Forditas.3 Flashcards Preview

Kis Angol Nyelvtan > Forditas.3 > Flashcards

Flashcards in Forditas.3 Deck (199):
1

Ha nem Hong Kongban készült volna, nem venném meg.

If it hadn't been made in Hong Kong, I wouldn't buy it.

2

Későbbre kell halasztani a találkozót.

The meeting has to be put off.

3

Most szerelik az új antennát.

The new aerial is being fixed.

4

Locsolják a Soroksári utat.

Soroksári road is being sprinkled.

5

Kiürítették a hamutartókat?

Have the ashtrays been emptied?

6

Jövőre talán majd elfogadják a jelentkezésedet.

Maybe your application will be accepted next year.

7

Vettek nékem piros csizmát, rojtosat.

I've been bought red boots with fringes.

8

Hány embert visznek Amerikába a Soros- alapítvánnyal?

How many people will be taken to the States by Soros fund?

9

Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni.

Unfortunately the autobiography has to be written in English.

10

A házat már jóval azelőtt felépítették, hogy beköltöztek.

The house has been built long before they moved in.

11

A repülőgép szerencsétlenség következtében 200 ember vesztette életét.

200 people were killed in the plane crash.

12

A mai napig titkolják a baleset okait.

The causes of the accidents have been concealed so far.

13

Nem létezik, hogy kimosták ezeket a pulóvereket?

These pullovers couldn't have been washed.

14

Ezt mind hibátlanul kellet volna lefordítani?

Should all this have been translated with no mistakes?

15

Az összes pénzt elvitték.

All the money was stolen.

16

Csak néhány bizsut hagytak az öltözködőasztalon.

Only some bijou was left on the dressing table.

17

Vettek ujjlenyomatot, de nem sok remény van.

Some fingerprints were taken but there is not much hope.

18

A biztosító persze egy fillért nem adott.

I wasn't given a penny by the insurance company.

19

Összességében tehát jól paffra vágtak.

All in all I was put out.

20

A Kangákat általában vadállatnak tekintik.

A Kanga is generally regarded as a fierce animal.

21

A radványi sötét erdőben halva találták Bárci Benőt.

In the dark forest of Radvány Bárci Beno was found dead.

22

Látták, hogy bemászik az ablakon, úgyhogy nem lehetett titokban tartani.

She was seen climbing through the window, so it couldn't be kept a secret.

23

Kapsz tejet, vajat.

You'll be given milk and butter.

24

Elesett, vagy ellökték?

Did he fall, or was he pushed?

25

Elmozdította a fejét épp akkor, mikor a fényképet csinálták.

She moved her head just as the photo was being taken.

26

Remélem, nem lopták el.

I hope it hasn't been stolen.

27

Jani szólt, hogy kész van.

Jani said he was ready.

28

Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak.

Annuska said she hadn’t told Jani a word.

29

Azt mondta, hogy már nem vár tovább.

He said he wouldn’t wait any longer.

30

Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót.

He told me to turn off the radio.

31

Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit.

He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything.

32

Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot.

He said if I went to the shop I should bring him some oranges.

33

Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt.

He said he had been at home all day the day before.

34

Azt mondta, hogy kész a kávé.

He has just said that the coffee is ready.

35

Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból.

She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day.

36

Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok.

She thought I forgive her if she was crying.

37

Azt állította, hogy azért nem no a narancsfája, mert nem kap elég napfényt.

He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine.

38

Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól.

The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching.

39

Azt hitték, hogy elkésnek.

They thought they were late.

40

Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám.

My mother said she didn’t liked my hair.

41

Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet.

I told her to try the green one.

42

Azt mondta, hogy unatkozik.

She said she was bored.

43

Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk.

I told you we would have to be there to seven.

44

Azt mondta, az epret nem szereti.

He said he didn’t like strawberries.

45

Azt hittem már ebédeltél.

I thought you had already have launch.

46

Azt hitte kolbászból van a kerítés.

He thought the fence was made of sausages.

47

Azt mondta bemehetek.

He said I might come in.

48

Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben.

He asked what I had in my suitcase.

49

Tudni akarta, hogy mikor érkeznek.

He wanted to know when they would arrive.

50

Nem tudtam, hogy mit vegyek fel.

I didn't know what to put on/what I should put on.

51

Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit.

I didn't know whether to put on something/if I should put on something.

52

Nem tudtam, hogy honnan tudja.

