.

Put it out so that everybody can see it.

115

Ültetett egy kis spenótot, hogy legyen majd mit ennünk.

She planted some spinach so that we should have something to eat.

116

Kirúgta, hogy berúghasson.

He knocked her out so as to get drunk.

117

Meglepődtem azon, amit láttam.

I was surprised what I saw.

118

Elmesélte azt, amit tudott az esetről.

He told me what he knew about the event.

119

Emlékszem arra, amit elmeséltél.

I remember what you told me.

120

Emlékszem arra a történetre, amit elmeséltél.

I remember the story which/that you told me.

121

Elhoztam azt a könyvet, amit kértél.

I’ve brought the book that you asked for.

122

Olyan ember O, akinek nincs múltja.

He’s a man who has no past.

123

Ez az a ház, ahol áll az idő.

This is the house where time has stopped existing.

124

Emlékeztettem arra, amit ígért.

I reminded him of what he had promised.

125

Ez az, amit nem szabad elfelejtened.

This is what you mustn't forget.

126

A lány, akinek olyan szép az arca, az én feleségem.

The girl whose face is so pretty is my wife.

127

A fiú, akit láttam, …

The boy I saw …

128

Az autó, melyet ott látsz, …

The car you can see there …

129

A szoba, melyet kifestettél, …

The room you painted …

130

A könyv, amelyről beszélek.

The book I’m talking about.

131

A táska, melyben a levelet találtam.

The bag I found the letter in.

132

A szék, melyre rá akarok ülni.

The chair I want to sit on.

133

A lány, akihez beszélek.

The girl I am talking to.

134

Abban a pillanatban, amikor belépett a szobába.

The moment he entered the room.

135

Abban az évben találkoztam vele, amikor megnősültem.

I met him the year I got married.

136

Oda megyek, ahova akarod.

I’ll got to any place you want me to.

137

Ez az, amiért szeret ide jönni.

That is the reason he likes to come here.

138

Ronald Reagan, aki valaha színész volt, nem nagy dicsősége az amerikai népnek.

Ronald Reagan, who used to be an actor, is an embarrassment for the American people.

139

Budapest, melyet sokan látogatnak, gyönyörű.

Budapest, which lots of tourists visit, is beautiful.

140

Körbefutotta a Szigetet, ami teljesen kimerítette.

He ran around the island, which exhausted him.

141

Ellopta a főnöke tollát, ami nagyon kínos volt.

He stole his boss’s pen, which was very embarrassing.

142

Kösz az ajándékot, amit küldtél.

Thank you for the present you sent me.

143

Az ágy, amin alszom, lószőrből van.

The bed I sleep on is made of horse hair.

144

Elfelejtettem, amit mondtál.

I’ve forgotten what you've told me.

145

Rómeo, aki szerette Júliát, felmászott az erkélyre.

Romeo, who loved Juliet, limbed up to the balcony.

146

A dal, amit csak neked írok…

The song I’m writing only for you…

147

A tócsa, amibe belelépett…

The puddle he stepped in…

148

A lány, akinek a bátyja nagyon erős…

The girl whose brother is very strong…

149

Nem értettem a tréfát, amit mondott.

I didn’t quite understand the joke he said.

150

Nem értettem, amit mondott.

I didn’t understand what he said.

151

Egy könyvet akar elolvasni, ami teljesen szokatlan tőle.

He wants to read a book, which is quite unusual of him.

152

Ez az a szálloda, amelyikben tavaly laktam.

This is the hotel I lived in last year.

153

Szeret Mariskával táncolni, aki úgy mozog, mint a higany.

I like dancing with Mary, who moves like mercury.

154

A hajó, amit amott látsz, a sógoromé.

The ship you can see over there belongs to my brotherin- law.

155

Félek, ez minden, amit adhatok.

I'm afraid that's all I can give you.

156

Az autó, amiért egy vagyont fizettem, meg se mozdul.

The car I've paid an absolute fortune for doesn't even move.

157

Te úristen, elfelejtettem, amit kértél.

Oh my God, I've forgotten what you've asked me for.

158

Lekéste a vonatot, ami fölöttébb bosszantotta.

She missed the train, which really annoyed her.

159

Jóska, akinek a szülei vidéken élnek, tegnap meglátogatott.

Joe, whose parents live in the country, visited me yesterday.

160

Mindig azt tette, amihez kedve volt.

