Forditas.2 Flashcards Preview

Kis Angol Nyelvtan > Forditas.2 > Flashcards

Flashcards in Forditas.2 Deck (200):
1

Sose olvas.

He never reads.

2

Néha olvas.

Sometimes he reads.

3

Minden este étteremben vacsorázik.

He has dinner in a restaurant every evening.

4

Mikor felébredtem, már 10 perce ment a vonat.

When I woke up, the train had been going for ten minutes.

5

Mikor a sarokra értem, a lány már 20 perce ott várt.

When I got to the corner, the girl had been waiting for twenty minutes.

6

Már tíz perce gépelt, mikor látta, hogy nincs papír a gépben.

He had been typing for ten minutes when he saw there was no sheet in the typewriter.

7

Mikor felébredt, a kakas már fél órája kukorékolt.

When he woke up, the cock had been crowing for half an hour.

8

Még csak öt perce ettek, mikor újabb vendégek érkeztek.

They had only been eating for five minutes when more guests arrived.

9

Már egy órája ugatott a kutya, mikor végre kiment.

The dog had been barking for an hour when at least he went out.

10

Nagy elánnal bontotta a csirkét, amikor rájött, hogy nincs otthon zsír.

She had been easily carving up the chicken when she realized there was no lard at home.

11

Órák hosszat ült a rókalyuk előtt, mikor végre feltűnt egy nyuszi.

He had been sitting at the fox-hole for hours when at least a hare/rabbit/bunny showed up.

12

Még tíz percet sem vezetett a forgalomban, mikor a vizsgabiztos megkérte, hogy cseréljenek helyet.

She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats.

13

Már vagy három órája nyomta a csengőt, mikor a házmester végre kinézett.

He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last.

14

Már két órája beszélt, mikor rájött, hogy senki nincs a szobában.

She had been talking for two hours when she realized there was nobody in the room.

15

Magas lovon ült, mielőtt lebukott.

He had been riding high before he had a fall.

16

Tegnap már két napja táncolt.

Yesterday she had been dancing for two days.

17

Csak olvasta, olvasta, mikor látta, hogy fejjel lefelé van.

He had been reading and reading when he saw it was upside down.

18

Mire kiért az állomásra, a vonat már elment.

By the he got to the station, the train had already left.

19

Mire rájöttem, hogy szélhámos, már összetört a szívem.

When I realized she was a swindler, she had already broken my heart.

20

Dühös voltam rá, mert elfelejtette föladni a levelet.

I was angry with him because he had forgotten to post the letter.

21

Mire a vadász megtöltötte a puskáját, a nyuszi már elszaladt.

By the time the hunter had loaded his gun, the hare had already run away.

22

Mielőtt elszaladt, sárgarépát dugott a puska csövébe.

Before she run away she had put a carrot into the muzzle of the rifle.

23

Már rég megsavanyodott a túró rudi, mire rászánta magát, hogy megegye.

CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it.

24

Miután megette, rosszul lett.

After he had eaten it, he got sick.

25

Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet.

Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow.

26

Mesélt a lovakról, akiket lovászfiú korából ismert.

He droned on about horses he had known when he was an ostler.

27

Pipa volt, mikor látta, hogy nem hoztam kenyeret.

She went mad when she saw I hadn’t brought bread.

28

Megőszültem, mire ezt megírtam.

My hair had turned grey by the time I wrote this.

29

Jól megrágta, mielőtt kiköpte.

He had chewed it well before he spat it out.

30

Nem látott semmit, míg fel nem rakta a szemüvegét.

He hadn't seen a thing until he put on his glasses.

31

Korán lefeküdt, így aztán hazaért nyolcra.

She had gone to bed early, so she got home by eight.

32

A nap is lement mire elolvastad.

The sun had set by the time you read it.

33

Épp egy dalt dúdoltam, mikor a gyerekek betörték az ablakot.

I was singing a song when the children broke the window.

34

A lámpát szerelte, mikor agyonvágta az áram.

He was repairing the electricity when a short circuit killed him.

