Phim mới Flashcards Preview

Chinese > Phim mới > Flashcards

Flashcards in Phim mới Deck (29):
1

以鄙人之见 bi3

Theo thiển ý của tôi

2

塌下來

sập xuống

3

沒搞錯吧你

Anh có nói lộn không vậy

4

發燒 shao1

Sốt trong người

5

挨 ai2
挨罵
你挨你家少爺罵了?

chịu đựng, bị ai đó

6

不歸我們管gui1

Không phải chuyện tôi lo

7

精神恍惚huang3hu

Đầu óc trên trời

8

腰纏萬貫yao1chan2wan4guan4

giàu nứt đố đổ vách

9

惡名昭著zhao1

tai tiếng

10

離奇的病

bệnh lạ

11

注意儀態yi2tai4

Chú ý tôn nghiêm

12

狗仔隊gou3zai3

paparazi

13

惡意炒作

đục nước béo cò

14

偏僻pian1pi4
偏僻的地方

nơi xa xôi hẻo lánh

15

新款
新款汽車
韓國最新款

new style

16

黑乎乎

đen như mực

17

野外
野外運動
野外生存訓練

ngoài trời

18

老毛病又犯了

bệnh cũ tái phát

19

堅持住

gắng gượng

20

自從

từ khi

21

此話怎講

sao lại nói vậy được

22

杞人憂天qi3

lo chuyện gì đâu

23

互聯網

Internet

24

貨真價實

tiền nào của nấy

25

寧可ning4 = 寧願
寧可站著死,絕不跪著生

prefer

26

滑頭

xảo trá

27

痕跡hen2ji4

dấu vết

28

脫不了干係

không tránh khỏi liên quan

29

聚眾賭博ju4zhong4du3bo2

tụ tập đánh bạc