Organisk psykiatri Flashcards

1
Q

Beteckning för organiska skador i CNS?

A
● Organisk psykiatri 
● Biologisk psykiatri 
● Neuropsykiatri 
  Neuropsykiatri används i 3 sammanhang 
    1. Skador i CNS sekundär till sjukdom eller skada 
       a. Trauma 
       b. Stroke 
    2. Neurodegenerativa sjukdomar 
       a. Parkinsons 
       b. Alzheimers sjukdom 
    3. Barnneuropsykiatriska sjukdomar 
       a. Autismspektrum 
       b. ADHD/ADD
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är genomgångssyndrom?

A

Kallas även för genomgångssyndrom/övergående reaktiv psykos där man har tillfälliga psykoser som inte integreras till varaktiga förändringar i personligheten.

Akuta psykoser kan utlösas av organiska sjukdomar (tumör, stroke, trauma) eller av droger. En akut psykos bryter ut plötsligt under ett par dagar (värst då) och brukar som regel avklinga inom tre veckor. Drogutlösta akuta psykoser har dock ofta en något längre anamnes och består så länge som personen använder droger samt en tid efter avslutandet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Amnestiskt syndrom - symtom

A

● Minnesförsämring ○ Minskad förmåga att lära in ny information, ibland även att minnas tidigare inlärd information.

● Konfabulationer ○ Falska minnen ○ Detta är inte samma sak som att ljuga eftersom man inte är medveten om att det man säger är falskt

● Bristande medvetande om situationen

● Minnesstörning förekommer inte enbart i samband med konfusion eller demens.

● Kan vara övergående (<1 mån), även kronisk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Amnestiskt syndrom - orsaker

A

● Bilateral skada i limbiska strukturer:
○ Intensivt alkoholmissbruk med svält som ger bestående skador. Vanligast i Sverige. Förstadiet till amnestiskt syndrom pga tiaminbrist är Wernickeencefalopati. Detta är övergående med följande symptom:
■ Ögonmotilitetsstörning ■ Förvirring ■ Ataxi ■ Yrsel

● Transient global amnesi
○ Man förlorar minnet helt plötsligt, därefter kommer det åter efter ett par timmar. Man tror att detta orsakas av en tillfällig försämring av blodflödet i a. communicans anterior som försörjer det limbiska systemet.

● Hydrocephalus
● Trauma
● Skada på a. communicans anterior
● Foramen Monroi-cystor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Amnestiskt syndrom - differentialdiagnoser

A

● Demens ○ Här finns dock oftast även afasi, apraxi etc. ● Vanföreställningssyndrom ○ Ej bara minnesstörningar

● Dissociativ amnesi
○ PTSD-liknande
○ Personlig information vid en psykogen händelse försvinner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Amnestiskt syndrom - behandling

A
 1. Tiamin vid alkoholmissbruk. Detta skall ges parenteralt eftersom alkohol har en toxisk verkan som försämrar upptaget av tiamin i tunntarmen.
 2. Neurokirurgi vid hydrocephalus och foramen Monroi-cystor.

Annars ingen känd behandling.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Neurastena syndrom (= ● Lindrig kognitiv störning MCI ● Asteno-emotionellt syndrom ● Postkommotionellt syndrom) - SYMTOM

A
● Bristande uthållighet, mental uttröttbarhet 
● Trötthet 
● Koncentrationssvårigheter 
● Initiativlöshet 
● Minnessvårigheter ○ Subjektiva minnessvårigheter och svårigheter att plocka fram minnen. 
● Tanketröghet 
● Lång återhämtning 
● Irritabilitet 
● Blödighet 
● Stresskänslighet 
● Ljud-/ljuskänslighet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Neurastena syndrom - behandling/förekomst

A
 • Mycket vanligt
 • Alla somatiska orsaker
 • Ingen specifik behandling finns, ofta bestående mental trötthet.
 • 30 % utvecklar depressioner inom 12 månader efter sjukdomsdebuten.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Definition på organisk personlighetsförändring?

A

En genomgripande störning som förändrar personens tidigare karaktäristiska personlighetsmönster. Oftast FRONTALA SKADOR men en frontal skada behöver inte alltid orsaka personlighetsförändring. Störningen förklaras INTE bättre med någon ANNAN PSYKISK STÖRNING. Störningen förekommer inte enbart i samband med konfusion och uppfyller inte kriterierna för demens. Skador på olika ställen ger olika personlighetsförändringar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Personlighetsförändringar vid olika skadeställen?

A

● Orbital skada – distanslös, promiskuös, slarvig, utåtgående.

● Dorsolateral skada – apati, anhedoni.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Sammanfattning för olika skadelokaler vid: asteno-emo + organisk personlighetsstörning + amnestiskt + organisk psykos

A

● Asteno-emotionellt syndrom – generell skada. Man tror att det handlar om bristande funktion hos gliaceller. Man ser ingenting på de avbildningstekniker vi har idag.

● Organisk personlighetsstörning – frontal skada.

● Amnestiskt syndrom – bilateral limbisk skada.

● Organisk psykos – ofta temporal skada.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly