Yaygın Sıfatlar 1 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Sıfatlar 1 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Sıfatlar 1 Deck (200):
1

abrupt

ani, sert

2

abruptly

aniden, birden bire

3

absolutely

kesinlikle

4

absorbing

sürükleyici (roman vb)

5

absorptive

emici

6

abstract

soyut

7

absurd

gülünç, saçma ( ridiculous)

8

abundant

bol, bereketli

9

abusive

bozuk

10

acceptable

makul, Kabul edilebilir

11

accessible to

erişilebilir, ulaşılabilir

12

accidental

rastlantı olarak, kazaile

13

accurate

yanlışsız , eksiksiz

14

addicted

tiryaki, bağımlı

15

addictive

bağımlılık yapan

16

additional

ilave

17

adequate

yeterli (sayıda/miktarda)

18

adhesive

yapıştırıcı, tutkal

19

adventurous

maceralı, sürükleyici

20

adverse

ters, zıt, kötü

21

affectionate

(1) şefkatli (2) sevecen (kedi vb)

22

affluent

zengin

23

aggressive

saldırgan

24

alert

uyanık, dikkatli, tetikte

25

alert

uyanık, tetikte

26

altruistic

fedakar

27

amazing

şaşırtıcı, muhteşem

28

ambitious

(1) hırslı (2) iddialı

29

ample

bol, bereketli

30

ancestor

ata, cet

31

annoying

sinir bozucu

32

anxious

endişeli

33

apparent

bariz, belli

34

appropriate for

uygun, elverişli

35

approximate

yaklaşık, takribi

36

capricious

kaprisli

37

arable

verimli (toprak)

38

arid

kurak, çorak

39

arrogant

kibirli

40

artificial

suni, yapay

41

assassin

katil

42

attractive

çekici, cazip

43

aware of

bilincinde, farkında

44

awful

korkunç, berbat

45

awkward

(1) tuhaf, garip (2) sakar

46

bare

çıplak, yalın

47

barren

kurak, çorak ( arid)

48

baseless

temelsiz, asılsız

49

belligerent

savaşçı

50

beneficial to

karlı, faydalı

51

bewildering

afallatıcı, şaşırtıcı

52

biased against

ön yargılı

53

bitter

acı

54

blind

kör

55

blunt

1. kör ( bıçak vb ) 2. kaba , dobra ( insan)

56

blurry

bulanık (görüntü)

57

boastful

övüngen, kendini beğenmiş

58

bold

cesur

59

boring

sıkıcı

60

braggart

ukala, kendini beğenmiş

61

brave

cesur

62

brief

kısa, öz

63

bright

parlak

64

brilliant

harika, mükemmel

65

brittle

(1) nazik, kırılgan (2) gevrek

66

broad

geniş

67

brutal

zalim, acımasız

68

bulky

hantal, çok yer kaplayan

69

bumpy

engebeli arazi

70

busy

meşgul, yoğun

71

calm

sakin

72

candid

açık sözlü ( outspoken)

73

capable of

yetenekli , kapasiteli

74

captivating

büyüleyici, nefes kesici

75

carefree

vurdumduymaz

76

caring

duyarlı, umursayan

77

casual

(1) sıradan (2)havadan sudan

78

catastrophic

felaket, korkunç

79

cautious

dikkatli, uyanık

80

celebrity

ünlü

81

certain

kesin

82

charitable

hayırsever, yardımsever

83

charming

büyüleyici, muhteşem

84

cheerful

neşeli

85

chilly

soğuk

86

clever

zeki

87

clumsy

sakar

88

coarse

kaba, pürüzlü

89

coherent

uyumlu, ahenkli

90

coincidental

tesadüfi

91

comfortable

konforlu, rahat

92

common

(1) ortak (2) sıradan, yaygın

93

complicated

karmaşık

94

composed

soğuk kanlı ( cool)

95

comprehensive

kapsamlı, detaylı

96

compulsory

zorunlu

97

conceited

kibirli, burnu havada

98

concerned about

endişeli

99

concerned with

ilgili, meraklı

100

conclusive

kesin, net ( decisive)