I didn't know how she could tell.

53

Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez.

I was wondering what it all meant.

54

Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd.

He asked why dinner was not ready.

55

A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm.

The customs officer asked me if I had anything to declare.

56

Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt.

He wanted to know where I had bought the shoe lace.

57

Azt kérdezte, jól aludtam-e.

He asked if I had slept well.

58

Nem tudtam, hogy van-e levelem.

I didn't know whether there were any letters for me.

59

Nem tudtam, melyik kólát kérjem, a szőkét, vagy a barnát.

I didn't know which coke to ask for, the blond one, or the brown one.

60

Azon tűnődtem, hogy elmenjek-e vagy maradjak.

I was wondering whether to go or stay.

61

Azt mondta, hogy három éve van lova.

He said he had have a horse for three years.

62

Azt mondta, hogy van lova.

He said he had a horse.

63

Azt mondta, hogy három évet tanult lovagolni.

He said he had learnt how to ride for three years.

64

Azt mondta, hogy három éve tanul lovagolni.

He said he had been learning how to ride for three years.

65

Nem tudtam fog-e rám emlékezni.

I didn't know if she would remember me.

66

Azt kérdezte, hogy jártam-e már Tótkomlóson.

She asked if I had ever been to Tótkomlós.

67

Azt javasolta, hogy pöttyöset vegyem.

She suggested I should buy the spotted one.

68

Nem tudtam hány poharat tegyek az asztalra.

I didn't know how many glasses to put on the table.

69

A fiú megígérte, hogy feleségül veszi a lányt, ha az megteszi amire kéri.

The boy promised he would marry the girl is she did what he asked her to do.

70

Többször is megkérdezte, hogy értem-e amit mond.

She asked me several times if I understood what she was saying.

71

Szerinte sáska volt.

He thought it was a locust.

72

Tudtam, hogy hazudik.

I knew he was lying.

73

Azt mondta, hogy az anyósának ír.

He said he was writing to his mother-in-law.

74

Szólt, hogy ha esik, vigyek esernyőt.

She told me to take an umbrella in case it rained.

75

Azt mondta, hogy már haza kell mennie.

He said he had to go home.

76

Fogalmam se volt mit tegyek.

I had no idea what to do.

77

Fogalmam se volt, tegyek-e egyáltalán valamit.

I had no idea whether to do anything at all.

78

Rögtön láttam, hogy nem fog tejelni.

I immediately saw she wouldn't milk.

79

Azt mondtad, nem érdekel.

You said you didn't care.

80

Azt hittem, mindent elmondtál.

I thought you had told me everything.

81

Szólt, hogy ne csináljak semmit, o majd mindent elintéz.

She told me not to do anything, she would arrange everything.

82

Nem tudom, hogyan gyógyítsam meg a náthámat.

I don't know how to cure my sniffle.

83

Nem tudom, hogy elhiszed-e még.

I don't know whether you still believe it.

84

Azt se tudtam fiú vagyok-e vagy lány.

I didn't know whether I was coming or going.

85

Vajon hova dugta?

I wonder where she has hidden it.

86

Nem tudta hova dugta.

She didn't know where she had hidden it.

87

Azt se tudta, hogy eldugta-e?

She didn't know if she had hidden it at all.

88

Nem tudta, hogy eldugja-e.

She didn't know if she should hide it.

89

Vajon miért tette?

I wonder why he did it.

90

Vajon elvesztette?

I wonder if she has lost it.

91

Nem tudom lesz-e még időnk.

I don't know if we'll have time.

92

Nem tudom mire gondol a katona őrség idején.

I don't know what the soldier on guard has in mind.

93

Vajon adsz-e helyet magad mellett.

I don't know if you'll give me room beside you.

94

Nem tudom vegyek-e kabátot.

I don't know whether to put on a coat.

95

Azt mondta, nem lát semmit.

She said she couldn't see anything.

96

Megkérdezte, hogy levegye-e a nadrágját.

He asked whether he should take off his pants.

97

Azt hitte, rosszul hall.

He thought he heard wrong.

98

Azon gondolkodott, vegyen-e egy fél disznót.

He was wondering whether to buy half a hog.

99

A nagymama azt hitte, hogy Piroska az.

Grandmother thought it was Little Red Riding Hood.

100

Felrohantam, hogy megnézzem alszik-e a gyerek.

I ran up to see if the child was sleeping.

