Viktige medikamenter Psykiatri Flashcards Preview

Med 4500 Ellen > Viktige medikamenter Psykiatri > Flashcards

Flashcards in Viktige medikamenter Psykiatri Deck (40):
1

Diazepam

Benzodiazepin. Produktnavn: Stesolid, Vlium, Vival. raskt innsettende, vedvarende døgnet rundt ved daglig bruk. kan gi uønsket døsighet/sedasjon på dagtid. egnet både som innsovningsmiddel og for dagbruk. akkumuleres og gir døgneffekt ved gjentatt/kronisk bruk.

2

Oksazepam

Benzo. Produktnavn: Alopam, Sobril (langsomt isettende, men jevn effekt) Langsom absorbsjon. Lite egnet som innsovningsmiddel/ akutt, men kan ha effekt på morgenen.

3

Flunitrazepam

Benzo. Produktnavn: Flunipam, Rohypnol. (kort virketid, men lang terminal halvveringstid) Egner seg som innsovningsmiddel, men kan gi tidlig oppvåkning/ angst på morgensiden. Akkumuleres noe v gjentatt bruk.
Daterape drup. Selges ikke lenger som Rohypnol i Norge pga dårlig rykte.

4

Alprazolam

Benzo. Produktnavn: Xanor. Bruk: panikkangst

Veldig potent! (lav dose gir kraftig effekt, men kort halveringstid)

5

Alimemazin

Sedativt antihistamin. Produktnavn: Valergan. Sentralvirkende H1-reseptorblokker.

6

Klonazepam

Benzo. Produktnavn: Rivotril. Brukes mest som antiepileptikum, særlig v ikke-generaliserte anfall. Absancer, myokloni osv.

Veldig potent, veldig lang halvveringstid (i motsetning til Alprazolam (Xanor))

7

Midazolam

Benzo. Produktnavn: Dormicum, Midazolam. Kun til injeksjon!

8

Zolpidem

Benzodiazepinlignende. Produktnavn: Stilnoct, Zolpidem.
Effekt: raskt isettende. Kortvarig.
brukes bare som innsovningsmiddel; svært kort eliminasjonstid gjør at middelet kan bidra til tidlig oppvåkning; ingen akkumulering ved daglig bruk

9

Zopiklon

Benxolignende. Produktnavn: Imovane, Zopiclone, zopiklon.
Effekt: raskt isettende. Kortvarig.
brukes bare som innsovningsmiddel, vanligvis effekt mot morgensiden, men OBS tidlig oppvåkning; ingen akkumulering ved daglig bruk

10

Flumazenil

Benzo reseptorantagonist. Antidot v overdose. Produktnavn: Anexate, Flumazenil.

11

Antiepileptikum (akutte manier, stemningsstabiliserende)

Gabapentin, Karbamazepin, Valporat, lamotrigin (lamictal)

12

Førstevalgsbehandling v angst/ uro.

SSRI, evt. SNRI, buspirone eller TCA. Eller benzodiazepiner. Eller antiepileptika eks. Gabapentin

13

Førstevalg hypnotika (sovemedisin)

Innsovning: Zolpidem. Ellers: Zopiklon. Ellers: Benzo eller sederende antihistaminer.

14

Klinisk virkningsprofil av Benzodiazepiner:

- angstdempende
- sederende
- hypnotisk
- antikonvulsiv
- muskelrelakserende

15

Klinisk bivirkningsprofil av Benzodiazepiner

- uønsket sedasjon
- paradoksal uro og angst - svekket læring
- ustøhet/ataksi
- anterograd amnesi
- tidlig oppvåkning/morgenangst
- toleranseutvikling/tilvenningsfare
- ”rebound” effekt/seponeringsproblematikk
- kan oppstå kramper ved brå seponering av større doser/etter lengre tids bruk

16

Virkningsmekanisme benzo

Hyperpolarisering av GABAerge nevroner. (Forlenger åpning) Eller øker hyppighet av åpning? av kloridkanaler gjennom allosterisk agonisme.

17

Citalopram

SSRI. Produktnavn: Cipramil, Citalopram.

18

Escitalopram

SSRI. Produktnavn: Cipralex, Escitalopram.

