Yaygın Fiiller 2 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Fiiller 2 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Fiiller 2 Deck (200):
1

fix

düzenlemek

2

focus

bir noktaya toplamak

3

follow

izlemek

4

forecast

tahmin etmek

5

forge

devir dönmek

6

form

oluşturmak

7

formulate

formulleştirmek

8

forwardto

göndermek, sevk etmek

9

foster

beslemek

10

found

desteklemek

11

functionas

olarak işlev görmek

12

gain

kazanç elde etmek

13

gather

sonuç çıkarmak

14

generate

üretmek, oluşturmak

15

govern

yönetmek

16

graduate

mezun etmek

17

guide

klavuzluk etmek

18

handle

control altında tutmak

19

head

yönelmek

20

help

yardım etmek

21

hire

kiralamak

22

identify

tanımak

23

illustrate

örneklerle açıklamak

24

imagine

hayal etmek

25

implement

yerine getirmek

26

improve

geliştirmek

27

improvise

hemen söylemek

28

increase

çoğaltmak

29

index

sıralamak

30

indoctrinate

öğretmek

31

influence

etkilemek

32

inform

haberdar etmek

33

initiate

başlatmak

34

innovate

buluş yapmak

35

inspect

denetlemek

36

inspire

ilham vermek

37

install

yerleştirmek

38

instigate

kışkırtmak

39

instil

fikir aşılamak

40

institute

kurmak

41

instruct

bilgi vermek

42

instrument

çalgı çalmak

43

insure

garantilemek

44

integrate

bütünleşmek

45

interface

sınırlı olmak

46

interpret

yorum yapmak, tercümanlık yapmak

47

intervene

arada olmak

48

interview

röportaj yapmak

49

introduce

tanıştırmak

50

invent

icat etmek

51

inventory

sayım çizelgesi yapmak

52

invest

yatırım yapmak

53

investigate

soruşturmak

54

involve

içermek

55

judge

değerlendirmek

56

juggle

hile yapmak

57

justify

haklı çıkarmak

58

keep

korumak

59

kindle

tutuşturmak

60

launch

piyasaya sürmek, hızla atmak

61

lead

yönetmek

62

learn

öğrenmek

63

lecture

konferans vermek

64

legitimate

yasal olmak

65

leverage

etkilemek, kontrol etmek

66

liaison

bağlantı

67

lift

yükseltmek

68

listen

dinlemek

69

locate

yerini öğrenmek

70

log/document

kaydetmek deftere

71

maintain

sürdürmek

72

manage

başarmak

73

maneouvre

manevra yap(tır)mak

74

manipulate

elle işlemek, beceriyle kullanmak

75

map

haritasını çıkarmak

76

market

pazarlamak

77

master

e hakim olmak

78

measure

ölçmek

79

mediate

arabuluculuk etmek

80

meetwith

biriyle tanışmak

81

mentor

akıl hocası

82

minimize

azaltmak

83

model

modellik yapmak

84

modify

değiştirmek

85

monitor

kontrol etmek

86

motivate

motive temek, harekete geçirmek

87

navigate

yönlendirmek, gemi yolc. yapmak

88

negotiate

uzlaştırmak

89

nominate

tayin etmek

90

observe

dikkat etmek

91

obtain

içermek

92

offer

teklif temek

93

operate

ameliyat etmek, işletmek

94

optimize

iyimser olmak

95

orchestrate

uyarlamak

96

order

düzenlemek

97

organize

örgütlemek

98

originate

başlatmak

99

outmaneouvre

etkili hareket etmek

100

overcome

Üstesinden gelmek

101

oversee

göz kulak olmak

102

paint

boyamak

103

participate

katılmak

104

pass

geçmek

105

penetrate

in içine girmek

106

perceive

algılamak

107

perfect

mükemmelleştirmek

108

perform

rol oynamak, yapmak

109

permit

izin vermek

110

persuade

inandırmak

111

photograph

fotoğrafını çekmek

112

pilot

klavuzluk yapmk

113

pioneer

öncülük etmek

114

place

koymak, yerleştirmek

115

plan

planlamak

116

play

oynamak

117

playacentralrole

merkezi bir rol oynamak

118

playakeyrolein

anahtar bir rol oynamak

119

playanearlyrole

erken bir rol oynamak

120

position

yerleştirmek

121

predict

önceden bildirmek

122

prepare

hazırlamak

123

prescribe

tavsiye etmek

124

present

tanıtmak

125

preserve

devam ettirmek

126

preside

yönetmek

127

prevent

engellemek

128

print

yazdırmak

129

process

bilgisayarda denetlemek

130

procure

kazanmak

131

produce

Üretmek

132

profit

kar etmek

133

program

programlamak

134

project

yöneltmek

135

promote

terfi ettirmek

136

proofread

yanlışları düzeltmek

137

prophecy

kehanet

138

propose

önermek

139

prospect

araştırmak

140

protect

korumak

141

prove

kanıtlamak

142

provide

sağlamak

143

publicize

halka tanıtmak

144

publish

yayınlamak

145

purchase

satın almak

146

pursue

peşini bırakmamak

147

quadruple

dört katı olmak

148

question

soru sormak

149

quote

fiyat vermek

150

raise

doğmak, yükseltmek

151

ramrod

inat etmek

152

rank

sıralamak

153

realize

farkına varmak

154

reason

sebep olmak

155

receive

almak, kabul etmek

156

recognize

farkına varmak

157

recommend

tavsiye etmek

158

reconcile

barıştırmak

159

reconstruct

yeniden kurmak

160

record

kayıt yapmak

161

recruit

işe almak

162

rectify

iyileştirmek

163

redistribute

tekrar paylaşmak

164

reduce

zayıflamak, azaltmak

165

reenlist

yeniden askere almak, işe alma

166

re-evaluate

tekrar değerlendirmek

167

refer

atıfta bulunmak

168

refine

arıtmak

169

regulate

düzene sokmak

170

rehabilitate

ıslah etmek

171

rejuvenate

gençleştirmek

172

relate

ilişkilendirmek

173

relay

naklen yayınlamak

174

remove

silmek

175

render

ifa etmek

176

renegotiate

yeniden uzlaşmak

177

renounce

terk etmek, vazgeçmek

178

renovate

yenilemek

179

reorganize

yeniden organize etmek

180

repair

tamir etmek

181

replace

yer değiştirmek

182

report

rapor etmek, haber yazmak

183

represent

simgelemek, temsil etmek

184

request

gerektirmek

185

require

dilemek istemek

186

research

araştırmak

187

resolve

tekrar çözmek

188

respond

yanıtlamak

189

restore

yenilemek

190

restructure

yeniden tasarımlamak

191

retrieve

geri almak

192

revamp

yenilemek, değişiklik yapmak

193

review

eleştirmek

194

revise

gözden geçirmek

195

revitalize

güçlendirmek

196

revive

yeniden canlandırmak

197

revolve (about)

etrafında dönmek

198

rewrite

yeniden yazmak

199

risk

tehlikeye atlamak

200

salvage

mal kurtarmak