Yaygın Zarflar 2 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Zarflar 2 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Zarflar 2 Deck (194):
1

abruptly

birdenbire

2

absolutely

tamamen, kesinlikle

3

absurdly

saçma bir şekilde

4

abundantly

bol bol

5

accidentally

kazara

6

accordingly

buna göre, bu bağlamda

7

accurately

tam doğru bir şekilde

8

actually

gerçekte

9

acutely

ciddi şekilde

10

adamantly

inatçı bir şekilde

11

adequately

yeterince

12

admittedly

itiraf etmek gerekirse

13

adventurously

macera vari bir şekilde

14

affectingly

dokunaklı bir şekilde

15

agreeably

kabul edilir bir şekilde

16

amazingly

şaşırtıcı bir şekilde

17

ambitiously

hırsla

18

amusingly

hoş bir şekilde

19

anxiously

endişe ile

20

apparently

görünüşe bakılırsa

21

appropriately

uygun bir şekilde

22

approximately

yaklaşık olarak

23

aptly

uygun bir şekilde

24

ardently

gayretle, istekle

25

artfully

ustaca

26

artificially

yapay, suni olarak

27

attentively

dikkatle

28

attractively

etkileyici bir şekilde

29

automatically

otomatikman

30

awfully

fena halde, korkunç bir şekilde

31

awkwardly

acemice

32

badly

fena halde

33

barely

ancak, güçbela

34

baselessly

asılsızca

35

beautifully

güzel bir şekilde

36

becomingly

uygun bir şekilde

37

beneficially

faydalı bir şekilde

38

biennially

iki yılda bir

39

bitterly

feci bir şekilde

40

blatantly

utanç verici şekilde, açıkça, çekinmeden

41

blissfully

neşeyle

42

bluntly

kesin bir dille

43

bravely

cesaretle

44

briefly

kısaca

45

brightly

parlak bir şekilde, zekice

46

carelessly

dikkatsizce

47

casually

gayri resmi olarak

48

cautiously

dikkatli bir şekilde

49

cavalierly

cesaretle

50

certainly

kesinlikle, elbette

51

cheerfully

neşeyle, keyifle

52

charily

ihtiyatla, istemeyerek

53

chiefly

esas olarak

54

clearly

açıkça

55

clumsily

beceriksizce, acemice

56

coherently

uyumlu bir şekilde

57

comfortably

rahatça

58

comparatively

nispeten, epeyce

59

competently

ustaca

60

completely

tamamen

61

conceivably

belki

62

conclusively

kesin olarak

63

consciously

bilinçli olarak

64

consecutively

arka arkaya

65

consequently

netice olarak

66

considerably

oldukça, epeyce

67

conjointly

müştereken, birlikte  

68

considerately

düşünceli bir şekilde

69

consistently

tutarlı bir şekilde

70

constantly

sürekli olarak

71

conveniently

elverişli şekilde

72

convincingly

iknaedicibir şekilde

73

cordially

samimiyetle

74

crudely

kabaca

75

curiously

meraklı bir şekilde

76

currently

halen, şuanda

77

daringly

cesurca

78

deadly

öldürücü bir şekilde, kesinlikle

79

decidedly

kesinlikle

80

mildly

ılımlı bir şekilde

81

miraculously

mucize eseri

82

moderately

ılımlı bir şekilde

83

mournfully

kederli bir şekilde

84

mourningly

kederlice

85

mutually

karşılıklı olarak

86

naturally

doğal olarak

87

nearly

neredeyse

88

nervously

sinirli olarak

89

notably

özellikle

90

obscurely

anlaşılmayacak şekilde

91

outwardly

dışa dönük bir şekilde

92

painfully

ıstırap vererek

93

partially

kısmen

94

particularly

özellikle

95

patiently

sabırla

96

peacefully

huzurlu bir şekilde

97

peculiarly

acayip şekilde

98

perfectly

mükemmel bir şekilde

99

perpetually

daima

100

persistently

inatla

101

placidly

nazikçe

102

plainly

açıkça

103

pleadingly

yalvararak

104

pleasantly

hoş bir şekilde

105

potentially

imkan dahilinde

106

practically

hemen hemen

107

precisely

tam olarak

108

preferably

tercihen

109

presumably

muhtemelen

110

previously

önceden

111

privately

özel olarak

112

profoundly

derinden, çok

113

progressively

aşamalı olarak

114

prominently

egemen, baskın bir şekilde

115

properly

uygun şekilde

116

proportionally

orantılı olarak

117

publicly

alenen

118

purely

sadece, yalnız

119

quickly

çabuk, acele bir şekilde

120

randomly

rast gele

121

rapidly

hızlıca

122

readily

hemence, isteyerek

123

reasonably

oldukça

124

recklessly

dikkatsizce, pervasızca

125

regularly

düzenli olarak

126

relatively

nispeten

127

relentlessly

merhametsizce

128

reliably

güvenilir şekilde

129

reluctantly

gönülsüzce

130

remarkably

dikkate değer biçimde

131

resolutely

azimle

132

respectively

sırası ile

133

restrictedly

sınırlı bir şekilde

134

roughly

kabaca

135

safely

güvenli bir şekilde

136

satisfactorily

tatmin edici biçimde

137

securely

güvenle, kesin olarak

138

sensibly

makul bir şekilde

139

sensitively

duyarlıca

140

sentimentally

duygulu bir şekilde

141

seriously

ciddi bir şekilde

142

severely

sert, ciddi bir sekilde

143

shortly

yakında, kısaca

144

shyly

ürkekçe

145

simply

sadece

146

simultaneously

eşzamanlı

147

skillfully

becerikli bir biçimde

148

slightly

hafifçe

149

slowly

yavaşça

150

slyly

sinsice

151

smoothly

sorunsuz olarak

152

solely

sadece

153

sorrowfully

hazinbir şekilde

154

sparsely

seyrek olarak

155

spontaneously

kendiliğinden

156

steadily

düzenli bir şekilde

157

stupidly

ahmakça

158

substantially

önemli ölçüde

159

successively

arka arkaya

160

succinctly

kısaca

161

sufficiently

yeterlibir şekilde

162

suitably

uygun şekilde

163

superficially

yüzeysel olarak

164

surely

muhakkak

165

tactlessly

patavatsızca

166

tenderly

şefkatle

167

terribly

korkunç, müthiş bir şekilde

168

thoroughly

tamamen

169

thoughtlessly

düşüncesizce

170

tightly

sıkıca

171

timidly

ürkekçe

172

tolerantly

toleranslı bir şekilde

173

tremendously

aşırı bir şekilde

174

truly

gerçekten

175

ultimately

sonunda

176

unconsciously

bilinçsizce

177

undeniably

inkar edilmez bir şekilde

178

undoubtedly

şüphesiz

179

unexpectedly

ansızın

180

unpleasantly

nahoş bir şekilde

181

unusually

nadiren

182

urgently

acilen

183

utterly

tamamen

184

vaguely

belirsizce

185

variably

kararsız

186

vehemently

şiddetle

187

vigorously

gayretli, yorucu bir şekilde

188

virtually

neredeyse, hemen hemen

189

vitally

hayati olarak

190

voluntarily

gönüllü bir şekilde

191

wastefully

savurgan bir şekilde

192

widely

yaygın olarak

193

willingly

isteyerek

194

wisely

akıllıca