101

Mondtam már, hogy nősülök?

Have I told you I'm going to get married?

102

Azt mondtad, hogy nem akarsz mindenáron férjhez menni.

You said you didn't want to get married at any cost.

103

Tudtam, hogy o az.

I knew it was him.

104

Nem tudtam, hogy így fáj.

I didn't know it would be so painful.

105

Azt hitte nincs több.

He thought there was no more.

106

Azt mondtad, hogy kilencre jössz.

You said you would come by nine.

107

Azt mondta csak 10 perce van, mert délre az irodában kell lennie.

She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon.

108

Nem tudtam miért takarja el az arcát.

I didn't know why she was hiding her face.

109

Azt hitte nem bolha, hanem elefánt.

He thought it was not a flea but an elephant.

110

Te tudtad mire akar kilyukadni?

Did you know what she was driving at?

111

Mondtam már, hogy hallgass!

I've told you to shut up!

112

Azt mondta, hogy belépett?

Did she say she had joined?

113

Nem, azt mondta, hogy kilépett.

No, she said she had left.

114

Azt mondta, hogy alig lépett be, máris kilépett.

She said hardly had she joined when she had left.

115

Vajon mikor lesz már vége.

I wonder when it will end.

116

Vajon vége lesz-e valaha.

I wonder whether it will ever end.

117

Azt hitte nincs benne áram.

He thought there was no current in it.

118

Mondd meg a tejesnek, hogy ne hozzon több sajtot.

Tell the milkman to bring no more cheese.

119

Azt mondta, egész éjjel énekelt.

He said she singing all night.

120

Azt mondta, hogy megenné, ha éhes volna.

She said she would eat if she was hungry.

121

Azt mondta, hogy mihelyt elkészül jön.

She said she would come as soon as she was ready.

122

Fogalmam se volt, hány éves lehet.

I had no idea how old she could be.

123

Micimackó azt mondta, hogy azt hitte, a Nyuszi a családjáról beszélt.

Pooh said he thought Rabbit had been talking about his family.

124

Kukorica Jancsi azt mondta, hogy kicsit ugyan parasztos a neve, de nem szégyelli.

Johnny Corn said his name was a bit peasant-like, but he wasn't ashamed of it.

125

Azt mondta, jobb ha nem nézek oda.

She said I had better not watch it.

126

Az orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia.

The doctor said she would have to stay in bed for another day or two.

127

Azt mondta, próbáljuk meg még egyszer.

He suggested trying it again.

128

Azt mondtam, hogy nincs értelme még egyszer megpróbálni.

I said it was no use trying it again.

129

Levágattam a hajam.

I had/got my hair cut.

130

Lilára fogom festetni a hajam.

I will have/get my hair dyed violet.

131

Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat.

I must have/get my record-player repaired.

132

Vajat hozattam a közértből.

I had/got some butter brought from the shop.

133

Levágattad a szoknyád alját?

Did you have/get your skirt shortened?

134

Minden nap lemosatod a kocsidat?

Do you have your car washed every day?

135

Tegnap nem hozattam sört.

I didn’t have/get beer brought yesterday.

136

Kőművessel építtetett házat.

He got the maison to build a house.

137

Az újoncokkal mosatta fel a folyosót.

He had the rookies wash the corridor.

138

Bélával fogja megfizettetni a kárt.

He’ll make Béla pay for the damage.

139

Nem tudta hallatni a hangját.

He couldn’t make his voice heard.

140

Éreztette befolyását.

He made his influence felt.

141

Észre tudja magát vétetni.

He can make himself noticed.

142

Tudatni fogom veled a híreket.

I will let you know the news.

143

Miből gondolod?

What make you think that?

144

Jól áll neked.

It makes you look so pretty.

145

Ahogy meglátta a vért, elájult.

The sight of blood made her faint.

146

Rávette, hogy álljon be rendőrnek.

He forced her to join the police force.

147

Miért tette ezt?

What caused him to do it?

148

Csak magának köszönhette (Ő jövette el).

He had it coming.

149

Úgy intézte, hogy holnap kettőkor érkezem meg (kettőkor érkeztet meg) New York legnagyobb repülőterére.

She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow.

150

Megismételtetnéd vele?

Would you make him repeat it?

151

Egy néger fiúval pucoltatja a cipőjét.

He gets a black boy to clean his shoes.

