Yaygın Sıfatlar 4 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Sıfatlar 4 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Sıfatlar 4 Deck (39):
1

unwilling

isteksiz

2

unwise

ahmak, aptal

3

upset

üzgün

4

useful

faydalı, yararlı

5

usual

herzamanki

6

utter

tamam, büsbütün

7

vacant

boş

8

vague

belirsiz, net olmayan

9

vain

kendini beğenmiş

10

valid

geçerli

11

valuable

değerli

12

valueless

değersiz

13

varied

çeşitli

14

vengeful

intikamcı

15

versatile

çok yönlü, maharetli

16

vigilant

uyanık, gözü açık

17

vigorous

gayretle, canla başla

18

violent

şiddetli

19

visible

görülebilir

20

vivid

canlı, akılda kalıcı, net

21

volatile

uçucu (alkol)

22

voluntary

gönüllü

23

vulnerable to

kolay incinir, hassas

24

wasteful

müsrif, israfçı

25

wealthy

zengin

26

weird

tuhaf, garip, acayip

27

well-behaved

terbiyeli

28

well-built

iri yapılı

29

wide-awake

uyanmış, açıkgöz

30

widespread

yaygın

31

widow

erkek dul

32

widower

kadın dul

33

willing

gönüllü , hevesli

34

winding

virajlı yol

35

windy

rüzgarlı

36

wise

akıllı, mantıklı

37

witty

nükteli, hazır cevap

38

worried

üzgün

39

worthless

değersiz