Forditas.8 Flashcards Preview

Kis Angol Nyelvtan > Forditas.8 > Flashcards

Flashcards in Forditas.8 Deck (200):
1

El tudod te képzelni Zsuzsit, amint egy libafarmon él?

Can you imagine Susie living on a goose farm?

2

Kétlem, hogy őszinte egy ügyben.

I doubt him being honest about it.

3

Tagadom, hogy bármi ilyesmit tettem volna, uram.

I deny doing anything like that, sir.

4

A tyúkok nehezményezték, hogy napi két tojást kelljen tojniuk.

The hens resented having to lay two eggs a day.

5

Sosem említetted, hogy volt dolgod vele.

You never mentioned having had an affair with him.

6

Még egyszer nem kockáztatom meg, hogy kölcsönadjak neki.

I won't risk lending him any money once again.

7

Megfogta a tehén farkát, mely az istállóban kérődzött.

He caught the tail of the cow ruminating in the barn.

8

Dühös volt a sofőrre, aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját.

He was angry with the driver revving his car under the window.

9

Megvigasztalta a lányt, aki ott sóhajtozott a szoba sarkában.

He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room.

10

Te is láttad a csótányt, amelyik a lefolyó felé rohant?

Did you also see the cockroach running towards the plug-hole?

11

De szép az a medál, ami a nyakadban lóg.

Wow, that's beautiful medal hanging round your neck.

12

Kiszúrta azt az alakot, amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott.

He spotted the guy changing money at the corner of Astoria.

13

Nem vette meg a lovat, amelyik ott nyerített a karám sarkában.

He didn't buy the horse neighing in the corner of the stock yard.

14

Viszont megvette a birkát, amelyik ott bégetett a lovon.

But he bought the sleep bleating on the horse.

15

Levágta a bajszát, amelyik mindig böködte a lány fülcimpáját.

He cut his moustache prickling the girl's earlobe all the time.

16

'Karjába kapta a lányt, aki a ''Júliá''-t énekelte.'

"He held the girl singing ""Júlia""."

17

Piroska észrevette a farkast, amint az a fák közt ólálkodott.

Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods.

18

Minthogy húsz évig élt Olaszországban, tudta hogy kell spagettit főzni.

Having lived in Italy for twenty years, he knew how to cook spaghetti.

19

Minthogy kiválasztott egy pár kesztyűt, úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát.

Having chosen a pair of gloves she decided to but a matching fur-coat.

20

Miután már tíz éve o volt a legnagyobb sztár, elhatározta, hogy örökre visszavonul.

Having been the greatest star for ten years she decided to retire for good.

21

Miután leszerelt a hadseregtől, elment rendőrnek.

Having been discharged from the army, he decided to join the police force.

22

Mivel három kitűnő darabban már látta színpadon, neki szánta filmjének egyik főszerepét.

Having seen her on stage in three excellent plays, he considered her for a leading part in his movie.

23

Megkért, hogy menjek el.

He asked me to leave.

24

Felment a padlásra, s nem is nézett énrám.

She went up to the loft without even glancing at me.

25

Miután kiitta a sörét, elbúcsúzott.

Having drained his beer glass, he said goodbye.

26

Záróra!

Closing time!

27

Bejött a szobába, és mikor meglátott, rájött a csuklás.

She came into the room and seeing me started hiccuping.

28

Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát.

The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well-being.

29

Sose csináltam még szakállassal.

I've never done it with a bearded guy.

30

Csak ez a takaró van, amire fekhetünk.

I've got just blanket to lie on.

31

A lány holmija mellé tette a cipőjét., amibe betuszkolta a zokniját, és a harisnyagumiját.

He placed his shoes stuffed with socks and garter next to her things.

32

Suttogott, ahogy feküdt mellett.

She whispered lying beside him.

33

Nagyon örült, hogy megtalálta a nadrágját.

He was overjoyed to find his pants.

34

Ezt kapom azért, amiért téged szedtelek fel, ahelyett hogy megvártam volna azt, amelyiknek van vér a pucájában.

It's what I get for picking you instead of waiting for the one with guts.

35

Befagy a hátsó felem.

My ass is frozen.

36

Aztán továbbmentek, egy szó nélkül.

Then they went on, neither speaking.

37

Egy kutya kezdte követni őket.

A dog began to follow them.

38

Befejezted már a fésülködést?

Have you finished combing your hair?

39

Meglepetten látta, hogy teljesen üres az utca.

He was surprised to see that the street was completely deserted.

40

Rá se rántott, hogy megálljon a pirosnál.

He didn't bother to stop at the reed light.

41

Ennek semmi köze az üzlethez.