He always did what he felt like doing.

161

A hölgy, akivel tegnap találkoztál, a nagynéném.

The lady you met yesterday is my aunt.

162

Meglepődtem azon, amit láttam.

I was surprised at what I had to see.

163

Az állás, amire pályázik, már nem üres.

The job he applies for is not vacant anymore.

164

Aztán bementünk egy bárba, ami teljesen üres volt.

Then we went into a pub which was completely empty.

165

A pincér, aki a rendelést vette föl, olyan koszos volt, mint a föld.

The waiter who took our order was as dirty as earth.

166

A számla, amit késve kaptunk, tele volt olvashatatlan számokkal.

The bill we got late was full of illegible numbers.

167

Az üzletvezető, akit már 20 éve ismerek, elnézést kért.

The landlord, whom I have known for twenty years, apologized to me.

168

A pofon, amit a pincértől kaptam, nagyon fájt.

The slap I got from the waiter was very painful.

169

A mentő, amivel kórházba vittek, úgy zötykölődött, mint egy talicska.

The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow.

170

Az ápolónő, akinek a keze selymes volt, megsimogatta a homlokomat.

The nurse whose hand was silky caressed my fore head.

171

A férfi, aki a fa alatt áll, tegnap még börtönben volt.

The man who is standing under the tree was in prison yesterday.

172

A baleset, amit láttunk, nagyon súlyos volt.

The accident we have seen has been very serious.

173

A tehenek, akik ott legelésznek nagyon szomjasak.

The cows who are grazing there are very thirsty.

174

A labda, amit elvesztettél, még teljesen új volt.

The ball you've lost was absolutely new.

175

A tanár, akinek a tanítványa megnyerte a versenyt, szereti a mézet.

The teacher whose student won the competition likes honey.

176

Apukám, aki vidéken született, nagyon erős.

My father, who was born in the country, is a very strong man.

177

Az a fivérem, aki ebbe az iskolába jár, sokat dohányzik.

My brother who attends this school smokes a lot.

178

A nővérem, aki újságíró nem szereti a híradót.

My sister, who is a journalist, doesn't like TV news.

179

Budapest, mely Magyarország fővárosa, a Duna két partján terül el.

Budapest, which is the capital of Hungary, lies on the banks of the Danube.

180

A ház, melyben lakom, elég kicsi.

The house I live in is quite small.

181

Karcsi, akit mindnyájan szeretünk, a város KISZ- titkára volt.

Karcsi, whom we all love, used to be the secretary of the Young Communists of the town.

182

A toll, amivel írsz, az enyém.

The pen you're writing with is mine.

183

A ház, melynek zöldek az ablakai a Dunára néz.

The house whose windows are green overlooks the Danube.

184

Azt mondja, hogy lekéste a vonatot, ami nem igaz.

He says he's missed the train, which is not true.

185

Add oda neki, amit akar.

Give him what he wants.

186

Mindent adj oda neki, amit akar.

Give him everything he wants.

187

Megdöbbentett amit mondott.

I was shocked by what she'd said.

188

Felejtsd el amit láttál.

Forget what you've seen.

189

Egy szót se értek abból, amit mondasz.

I don't understand a word you say.

190

Nem érted amit mondok?

Don't you understand what I'm telling you?

191

Talán ez az az ember, akit keres a rendőrség.

Maybe this is the guy the police want.

192

Mindnyájunkat meghívott, ami nagyon kedves volt tőle.

She invited us all, which was very kind of her.

193

Te vagy a legnagyszerűbb lány, akivel valaha találkoztam.

You are the most fantastic girl I've ever met.

194

De hisz ez nem az a férfi, aki megkérte a kezemet!

But this is not the man who popped the question.

195

Emlékszel már arra, amit tegnap tettél velem?

Do you remember now what you did to me yesterday?

196

A rádió, ami az asztalon van, bedöglött.

The radio which is on the table has broken down.

197

A hó, amit a hókotró elkotort, ott feketéllik az út mentén.

The snow that was pushed off by a snow plough is blackening by the road side.

198

A kopár szik sarja, amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek, ég a napmelegtől.

The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun.

199

A vasorrú bába, akit Jancsi elégetett, egy mézeskalács házban lakott.

The iron nosed witch, who was burnt by Johnny, used to live in gingerbread house.

200

A törpe, akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt, szemérmesen mosolygott.

The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly.