Latin Vocabulary 9 Flashcards Preview

Learn Latin! > Latin Vocabulary 9 > Flashcards

Flashcards in Latin Vocabulary 9 Deck (106):
1

auctor, auctoris, m.

author, writer

2

auctoritas, auctoritatis, f.

authority, influence

3

casus, -us, m.

fall, chance

4

exercitus, -us, m.

(trained) army

5

fluctus, -us, m.

wave

6

fulmen, fulminis, n.

lightning

7

impetus, -us, m.

attack

8

impetum facere in (+ accusative)

to make an attack against

9

manus, -us, f.

hand

10

senatus, -us, m.

senate

11

virtus, virtutis, f.

manliness, courage

12

familiaris, familiare

of the family, friendly

13

familiaris, familiaris, m.

friend

14

confirmo, confirmare, confirmavi, confirmatus

to make firm, encourage, establish

15

pello, pellere, pepuli, pulsus

to drive, defeat

16

respondeo, respondere, respondi, responsus

to answer

17

cor, cordis, n.

heart

18

focus, -i, m.

hearth

19

inferi, -orum, m.

inhabitants of the underworld

20

mors, mortis, f.

death

21

regia, -ae, f.

palace

22

hic, haec, hoc

this

23

ille, illa, illud

that

24

praeceps, praecipitis

headlong, steep

25

devoro, devorare, devoravi, devoratus

to swallow

26

expello, expellere, expuli, expulsus

to drive out

27

timeo, timere, timui, ---

to fear, to be afraid

28

pars, partis, f.

part

29

passus, -us, m.

pace

30

senator, senatoris, m.

senator

31

is, ea, id

this, that; he, she, it

32

communis, commune

common

33

incertus, -a, -um

uncertain

34

mille

thousand

35

remitto, remittere, remisi, remissus

to relax, send back

36

spero, sperare, speravi, speratus

to hope (for)

37

spiro, spirare, spiravi, spiratus

to breathe

38

dum

while

39

idem, eadem, idem

same

40

nobilis, nobile

noble

41

edo, edere, edi, esus

to eat

42

expugno, expugnare, expugnavi, expugnatus

to capture by assault

43

intercipio, intercipere, intercepi, interceptus

to intercept, cut off, steal

44

tango, tangere, tetigi, tactus

to touch

45

tandem

finally

46

cognomen, cognominis, n.

nickname, surname

47

oculus, -i, m.

eye

48

pons, pontis, m.

bridge

49

potestas, potestatis, f.

power

50

ipse, ipsa, ispum

-self, very

51

delecto, delectare, delectavi, delectatus

to please

52

desilio, desilire, desilui, desulturus

to jump down, dismount

53

sedeo, sedere, sedi, sessurus

to sit

54

author, writer

auctor, auctoris, m.

55

authority, influence

auctoritas, auctoritatis, f.

56

fall, chance

casus, -us, m.

57

(trained) army

exercitus, -us, m.

58

wave

fluctus, -us, m.

59

lightning

fulmen, fulminis, n.

60

attack

impetus, -us, m.

61

to make an attack against

impetum facere in (+ accusative)

62

hand

manus, -us, f.

63

senate

senatus, -us, m.

64

manliness, courage

virtus, virtutis, f.

65

of the family, friendly

familiaris, familiare

66

friend

familiaris, familiaris, m.

67

to make firm, encourage, establish

confirmo, confirmare, confirmavi, confirmatus

68

to drive, defeat

pello, pellere, pepuli, pulsus

69

to answer

respondeo, respondere, respondi, responsus

70

heart

cor, cordis, n.

71

hearth

focus, -i, m.

72

inhabitants of the underworld

inferi, -orum, m.

73

death

mors, mortis, f.

74

palace

regia, -ae, f.

75

this

hic, haec, hoc

76

that

ille, illa, illud

77

headlong, steep

praeceps, praecipitis

78

to swallow

devoro, devorare, devoravi, devoratus

79

to drive out

expello, expellere, expuli, expulsus

80

to fear, to be afraid

timeo, timere, timui, ---

81

part

pars, partis, f.

82

pace

passus, -us, m.

83

senator

senator, senatoris, m.

84

this, that; he, she, it

is, ea, id

85

common

communis, commune

86

uncertain

incertus, -a, -um

87

thousand

mille

88

to relax, send back

remitto, remittere, remisi, remissus

89

to hope (for)

spero, sperare, speravi, speratus

90

to breathe

spiro, spirare, spiravi, spiratus

91

while

dum

92

same

idem, eadem, idem

93

noble

nobilis, nobile

94

to eat

edo, edere, edi, esus

95

to capture by assault

expugno, expugnare, expugnavi, expugnatus

96

to intercept, cut off, steal

intercipio, intercipere, intercepi, interceptus

97

to touch

tango, tangere, tetigi, tactus

98

finally

tandem

99

nickname, surname

cognomen, cognominis, n.

100

eye

oculus, -i, m.

101

bridge

pons, pontis, m.

102

power

potestas, potestatis, f.

103

-self, very

ipse, ipsa, ispum

104

to please

delecto, delectare, delectavi, delectatus

105

to jump down, dismount

desilio, desilire, desilui, desulturus

106

to sit

sedeo, sedere, sedi, sessurus