That has nothing do with this deal.

42

Neked most nem kéne itt lenned.

You're not supposed to be here.

43

Az ablakon beszűrődő holdvilág fényében látta meg őt.

By the moonlight straining through the window he saw her.

44

Hangja halk és visszafogott volt.

His voice was low and impressed.

45

Az a szerencsénk, hogy beszéltél vele.

We got lucky with you talking to her.

46

Úgy döntött, hogy a saját feje után megy.

He decided to use his own judgement.

47

Érezte, ahogy egyre jobban feszíti belülről a düh.

He felt a furious anger rising in him.

48

Nincs itt ma este senki, aki vigyázhatna a kicsire.

There is no one here tonight to look after the nipper.

49

A házból lépcsők vezettek az utcára.

The house had steps leading down into the street.

50

Az életemet mentetted meg azzal, hogy észrevetted a skorpiót.

You saved my life by spotting the scorpion.

51

Egy kocsi dübörgött végig az utcán.

A car came roaring down the street.

52

Te aztán jól elijesztetted a festőket, akiket festeni küldtek!

You scared off the painters sent to paint the flat.

53

Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak.

They stayed in the room smoking for another ten minutes.

54

A Józsi mellett álló lány így szólt…

The girl standing beside Joe said…

55

Érezte, hogy az oldalához szorítják a karját.

He felt his arms pinned to his sides.

56

Alig tudott beszélni.

He had trouble talking.

57

Két csodás órát töltöttek a lány heverőjén fekve, miközben egy filmet néztek.

They spent two brillo hours lying on her bed watching a film.

58

Jót fog tenni neked, ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal.

It'll do you good to mingle with the proletariat.

59

Az ember hajlamos elfeledkezni a kötelességeiről.

One tends to forget one has obligations to meet.

60

A kínos helyzetet feloldandó, felhívta a nénikéjét.

To create a diversion she telephoned her aunt.

61

Körülnézve láttam, hogy jónéhányan táncolnak.

Looking around I could see quite a few people dancing.

62

Nem volt hajlandó felpróbálni azt az ízléstelen pulóvert.

She refused to try the tasteless pullover on.

63

Úgy vásárolt összevissza, mint egy tébolyult.

She went mad buying clothes.

64

Van valami ötleted, hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni?

Can you think of a way to make a million in a hurry?

65

Tiszta ideg, ha arra gondol, hogy szabadságra kell mennie.

He is getting neurotic about going on holiday.

66

Szenvedett, ha arra gondolt, hogy két hetet kell eltöltenie nélküle.

He was in anguish at the prospect of being without her for two weeks.

67

A lépcsőn álltak és órákon át csengettek.

They stood on the steps ringing the bell for ages.

68

Lepusztult egy fazon volt.

He was a miserable-looking bloke.

69

Láttad, ahogy ott korzózott és dobozból szürcsölte a sört?

Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager?

70

Még 339 mondat.

Another 339 sentences to go.

71

A BKV úgy ünnepelt, hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet.

BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket.

72

A kutyák a kocsma előtt álltak, és a gazdájukat várták.

The dogs stood outside the bar waiting for their masters.

73

Ne nyüszögj már!

Stop whining!

74

Menj és foglald el magad!

Go and find something to do!

75

Valamit el kell mondanom.

I've got something to tell you.

76

Micsoda megaláztatás, hogy nyalókát kaptam a születésnapomra!

The humiliation of being given a lollipop for my birthday.

77

Nem tudtam mit mondani, így hát csöndben maradtam.

I couldn't think of anything to say so I kept quiet.

78

Örülnél, ha megszabadulhatnál tőlem, mi?

You would be glad to get rid of me, wouldn't you?

79

Beszélt, és közben fel se nézett az újságból:

He spoke without looking up from his paper.

80

És ha azt mondanám, hogy ez nekem nagyon sokat jelent?

Supposing I said it meant a whole lot to me.

81

Miközben beszélt, a szőnyeg szélét rugdosta.

He talked kicking at the edge of the rug.

82

Abbahagynád ezt a témát?

Will you quit harping on that subject?

83

-Figyelj! - mondta, és felugrott.

"„Listen"", he said leaping to his feet."

84

Akár az igazat is megmondhatnád, ahelyett, hogy itt köntörfalazol.

You might as well tell me the truth instead of beating about the bush.

85

Mindent elrontasz azzal, hogy így állsz hozzá.

You spoil everything by taking that attitude.

86

Oly nagy rössel civakodtak és szidták egymást, hogy elfelejtették lemondani a meghívást.

They were so busy quarreling and calling each other names that they forgot to cancel the invitation.