19

Fluoksetin

SSRI. Produktnavn: Fluoxetin, Fontex.
Bulimi, tvangslidelser, depresjon
Brukes på barn

FL sier: hovedindikasjon barnedepresjon og bulimi.

20

Sertralin

SSRI. Produktnavn: Sertralin, Zoloft.

21

Reboxetin

NARI (selektive noradrenalin reopptakshemmer). Produktnavn: Edronax

22

Mirtazapin

NASSA. Reseptorblokker av a2, histamin og serotonin. Produktnavn: Mirtazapin, Remeron.

NASSA er sederende. Bra v søvnproblematikk knyttet til dyp depresjon.

23

Amitriptylin

TCA (klassisk SNRI). Produktnavn: Sarotex

24

Mekanismen til antidepressiva

Øke mengden tilgjengelig monoamin (som er redusert v depresjon). Noradrenalin, serotonin, dopamin. Også andre teorier. endret genekspressjon, nevroplastisitet, reseptorendringer.

25

Venlafaksin

SNRI. Produktnavn: Efexor, Venlafaxin, Venlix.

26

Klinisk virkning av antidepressiva:

Uspesifikk sedativ-hypnotisk virkning (feks; histamin-effekt) kommer fra start (noen TCA+++; NASSA+)

Psykostimulerende, hemningsløsende virkning (feks, noradrenalin) kommer etter noen dagers behandling (NARI, SNRI)

Antidepressiv, stemningshevende virkning
kommer etter (1)-2-(3) ukers behandling

27

Litium

Stemningsstabiliserende. Sakte innsettende effekt. Spesialistioogave

Måler konsentrasjon om morgenen 12t etter siste dose.

Terapeutisk område: 0,7 - 0,8 (0.5-1.8) mmol/L (0.6mmol/l eldre). Sikkert toksisk: > 1,5 mmol/L.

28

Litium virkningsmekanisme

Uklart. Men påvirker signaltransduksjon, synapsefunksjon, nevroplastisitet, nevroproteksjon.

29

Antipsykotikum inndeling

1. generasjon (klassiske)
Deles i høydose: Over 100mg/ døgn gir effekt
og lavdose: mindre enn 10mg/ døgn gir effekt.

2. generasjon (atypiske)

(3. generasjon) Aripiprason (Abilify) som er partiell agonist.

30

Haloperidol

Klassisk antipsykotika. Lavdose. Produktnavn: Haldol

31

Klozapin

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Clozapin, clozapine, leponex.
Den sterkeste. Men NB! Følg opp. Agranulocytose.

32

Olanzapin

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Zyprexa, Olanzapin, ZypAdhera.

33

Quetiapin

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Seroquel, quetiapin

34

Risperidon

Atypisk antipsykotika. Produktnavn: Risperdan, Risperidon, Rispolept.
Sederende antipsykotika.

35

Apriprazol

Produktnavn: Abilify

Antipsykotika. Partiell agonist av D2-reseptor (?). Kan regnes som 3. generasjons antipsykotika.

Brukes v beh. av barn.

36

Hva karakteriserer atypiske antipsykotika ift. klassiske stoffer?

- Mindre bivirkninger (i form av ekstrapyramidale bivirkninger)
- Har effekt på negative symptomer v schizofreni
- Har effekt når de klassiske stoffene ikke har effekt.
- Har annen reseptorprofil enn klassiske stoffer.
(blokker D2 + serotonin!)

37

Klinisk virkning av antipsykotika

1. Uspesifikk dempende/ Sederende
2. Antipsykotisk effekt
3. Psykostimulerende effekt (fungerer på negative symptomer v schizofreni)

38

Virkningsmekanisme antipsykotika

dopaminreseptorblokkade. (D2-blokker). Gir antipsykotisk effekt (effekt på positive symptomer)

Mindre bivirkninger med nyere (atypiske) som også blokkerer serotonin-reseptor.
Parallellblokkade.

39

Mekanismene bak Scizofren sykdom (dopaminerge baner)

Mesolimbisk dopaminerg bane hyperaktiv. Gir positive symptomer.
Mesokortikal dopaminerg bane er hypoaktiv. Gir negative symptomer.

40

Ulike effekter av antipsykotika etter dosering

Lav dose: Hypnotika/ sedativa
Middels dose: antidepressiva
Høy dose: Antopsykotika