Yaygın Fiiller 1 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Fiiller 1 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Fiiller 1 Deck (200)
Loading flashcards...
1

abate

azalmak

2

abolish

yürürlükten kaldırmak

3

accelerate

hızlandırmak

4

accomplish

başarmak

5

accountfor

hesabını vermek, açıklamak

6

achieve

başarmak

7

acquire

kazanmak

8

act

hareket etmek

9

act as

-lık yapmak, etmek

10

act on behalf of

nin lehinde

11

activate

harekete geçirmek

12

activein/on

da aktif olmak

13

adapt

uyarlamak

14

adjust

uydurmak, ayarlamak

15

administer

yönetmek

16

admonish

uyarmak

17

adopt

evlat edinmek

18

advance

ilerlemek

19

advertise

ilan etmek

20

advise

öğüt vermek

21

advocate

desteklemek

22

add

eklemek

23

address

hitap etmek

24

aid

yardım etmek

25

align

düz bir yere koymak

26

allocate

pay etmek, bölüştürmek

27

allow

izin vermek

28

amend

düzeltmek, ıslah etmek

29

analyze

analiz etmek, çözümlemek

30

anticipate

tahmin etmek, sezinlemek