87

Nézd már, hogy teszi magát; enyhén szétnyílt ajkak, verdeső szempillák, aztán tágra nyílt szempár, időnként meg a karjára teszi a kezét.

Look what an act she is putting on; parted lips, eyelashes fluttering, and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve.

88

Nos, miután Józsi olyan volt amilyen, a lány nem tiltakozott a leosztás ellen.

Well, Joe being what he was, she didn't object to the share out.

89

Azt vártam, hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését.

I expected to see her engagement to Joe announced.

90

Nem volt senki, aki a számlát fizette volna.

There was no one else to pay the bill.

91

Muszáj volt egy-két célzást ejtenem róla.

I couldn't help dropping a hint or two about him.

92

Felesége is volt valahol titokban.

He had a wife tucked away somewhere.

93

Gondoltam kitesz magáért.

I expected her to do herself well.

94

Ismertem azt a szokást, hogy úgy rendel ételt, hogy az étlapon lévő legdrágább fogást választja, akár szereti, akár nem.

I knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu, whether she liked the dish or not.

95

Kénytelen vagyok azt mondani, hogy nem sajnállak.

I'm bound to say I don't feel sorry for you.

96

Javára legyen mondva, soha nem titkolta, hogy pénzsóvár.

To do her justice she never concealed she was a mercenary.

97

Olyan fiatal, és olyan jó ránézni.

She is so young and easy to look at.

98

Ha egy lány hajnali kettőkor egy taxiban huzakodik, biztos lehet benne, hogy igazi úrhölgy.

Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady.

99

Mindenkivel lekezelő volt, még velem is.

She patronized everyone including me.

100

Ezeknek a műanyag zacskóknak csak ki kéne bírni, hogy ne szakadjanak ki, ha az ember 800 méteren át cipeli őket.

These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting.

101

Egész este kenyértésztát dagasztottam.

I spent all evening bashing dough about.

102

Ültünk és fényképeket néztünk.

We sat around looking at photos.

103

Aztán horkolni kezdett.

And then he started snoring.

104

Nem lehet végigmenni az utcán anélkül, hogy bele ne ütköznél seftesekbe, akik Symphoniát árulnak.

You can't walk down the street without bumping into wheeler dealers selling Symphonia cigarettes.

105

Eltökélt szándéka, hogy beáll rendőrnek.

It is his ambition to join the police force.

106

Régi filmekben láttam, hogy így csinálják.

I've seen it done in old films.

107

Mielőtt felkelt, aludt.

Before getting up he was sleeping.

108

Miután aludt, felkelt.

After sleeping he got up.

109

Miközben aludt, felkelt. (Holdkóros.)

While sleeping he got up. (He is a sleepwalker.)

110

Értékes információt adott.

He gave me a valuable piece of information.

111

Adtam neki egy jó tanácsot.

I gave her a good piece of advice.

112

Adj néhány tanácsot.

Give me some good advice.

113

Nincs sok dolgunk.

We don't have much work to do.

114

Vettem két darab bútort.

I bought two pieces of furniture.

115

Jön a rendőrség.

The police are coming.

116

Micsoda egy randa idő!

What terrible weather!

117

Két tetű ring két egéren.

There are two lice rocking on two mice.

118

A hírközlő szervek szerint a rendőrség négy libát köröz.

According to the media the police want four geese.

119

Sok férfi van sok bútorban, de egy bútorban csak egy férfi van.

There are a lot of men in a lot of furniture, but in one piece of furniture there's only one man.

120

Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák, a szarvasmarhák és az ökrök szemében.

Look at the intelligent eyes of those sheep, cattle, and oxen.

121

Sok kárt okozott már a selejt.

A lot of damage has been caused by imperfect quality.

122

Van néhány hírem; tulajdonképpen két hírem van.

I've got some news; actually I've got two pieces of news.

123

Mi újság?

What is the news?

124

Küldje el adatait a társkereső ügynökséghez.

Send your personal data to the matchmaking agency.

125

Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak vágni.

Knives and wives can be equally sharp.

126

Néhány dalt énekeltek.

Some songs were sung.

127

Van néhány jó könyvem.

I have some good books.

128

Van egy kis (valamennyi) kenyerem.

I have some bread.

129

Van valamennyi pénzem.

I’ve got some money in my pocket.

130

Van benne egy kis tej.

There is some milk in it.

131

Kaphatok még kávét?

May I have some more coffee?

132

Kérsz még sütit?

Will you have some cake?

133

Van egy kis pénzed? (Remélem, hogy van).

Have you got some money?

134

Egy kis bort, uram?

Some wine, Sir?

