Yaygın Sıfatlar 1 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Sıfatlar 1 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Sıfatlar 1 Deck (200)
Loading flashcards...
1

abrupt

ani, sert

2

abruptly

aniden, birden bire

3

absolutely

kesinlikle

4

absorbing

sürükleyici (roman vb)

5

absorptive

emici

6

abstract

soyut

7

absurd

gülünç, saçma ( ridiculous)

8

abundant

bol, bereketli

9

abusive

bozuk

10

acceptable

makul, Kabul edilebilir

11

accessible to

erişilebilir, ulaşılabilir

12

accidental

rastlantı olarak, kazaile

13

accurate

yanlışsız , eksiksiz

14

addicted

tiryaki, bağımlı

15

addictive

bağımlılık yapan

16

additional

ilave

17

adequate

yeterli (sayıda/miktarda)

18

adhesive

yapıştırıcı, tutkal

19

adventurous

maceralı, sürükleyici

20

adverse

ters, zıt, kötü

21

affectionate

(1) şefkatli (2) sevecen (kedi vb)

22

affluent

zengin

23

aggressive

saldırgan

24

alert

uyanık, dikkatli, tetikte

25

alert

uyanık, tetikte

26

altruistic

fedakar

27

amazing

şaşırtıcı, muhteşem

28

ambitious

(1) hırslı (2) iddialı

29

ample

bol, bereketli

30

ancestor

ata, cet