Yaygın Prepositional Idioms 2 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Prepositional Idioms 2 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Prepositional Idioms 2 Deck (200)
Loading flashcards...
1

go out of business

iflas etmek (go bankrupt)

2

go out of hand

kontrolden çıkmak

3

go senile

bunamak

4

hand in hand

el ele

5

Handle with care!

Dikkatli taşıyın!

6

have a look at

göz atmak ( take a look at)

7

have a memory/mind like a sieve

berbat bir hafızası olmak

8

have a row with somebody over something

birisiyle bir konuda tartışmak

9

have a word with somebody

birisiyle ciddi bir konuda konuşmak

10

have an affair with

birisiyle ilişki yaşamak

11

have an effect/impact on/upon

etkilemek, üzerinde etkisi olmak 

12

have butterflies in one’s stomach

heyecandan midesine kramplar girmek

13

have confidence in

güvenmek ( trust ) 

14

have difficulty/trouble (in) + Ving

--- yapmakta zorlanmak

15

have no other choice but TO DO

---- yapmaktan başka çare yok

16

have to do with

ile alakası/ilgisi olmak

17

Help yourself!

Buyrun yiyin!

18

I haven’t the faintest/slightest idea!

En ufak bir fikrim bile yok!

19

in (dire) need of

--- e (çok) ihtiyacı olmak

20

in a bad temper

asabi, sinirli

21

in a hurry

alelacele, acelesi olmak (in haste)

22

in a mess

darmadağınık, pislik içerisinde

23

in a moment

az sonra, birazdan

24

in a row

in succession artarda, peş peşe

25

in a way

in some way in one way or anotherthis way or that way şöyle veya böyle, bir şekilde

26

in accordance with

according to --- e göre

27

in addition to

apart from as well as ---e ilaveten, --- nın yanısıra

28

in advance (of)

önceden, peşinen

29

in agony

in pain acı çekerek, acı içerisinde

30

in aid of

--- nın yararına (for the benefit of)