135

Valamilyen nővel beszélt.

He was talking to some woman.

136

Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet.

I’ve read that story in some book.

137

Valami férfi keresett ma reggel.

Some man telephoned this morning.

138

Van tojás a kosárban?

Are there any eggs in the basket?

139

Látsz pénzt az asztalon?

Can you see any money on the table?

140

Vannak diákok a teremben?

Are there any students in the classroom?

141

Van bor a flaskában?

Is there any wine in the flask?

142

Semmit nem kérdezett.

He didn’t ask me any questions.

143

Nincs cigaretta az asztalon.

There aren’t any cigarettes on the table.

144

Nincs pénzem.

I ain’t got any money. (slang)

145

Nem hiszem, hogy van tej a kancsóban.

I don’t think there is any milk in the jug.

146

Nincsenek barátai.

He has no friends.

147

Nincs idom.

I have no time.

148

Nincs még egy olyan lány, mint te.

There is no girl like you.

149

Egy szó sem jön könnyen.

No words come easy to me.

150

Nincs alsóneműm.

Ain’t got no underwear. (HAIR)

151

Valamit látok a sarokban.

I can see something in the corner.

152

Nem látok semmit a sarokban.

I can’t see anything in the corner.

153

Nem látok semmit a sarokban.

I can see nothing in the corner.

154

Valaki van az ágy alatt.

There is somebody under the bed.

155

Senki nincs az ágy alatt.

There isn’t anybody under the bed.

156

Van valaki az ágy alatt?

Is there anybody under the bed?

157

Senki nincs az ágy alatt.

There is nobody under the bed.

158

Vannak néhányan, akik nem szeretik a bablevest.

There are some who don't like bean soup.

159

Néhányan megbetegedtek.

Some got ill.

160

Valaki kopog.

Somebody is knocking.

161

Semmi sem hasonlítható hozzád.

Nothing compares to you.

162

Van aki tud, van aki nem. Ez már csak így van.

Some can, some can't. That's how it is.

163

Nincs só a levesben.

There isn't any salt in the soup.

164

Ki van zárva.

No way.

165

Van otthon valaki? - Senki. - De valaki csak mondta azt, hogy senki!

"„Is there anybody at home?"" „Nobody."" „But somebody must have said 'nobody!"""

166

Van még kávé a csészében?

Is there some coffee in the cup?

167

Sok hibát csinált.

He made a lot of mistakes.

168

A fia sok bajt okoz neki.

His son gives him a lot of trouble.

169

Minden évben sokat költenek sörre.

Lots of money is spent on beer every year.

170

Sok szabadidőm van.

I have got lots of leisure time.

171

Sok autója van.

She’s got a lot of cars.

172

Nem vétett sok hibát.

He didn’t make many mistakes.

173

Sok hibát csinált?

Did he make many mistakes?

174

Nincs sok szabadideje.

He hasn’t got much leisure time.

175

Sok szabadideje van?

Has he got much leisure time?

176

A fia nem okozott sok gondot neki.

His son didn’t give him much trouble.

177

Sok autója van?

Has she got many cars?

178

Annyi baja van a kocsijával.

He’s got so many problems with his car.

179

Annyi mint két forintom van.

I’ve got as much as two forints.

180

Túl sok ember áll a tűz előtt.

There are too many people standing in front of the fire.

181

Megírtam néhány levelet.

I wrote a few letters.

182

Kevés levelet írtam.

I wrote few letters.

183

Volt egy kis baja.

He had a little trouble.

184

Kevés baja volt.

He had little trouble.

185

Van egy kis idom.

I’ve got a little time.

186

Kevés idom van.

I’ve got little time.

187

Láttunk ott néhány embert.

We saw a few people there.

188

Kevés embert láttunk ott.

We saw few people there.

189

Sokan voltak a boltban.

There were a lot of people in the shop.

190

Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcső.

This cradle has been used by a lot of children.

191

Sok bába közt elvész a gyerek.

Too many cooks spoil the broth.

192

Sok az eszkimó és kevés a fóka.

There are too many Eskimos and too few seals.

193

Kevés itt a fény.

There's little light here.

194

Nem sokat tehet, nem igaz?

There isn't much he can do, is there?

195

Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában.

There are a few beans and there's a little soup in his plate.

196

Az összes pénzem eltűnt.

All my money was gone.

197

Az összes ember énekelt az utcán.

All the people in the street were chanting.

198

Az összes szalonnát megetted?

Did you eat all the bacon?

199

Összes álma semmivé foszlott.

All his dreams were turned into ashes.

200

Az összes sört meg akarod inni?

Do you want to drink all the beer?