152

Gépeltesd ezt le.

Have it typed.

153

Hány fényképet csináltattál?

How many photos have you had taken?

154

Mikor fogod megéleztetni a késeket?

When will you have the knives sharpened?

155

A szomszéddal hozatott cigarettát.

He had his neighbour bring cigarettes.

156

Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát.

He had a blind piano tuner tune the piano.

157

Épp most másoltatom.

I’m having it copied right now.

158

A borbéllyal húzatta ki a fogát.

He got the barber to take out his tooth.

159

A macskával etette meg a párizsit.

He made the cat eat the párizsi.

160

A jókedvű tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót.

The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush.

161

Virágot küldettem a névnapjára.

I had lowers sent to her nameday.

162

Piros palát fogok rakatni a házam tetejére.

I'll get red slate put on the roof of my house.

163

Az a sok szilva jól megszalasztott.

That lot of plums made me run.

164

Ne Technocol Rapidot szagoltass vele, hanem repülősót.

Don't make him smell Technocol Rapid, but smelling salts.

165

Mondd, te kivel csináltattad a fűtést?

Say, who did you get to install heating?

166

Mindig velem fordíttatja le az idétlen mondatait.

She is always making me translate her stupid sentences.

167

Na, ezt a szerencsétlent is jól megszívatták.

They got that unfortunate guy to suck.

168

Kicseréltettem a féltengelyt és a levegőszűrőt.

I had the half axle and the air filter replaced.

169

Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára.

She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost.

170

Mindig velem íratja a szerelmes leveleit.

She is always making me write her love letters.

171

Miért nem a villanyszerelővel kötteted be a mosógépet?

Why didn't you get the electrician to connect up your washing machine?

172

Miből gondolod, hogy van még időnk?

What makes you think we still have time?

173

Te is kertésszel gondoztatod a kertedet?

Do you also get a gardener to look after your garden?

174

A vacsorán egy fél disznót megetettek velem.

They made me eat half a hog for dinner.

175

Egy rendőrrel magyaráztatta el a helyes útirányt.

She has had a policeman explain the right way.

176

Egyenesíttesd ki, ha görbe.

Have it straightened if it's crooked.

177

Le kell vágatnom a hajam.

I must get my hair cut.

178

Elhitettem vele, hogy minden rendben van.

I made him believe that everything was alright.

179

Messziről kell szállíttatnia a tejet.

He's got to get the milk delivered from far away.

180

Portrét csináltattam a feleségemről.

I had a portrait made of my wife.

181

Rózsa Sándor a lovát ugratja.

Alex Rose is getting his horse to jump.

182

Felköttetem a Lord Mayort!

I'll have the Lord Mayor hanged.

183

Az utolsó szemig felszedettem vele, amit eldobált.

I've made him pick up every scrap he's thrown.

184

Szörnyű szegénységemben lopni kezdtem.

My terrible poverty made me start stealing.

185

Szörnyű izgalmamban dadogni kezdtem.

My terrible excitement made me sart stammering.

186

Akkor se vetetem el, ha nem veszel el!

I won't have it taken even if you don't marry me.

187

Csak nem akarod velem elhitetni, hogy én voltam neked az első?

I hope you don't want to make me believe I was the first for you!

188

Ki kényszeríthet arra, hogy megtedd?

Who can get you to do it?

189

Szerinted nem szörnyű dolog kitömetni a kedvenc állataidat?

Don't you think it's a horrible thing to have your pets stuffed?

190

Miért nem csináltatod már meg ezt a vacak magnót?

Why don't you have that shoddy tape recorder mended?

191

Nem tudtam kiverni a fejéből, amit az anyósa mondott neki.

I couldn't make him forget what his mother-in-law had told him.

192

A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsőt.

Even his tenth wife was unable to make him forget the first one.

193

Egy kis sírással mindent elérek nála.

With some crying I can make him do anything I want.

194

Miért nem vágatod le, ha túl hosszú?

Why don't you have it cut if it's too long?

195

Előszedettem vele mindent, amit eldugott.

I've had her produce everything she's hidden.

196

Hányszor építtetted át a házadat?

How many times have you had your house rebuilt?

197

Érd el, hogy bevallja, kivel, hol, hányszor.

Get her to confess where, with whom, and how many times.

198

Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk.

That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences.

199

Ha szeretsz, eljössz délután.

If you love me, you will come to my place in the afternoon.