35

Épp sütőtököket ettünk, mikor lazán megszólalt:…

We were eating pumpkin pie when he casually said…

36

Aludtál az előadás alatt?

Were you sleeping during the show?

37

Miközben golfozott, a száját harapdálta.

While he was playing golf, he was biting his lips.

38

Fél nyolckor nem a híradót nézte, hanem a fiát fürdette.

At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son.

39

Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét.

T.M. was holding the hay shaft for a long time.

40

Útközben a lányokról beszélgettek.

On the way they were talking about girls.

41

Épp krumpliért állt sorba, mikor meglátta a karfiolfülűt.

She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears.

42

Végig a film alatt a hátát vakargatta.

She was scratching his back during the whole film.

43

Még éjfélkor is a mesét nézte.

He was watching the tale even at midnight.

44

Míg a nyuszi magyarázott, Micimackó mézre gondolt, Malacka a földet nézte, Bagoly meg a haját tépte.

Whlie Rabbit was explaining, Winnie-the-Pooh was thinking of honey, Piglet was staring at ground, and Owl was tearing his hair.

45

Egész úton hazafelé azon gondolkodám…

All my way home I was wondering…

46

Amíg a lányok csevegtek, addig a fiúk a bányában dolgoztak.

While the girls were chatting, the boys were working in the colliery.

47

A rakodópart alsó kövén ültem, és néztem, hogy úszik a dinnyehéj.

I was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind foating.

48

Nagyon esett, mikor leszálltál a buszról?

Was it pouring when you got off the bus?

49

Egész este dünnyögött.

He was mumbling all evening.

50

Épp az utcán sétáltam, mikor a baleset történt.

I was walking in the street when the accident happened.

51

Meredten bámult a távolba, mikor egyszer csak megpillantotta Aljosát.

She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha.

52

A bártündér a villanyokat oltogatta, a lány a fogasnál állt, mikor egy fiatal rendőr lépett be a hátsó ajtón át.

The bartender was putting out the lights, the girl was standing by the clothes tree, when a young cop entered the back door.

53

Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán.

At the far side of the barn cows were sleeping on straw.

54

Szóval borotválkozott, megcsúszott és levágta az orrát. Aztán elejtette a borotvát és levágta a lába ujját. Az orvos elszúrt valamit és a lábujját varrta az arcára, az orrát meg a lábára, és most azért reklamál, mert amikor tüsszent, mindig lerepül a cipője.

So, you were shaving, you slipped and cut your nose off. Then you dropped the razor and cut your off. The doctor made a mistake and he sewed your toe onto your face and your nose onto your foot, and now you complain that every time you sneeze you blow your shoe off.

55

Az egyikük a könyvet tartotta, a másik meg olvasott.

One of them was holding the book, the other one was reading.

56

Ki ment el az orvoshoz?

Who went to see the doctor?

57

Melyik orvos vett R.R.-t?

Which doctor bought a Rolls Royce?

58

Mi robbant fel?

What blew up?

59

Mikor láttad utoljára?

When did you last see her?

60

Tegnap is későn jött haza.

Yesterday she came home late again.

61

1950-ben lépett be a pártba.

He joined the party in 1950.

62

Egy éve még taxisofőr volt.

A year ago he was still a cab driver.

63

Hörcsögöt kapott a születésnapjára.

He got a hamster for his birthday.

64

Ki ölte meg Marilyn Monroe-t?

Who killed Norma Jane?

65

Először Csorvásra ment, aztán meg Kardoskútra.

First he went to Csorvás, then to Kardoskút.

66

Te is vidéken nőttél fel?

Did you also grow up in the provinces.

67

Ezt a céklát még júniusban raktam el.

I pickeled this beetroot in June.

68

Én nem jártam iskolába.

I never went to school.

69

Kelt a legény, felöltözött,

Up he rose and donn’d his clothes,

70

Ajtót nyitott neki,

Dopp’d the chamber door,

71

Bement a lány, de mint leány,

Let in the maid, that out a maid

72

Többé nem jöve ki. (Arany János)

Never departed more. (Shakespeare)

73

Ránézett a lányra, kacsintott, búcsút intett neki, aztán belépett a liftaknába.

He looked at the girl, winked at her, waved good bye and stepped into the lift shaft.

74

Belépett a szobába. De előtte lezuhanyozott.

He entered the room. But he had taken a shower before.

75

Amikor én még kissrác voltam, minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdőjében.

When I was a little boy I used to go and see girls in the bath of the workers' hostel every day.

76

Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, ez az iciripiciri meg mind megette.

This one went hunting, this one shot it, this one took it home, this one fried it and this teeny weenie one ate it.

77

Mikor meglátta az egeret, felugrott egy székre.

When she saw the mouse she jumped on a chair.

78

Hol születtél?

Where were you born?

79

Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog.

Lenin lived, Lenin lives, Lenin will live.

80

Szerencse, hogy tegnap nem fájt a fejem.

Luckely enough, I didn't have a headache yesterday.

81

Mire megtalálta az anyát, eltűnt a csavar.

By the time he found the nut, the bolt had disappeared.

82

Megitta a tejet, megette a kakaóscsigát, megköszönte a reggelit és bement a szobájába.

He drank the milk, ate the cocoa snail, thanked for the breakfast and went into his room.

83

Hétkor találkoztunk a Nemzetinél.

We met at the National Theatre at seven.

84

Nyáreste volt, pacsirta szólt a fán, ott kóborolt egy cigány.

It was a summer night, there was a lark singing in the tree and a gypsy roaming about.

85

Félt, hogy felébresztett valakit az ordibálásával.

He was afraid he had awaked someone with his shout.

86

Úgy megcsókolt, ahogy, soha senki azelőtt.

She kissed me in a way I had never been kissed before.

87

Piroska karjára akasztotta a kosarat, amit a nagymamája font.

Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma had woven.

88

Olyan nehézségekkel találtam szembe magam, amilyeneket azelőtt nem tapasztaltam.

I met with difficulties I had never met before.

89

A bíró az ujjával fütyült, mert elfelejtette elhozni a sípját.

The referee used his fingers to whistle, because he had forgotten to take his whistle.

90

Tegnap robbant le.

It broke down yesterday.

91

Tegnap se olvastad el.

You didn't read it yesterday.

92

Jövőre lesz négy éve, hogy Tengizben dolgozik.

Next he’ll have been working in Tengiz for four years.

93

Tíz perc múlva tíz perce lesz, hogy tízóraizik.

In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes.

94

Egy óra múlva fél órája fog takarítani.

In an hour she will have been doing the rooms for half an hour.

95

Majd ha lemegy a nap, egy napja lesz, hogy napozik.

When the sun sets she will have been lying in the sun for a day.

96

Mikor feljön a nap, fél napja lesz, hogy alszik.

When the sun rises he will have been sleeping for half a day.

97

Jövő ilyenkor lesz két éve, hogy építi a házát.

This time next year he will have been building his house for 2 years.

98

Holnap lesz egy éve, hogy csöpög a csap.

Tomorrow the tap will have been dripping for a year.

99

Még egy perc, és pont félórája lesz, hogy itt ordibálsz.

One more minute and you’ll have been yelling here for half an hour.

100

A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve, hogy önmagát keresi.

On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year.

101

Holnap háromkor? Nem, akkor épp a fogorvosnál fog ülni. Ötkor? Nem, akkor épp a fogát fogja borogatni. Úgy érted, hogy hétkor? Nem, akkor már aludni fog. Ja, hogy tegnap hétkor? Nem, akkor vasalt. Tegnapelőtt hétkor? Akkor meg mosott. Hogy most? Most itt ül mellettem és kuncog.

At three tomorrow? No, then he'll be sitting at the dentist's. At five? No, at that time he'll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he'll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then. You mean now? Now, he is sitting next to me and tittering.

102

Vasárnap már három napja lesz, hogy táncol.

On Sunday she'll have been dancing for three days.

103

Kedden lesz egy hete, hogy olvassa.

On Tuesday he'll have been reading it for a week.

104

Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra.

All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning.

105

Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt).

