Yaygın Zarflar 3 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Zarflar 3 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Zarflar 3 Deck (186):
1

birdenbire

hastily

2

tamamen, kesinlikle

utterly

3

saçma bir şekilde

ridiculously

4

bol bol

profusely

5

kazara

onpurpose (ant.)

6

buna göre, bu bağlamda

correspondingly

7

tam doğru bir şekilde

precisely

8

gerçekte

essentially

9

ciddi şekilde

slightly (ant.)

10

inatçı bir şekilde

obstinately

11

yeterince

sufficiently

12

itiraf etmek gerekirse

totellthetruth

13

macera vari bir şekilde

daringly

15

kabul edilir bir şekilde

pleasantly

16

şaşırtıcı bir şekilde

miraculously

18

hoş bir şekilde

humorously

19

endişe ile

nervously

20

görünüşe bakılırsa

evidently

21

uygun bir şekilde

suitably

22

yaklaşık olarak

roughly

23

uygun bir şekilde

pertinently

24

gayretle, istekle

fervently

25

ustaca

craftily

26

yapay, suni olarak

synthetically

27

dikkatle

conscientiously

28

etkileyici bir şekilde

charmingly

29

otomatikman

bydesign

30

fena halde, korkunç bir şekilde

dreadfully

31

acemice

gawkily

32

fena halde

desperately

33

ancak, güçbela

scarcely

34

asılsızca

erroneously

35

güzel bir şekilde

delightfully

36

uygun bir şekilde

fittingly

37

faydalı bir şekilde

helpfully

38

iki yılda bir

inalternateyears

39

feci bir şekilde

inconsolably

40

utanç verici şekilde, açıkça, çekinmeden

unashamedly

41

neşeyle

delightfully

42

kesin bir dille

straightforwardly

43

cesaretle

courageously

44

kısaca

permanently (ant.)

45

parlak bir şekilde, zekice

dazzlingly

46

dikkatsizce

incautiously

47

gayri resmi olarak

unceremoniously

48

dikkatli bir şekilde

recklessly (ant.)

50

kesinlikle, elbette

unquestionably

51

neşeyle, keyifle

grudgingly (ant.)

52

ihtiyatla, istemeyerek

vigilantly

53

esas olarak

essentially

54

açıkça

evidently

55

beceriksizce, acemice

gracefully (ant.)

56

uyumlu bir şekilde

consistently

57

rahatça

contentedly

58

nispeten, epeyce

relatively

59

ustaca

proficiently

60

tamamen

totally

61

belki

possibly

62

kesin olarak

categorically

63

bilinçli olarak

deliberately

64

arka arkaya

successively

65

netice olarak

accordingly

66

oldukça, epeyce

significantly

68

düşünceli bir şekilde

thoughtfully

69

tutarlı bir şekilde

dependably

70

sürekli olarak

incessantly

71

elverişli şekilde

expediently

72

iknaedicibir şekilde

persuasively

73

samimiyetle

warmly

74

kabaca

vulgarly

75

meraklı bir şekilde

inquisitively

76

halen, şuanda

formerly (ant.)

77

cesurca

audaciously

79

kesinlikle

definitely

80

kararlılıkla

determinedly

81

derinden, çok

profoundly

82

kusurlu olarak

unsatisfactorily

83

yetersizce

faultily

84

kesinlikle

unquestionably

85

kasten, bilebile

intentionally

86

narin, hassas bir şekilde

gracefully

87

yoğun bir şekilde

heavily

88

eli kolu bağlı olarak

powerlessly

89

üzerek

grimly

91

ümitsizce, aşırı bir şekilde

greatly

92

farklı bir şekilde

inadifferentway

94

iğrenç bir şekilde

repulsively

95

namussuzca

deceitfully

96

tatsız şekilde, nahoş bir biçimde

unpleasantly

98

kuşkulu bir şekilde

confidently (ant.)

