Mokuna Iwakāluakūmālima Flashcards Preview

ʻŌlelo 104 > Mokuna Iwakāluakūmālima > Flashcards

Flashcards in Mokuna Iwakāluakūmālima Deck (54):
1

Ice

Ka Hau
(Kikino)

2

Theater (for Plays)

Ka Hale Keaka
(Kikino)

3

Theater (for Movies)

Ka Hale Kiʻiʻoniʻoni
(Kikino)

4

A Play

Ka Hana Keaka
(Kikino)

5

Sentence

Ka Hopunaʻōlelo
(Kikino)

6

Gravy, Sauce

Ke Kai
(Kikino)

7

Chili Pepper Water

Ke Kai Nīoi
(Kikino)

8

Cabbage

Ke Kāpiki
(Kikino)

9

Cucumber

Ke Kaʻukama
(Kikino)

10

Tea

Ke Kī
(Kikino)

11

Outside Point of a Corner

Ke Kihi
(Kikino)

12

Soda

Ke Koloaka
(Kikino)

13

Sugar

Ke Kōpaʻa
(Kikino)

14

Inside Point of a Corner

Ke Kūʻono
(Kikino)

15

Type of Shell (like a big pipipi)

Ke Kūpeʻe
(Kikino)

16

Watercress

Ka Lēkō
(Kikino)

17

Lettuce

Ka Lekuke
(Kikino)

18

Intestines

Ka Naʻau
(Kikino)

19

Salt

Ka Paʻakai
(Kikino)

20

Pepper

Ka Pepa
(Kikino)

21

Hawaiian Style Dried Beef

Ka Pipi Kaula
(Kikino)

22

Salt Meat, Hawaiian Style Preserved Meat

Ka Pipi Paʻakai
(Kikino)

23

Pipipi (Round Black Shell found on Rocks)

Ka Pipipi
(Kikino)

24

Oil, Fat, Grease

Ka ʻAila
(Kikino)

25

Onion

Ke ʻAkaʻakai
(Kikino)

26

Leaf Onion, Green Onion, Scallion

Ke ʻAkaʻakai Lau
(Kikino)

27

Round Onion, Bulb Onion

Ke ʻAkaʻakai Poepoe
(Kikino)

28

Ice Cream

Ka ʻAikalima
(Kikino)

29

Tomato

Ka ʻŌhiʻa Lomi
(Kikino)

30

Ordered Food, Ordered Purchase

Ka ʻOka
(Kikino)

31

Oven

Ka ʻOma
(Kikino)

32

Tripe Stew

Ka ʻŌpū Kū
(Kikino)

33

Sweet Potato

Ka ʻUala
(Kikino)

34

Irish Potato

Ka ʻUalakahiki
(Kikino)

35

Translate

Ka Unuhi
(Hamani)

36

Deny, Say No, Negate

Ka Hōʻole
(Hamani)

37

To Boil Water (also Paila)

Ka Hoʻopaila
(Hamani)

38

Call Out

Ke Kāhea
(Hamani)

39

Drive a Vehicle

Ke Kalaiwa
(Hamani)

40

Sprinkle, as with salt

Ke Kāpī
(Hamani)

41

To Play a Part (I played the monster in the play)

Ke Keaka
(Hamani)

42

To Boil, Cook by Boiling

Ke Kupa
(Hamani)

43

Ask a Question, Inquire

Ka Nīnau
(Hamani)

44

Ask a Favor, Make a Request

Ke Noi
(Hamani)

45

To Boil Water (also Hoʻopaila)

Ka Paila
(Hamani)

46

Cook on Hot Coal

Ka Pūlehu
(Hamani)

47

To Order Food, or a Purchase

Ka ʻOka
(Hamani)

48

Speak, Language

Ka ʻŌlelo
(Hamani)

49

Speak Hawaiian, Hawaiian Language

Ka ʻŌlelo Hawaiʻi
(Hamani)

50

Cook in an Oven, Bake

Ka ʻOma
(Hamani)

51

To Act Morally, Be a Proper Human Being

Ka Hoʻoponopono
(Hehele)

52

Enter, Go Inside

Ke Komo
(Hehele)

53

Boil, Reach Boiling Point, For Water to be Boiling

Ka Paila
(Hehele)

54

Round

Ka Poepoe
(ʻAʻano)