The plan will have landed by 6 tomorrow.

106

Mire új gyertyát gyújtasz, a többi már leég. (leégett).

By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down.

107

Majd délutánra megírom.

I’ll have written it by this afternoon.

108

Mire hármat számolsz, megcsinálom.

By the time you count up to three, I’ll have done it.

109

Mire megvénülünk, megspórolunk annyit, hogy legyen egy lakásunk.

By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat.

110

Mire fölébredsz, az összes poharat elmosogatom.

By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses.

111

Szeptember végére kinyílnak a kerti virágok.

By the end of September the flowers in the garden will have blossomed.

112

Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet.

He will have soled my shoes by tomorrow afternoon.

113

Tizenegyre legépelem.

I’ll have typed it by eleven.

114

Jövőre lesz 15 éve, hogy nos vagyok.

Next year I'll have been married for 15 years.

115

Megcsinálod mire visszajövök?

Will you have done it by the time I return?

116

Holnap lesz egy hete, hogy sztrájkolnak.

Tomorrow they'll have been on strike for a week.

117

Mire a végére érsz, el fogod felejteni az elejét.

By the time you get to the end, you'll have forgotten the beginning.

118

Mire kisül a hús, kihűl a krumpli.

By the time the meat fries, the chips will have got cold.

119

Holnap lesz egy hete, hogy nem mos lábat.

Tomorrow he won't have washed his feet for a week.

120

Úgyis elfelejti az első részét mire végigolvassa.

He will have forgotten the first part by the time he reads it.

121

Most volt a hírekben, hogy egész jövő héten esni fog.

It has just been on the news that it will be raining all next week.

122

Vasalás közben TV-t fogok nézni.

I’ll be watching TV while ironong.

123

TV nézés közben vasalni fogok.

I’ll be ironing while watching TV.

124

Amíg én vasalok, Mari néni foltozni fogja a farmeremet.

While I’m ironing, Mari néni will be sewing a patch on my jeans.

125

Holnap este tízkor a házunk fölött fog elrepülni.

At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house.

126

Jövő ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni.

This time next year she will be pushing her baby carriage.

127

Jövő ilyenkor nem a Lenin körúton, hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit.

This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard.

128

Egész délután próbálni fognak.

They’ll be rehearsing all afternoon.

129

Kopogj, ha jössz, mert a fényképeket fogom előhívni.

Knock when you come, because I’ll be developing the photos.

130

A tervek szerint, amikor belép a polgármester, a kórus épp a refrént fogja énekelni.

According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

131

Lefogadom, hogy akkor is olvasni fog, ha néger gyerekek potyognak az égből.

I bet he'll be reading even when black kids are falling from the sky.

132

Majd holnap lemosom.

I’ll wash it tomorrow.

133

Mész holnap a bálba?

Will you go to the party tomorrow?

134

Iszol velem egyet?

Will you have a drink with me?

135

Majd iszunk a Pistáéknál.

We’ll have a drink at Pista’s place.

136

A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba.

At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi.

137

Mikor lesz már vége?

When will it end?

138

A vége az lesz, hogy bedilizel.

You’ll end up cracking.

139

Hogy fogsz kijönni a ketrecből?

How will you come out of the cage?

140

Hát ezt én orrba verem.

I’m going to punch him.

141

Ha kisebb mint én, orrba verem.

If he is smaller than me, I’ll punch him.

142

Tűzoltó leszel, vagy katona.

You’ll be a fireman or a soldier.

143

Én mindenképpen tűzoltó leszek.

I’m going to be a fireman.

144

Te ezt tényleg megiszod?

Are you going to drink it?

145

Iszol egy kis tejet?

Will you drink some milk?

146

Nagyon fogsz hiányozni.

I’m going to miss you.

147

Igen, azt hiszem, te is fogsz hiányozni nekem.

Yes, I think, I’ll miss you, too.

148

Majd jövőre feleségül veszlek.

I’ll marry you next year.

149

Azértse megyek hozzád.

I’m not going to marry you.

150

Aigner Szilárd most mondta, hogy eső lesz.