99

çarpıcı olarak, önemli ölçüde

noticeably

100

uykulu bir şekilde

sleepily

101

şüpheyle

suspiciously

102

şevkle, istekle

keenly

103

ciddi, samimi bir şekilde

sincerely

104

etkili olarak

efficiently

105

kolayca

easily

106

ayrıntılı olarak

ornately

107

nezaketle

gracefully

108

utanç verici bir şekilde

pathetically

109

sevimlice

sweetly

110

aşırı derecede

extremely

111

gayretli, hevesli bir şekilde

excitedly

112

tamamen

wholly

113

eşit olarak

evenly

114

esasen

basically

115

sürekli

everlastingly

116

nihayetinde, en sonunda

induecourse

117

belli ki

obviously

118

tam olarak

precisely

119

aşırı bir şekilde

remarkably

120

mükemmel bir şekilde

outstandingly

121

olağan üstü bir şekilde

outstandingly

122

aşırı derecede

extremely

123

özellikle, sadece

solely

125

etraflıca, kapsamlı bir şekilde

comprehensively

127

açıkça

unequivocally

128

kapsamlı bir şekilde

expansively

129

olağanüstü bir şekilde

astonishingly

130

müsrifçe

profligately

131

aşırı derecede

tremendously

132

sadakatle

loyally

133

dostça

intimately

134

aşırı derecede

incredibly

135

öldürücü biçimde, ciddi bir biçimde

terminally

136

kusursuz bir şekilde

flawlessly

138

heyecanlı, ateşli bir şekilde

vehemently

139

kızgın, acımasız bir şekilde

ferociously

140

düpedüz, açıkça

categorically

141

akıcı bir biçimde

fluently

142

resmi olarak

officially

143

neyse ki, çok şükür, iyi ki

luckily

144

dürüst olmak gerekirse

honestly

145

sık sık

recurrently

146

korkunç bir şekilde

dreadfully

147

tamamen

completely

148

esasen, esaslı bir şekilde

primarily

149

cömertçe

charitably

150

nazikçe, yavaşça, tatlılıkla

tenderly

151

giderek, git gide artarak

progressively

152

oldukça, fazlaca, epeyce

significantly

153

isteksizce

lackadaisically

154

hemen hemen hiç, zar zor

byahair'sbreadth

155

sertçe, kaba bir şekilde

austerely

156

aceleci bir şekilde

hurriedly

157

ağır, yoğun bir şekilde

profoundly

158

tereddütlü bir şekilde

uncertainly

159

hayli

decidedly

160

ümitle

despairingly (ant.)

161

misafirperverlikle

warmly

162

espirilibir şekilde

hilariously

163

fazlasıyla, gayet

immeasurably

164

ahlaksızca

wickedly

165

hatasız olarak

perfectly

166

etkileyici bir şekilde

notably

167

dikkatsizce

impetuously

168

sürekli olarak

sporadically (ant.)

169

beceriksizce, acemice

ineptly

170

düşüncesizce

thoughtlessly

171

yanlış olarak

erroneously

172

giderek, gitgideartarak

progressivelymore

173

edepsizce, ahlaksızca

offensively

174

kesin olmayarak

irresolutely

175

süresiz olarak

adinfinitum

176

bağımsız olarak

autonomously

177

ilgisizce

uncaringly

178

tartışmasız bir şekilde

unquestionably

179

ayrı ayrı

separately

180

kaçınılmaz biçimde

unavoidably

183

doğal olarak

innately

184

başlangıçta

originally

185

akıllıca

cleverly

186

anlaşılır biçimde

comprehensibly

187

yoğun bir şekilde

strongly

188

bilebile, kasıtlı olarak

deliberately

189

sürekli olarak, hiç şaşmadan

perpetually

190

içeride

secretly

191

neşeyle

merrily

192

son zamanlarda, yakınlarda

newly

193

harfi harfine

accurately

194

canlı, neşeli

energetic

195

şanslı şekilde

fortunately

196

çoğunlukla

primarily

198

acımasızca

ruthlessly

199

sadece

only

200

kılı kırk yararak

painstakingly