101

concrete

somut

102

confident

kendinden emin

103

confined to

sınırlı

104

confused

kafası karışmış

105

congested

(1) kalabalık (2) tıkanmış

106

conscious of

bilincinde, farkında

107

considerable

önemli/büyük ölçüde

108

considerate

düşüncel, nazik

109

consistent with

tutarlı

110

constant

sürekli, devamlı

111

contagious

bulaşıcı (hastalık)

112

contestant

yarışmacı

113

controversial

tartışmalı

114

convincing

ikna edici

115

cool

(1) serin (2) soğuk kanlı

116

correct

doğru, yanlışsız

117

corrupt

rüşvetçi, ahlaksız

118

cost-effective

masrafına, zahmetine değen, ucuza gelen

119

costly

pahalı, maliyeti çok

120

counterfeit

sahte

121

courageous

cesur ( brave)

122

cowardly

korkak

123

credulous

saf, kolay kanan

124

criminal

suçlu

125

crowded with

kalabalık

126

crucial to

çok önemli ( vital)

127

cruel

zalim

128

cunning

kurnaz ( crafty)

129

curable

tedavisi mümkün (hastalık)

130

curative

şifalı

131

curious

(1) meraklı (2) ilginç

132

curly

kıvırcık

133

cute

şirin, sevimli

134

cynical about

şüpheci, inanmayan

135

dazzling

göz kamaştırıcı

136

deaf

sağır

137

decent

uygun, münasip

138

decisive

kesin, net ( conclusive)

139

dedicated to

kendini adamış

140

deep

derin

141

defective

kusurlu, defolu

142

deficient (in)

yetersiz

143

definite

kesin

144

deliberate

kasıtlı ( intentional)

145

delicate

hassas, nazik

146

delicious

lezzetli ( tasty)

147

delightful

zevkli, hoş

148

demanding

zor zahmetli iş

149

dense

yoğun

150

deprived of

yoksun, mahrum

151

descendant

torun

152

desirable

arzu edilir, istendik

153

desperate

umutsuz

154

deteriorating

gittikçe kötüye giden

155

determined

karalı

156

devoid of

yoksun, mahrum

157

devoted to

kendini adamış

158

diligent

titiz, hassas

159

dim

loş (ışık)

160

diplomatic

kurnaz, akıllı

161

disabled

skat, özürlü

162

disagreeable

geçimsiz/huysuz kişi

163

disappointed

hayal kırıklığa uğramış

164

disastrous

korkunç, felaket

165

discouraging

cesaret kırıcı

166

discriminated against

ayrımcılığa uğramış

167

disdainful

hor gören, küçümseyen

168

disgusting

iğrenç, tiksindirici

169

disposable

tek kullanımlı (jilet vb)

170

disruptive

(1) huzur bozan (2) ders kaynatan (öğrenci)

171

distinct

farklı, belirgin

172

disturbing

rahatsız edici

173

diverse

farklı, çeşitli

174

dizzy

başı dönen

175

docile

uysal, evcil

176

domesticated

evcil hayvan

177

dormant

(1) sönmüş (volkan) (2) kış uykusuna yatmış (hayvan)

178

doubtful

şüpheli

179

dreadful

korkunç

180

dreary

kasvetli, sıkıcı

181

drunk

sarhoş

182

dull

(1) kasvetli (2) geri zekalı

183

durable

dayanıklı

184

dutiful

itaatkar ( obedient)

185

eager for

hevesli ( keen on)

186

eccentric

tuhaf

187

economic

ekonomik

188

edible

yenilebilir yemek

189

effective

etkili

190

elaborate

ayrıntılı, detaylı

191

embarrassed

yerin dibine girmiş, utanmış

192

emphatic

vurgulu

193

empty

boş

194

endemic to

yöreye has

195

enigmatic

bilmecemsi

196

enormous

kocaman

197

enthusiastic about

hevesli

198

entire

tüm, bütün

199

epidemic

salgın (hastalık vb)

200

essential

temel, esas, çok önemli