Aigner Szilárd has just said it will rain.

151

Ott az a nagy kövér felhő, biztos eső lesz.

There is big fat cloud, it’s going to rain.

152

Te, ez mindjárt leveszi a cipőjét.

Hey, he’s going to take off his shoes.

153

Majd a konyhában leveszem a cipőmet.

I’ll take off my shoes in the kitchen.

154

Vissza fogom adni, mihelyst megtalálom.

I'll give it back as soon as possible.

155

Hol fogsz dolgozni?

Where will you work?

156

Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte.

Not a tear will be shed for him.

157

Holnap tizenegy jó lesz?

Eleven tomorrow will do?

158

Mikor jössz vissza?

When will you be back?

159

Az se segít, ha tudjuk.

It won't help knowing.

160

Majd én leviszem a kutyát.

I'll walk the dog.

161

Biztos, hogy el fogja olvasni?

Are you sure he will read it?

162

Nekem címezték a levelet.

The letter has been addressed to me.

163

Élve temették.

He was buried alive.

164

Eddig még semmit nem mondtak róla.

Nothing has been said about it so far.

165

Épp terítettek, mikor leesett a tányér.

The table was beinnd laid when the plate fell down.

166

A levelet elégették még mielőtt megtalálták volna.

The letter had been burnt before it was found.

167

Elmozdult, pont amikor fényképezték.

He moved just as the photo was being taken of him.

168

Ki fogják üríteni a termet.

The hall will be emptied.

169

Söprik az Engels teret.

Engels square is being swept.

170

Jövő őszre learatják a termést.

The crop will have been harvested by next fall.

171

Most elesett, vagy meglökték?

Did he fall or was he pushed?

172

Kirúgták az igazgatót.

The manager has been fired.

173

Lehet látni a tetoválását.

His tattoo can be seen.

174

Meg kéne csinálni.

It should be repaired.

175

Kapott egy nagy pofont.

He has been given a punch.

176

Új nevet adnak majd neki.

It will be given a new name.

177

Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le.

This book has not been translated into any language yet.

178

Mondd, téged meghívtak?

Say, have you been invited?

179

Új iskolát építenek a falunkban.

A new school is being built in our village.

180

Most viszik, most viszik Danikáné lányát, bíborban, bársonyban…

Old Mrs. Danika's daughter is being taken, right now, in a fancy velvet garment.

181

Legújabb filmjét tartják a legjobbnak.

His latest film is thought to be the best.

182

Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket.

The ice-cold beer will be served up in no time.

183

Már a múlt héten elküldték a levelet.

The letter was posted last week.

184

Jövőre talán majd kiadják.

Maybe it will be published next year.

185

Épp most bontják az új felüljárót.

The new flyover is being pulled down.

186

Mire rendőrség odaért, a képeket már rég ellopták.

By the time the police got there, the pictures had been stolen.

187

Jó állást ígértek neki.

He has been promised a good job.

188

Manapság sokkal több pénzt költenek húsra, mint tegnapság.

Nowadays much more money is spent on meat than before.

189

Még tíz ilyen mondat, és biztos a diliházba visznek.

Another ten sentences like this, and I'll surely be taken to hospital.

190

A csónakot szem elől tévesztették a sűrű ködben.

The boat was lost in the dense fog.

191

Már egy csomószor megmondták neked, hogy ne nyúlj hozzá.

You've been told lots of times not to touch it.

192

Föl kéne már építeni ezt a házat.

This house should be built now.

193

Most már kell találni valakit, aki ért hozzá.

Somebody has to be found who is good at it.

194

Egy csomó embert följelentettek adócsalásért.

A lot of people were reported for tax evasion.

195

Meg kéne mondani nekik, hogy ezt ne csinálják többé.

They should be told not to do this again.

196

Holnap ötre kell legépelni.

It will have to be typed by five tomorrow.

197

El lehet vinni ezeket a könyveket?

Can these books be taken?

198

Bárcsak megtalálták volna.

If only it had been found.

199

Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját.

Her brand new mink has been valued at 5,000.

200

Két lövést hallottak.

Two shots were heard.