allmenn formuerett

This class was created by Brainscape user Magnus Rebo Rosenberg. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (16)

Div innføring
Hva er det klare utgangspunktet i...,
Hva er reglene om avtaleekstinksjon,
Hvem beskyttes av reglene om avta...
7  cards
Grunnbegreper
Hva er grunnsetningen som sande m...,
Hva ligger i begrepet uforenlig,
Hva menes med begrepet rettighets...
17  cards
J=L, dynamisk tingsrett fra kjøpers ståsted-video
Hvilke 5 tredjepersoner kan konku...,
Nar er det trygt for kjoper a bet...,
Hvordan skaffer kjoper som da er ...
7  cards
J=L, avtaleekstinksjon løsøre
Forklar hva ekstl 1 forste setnin...,
Hva er de tre kumulative grunnvil...,
Sande lister opp fire unntak fra ...
10  cards
J=L avtaleekstinksjon fast eiendom
Hva er utgangspunktet for avtalee...,
Utg om forst i tid best i rett ha...,
Utg om forst i tid best i rett ha...
20  cards
J=L kreditorbeslag
Hvilke betegnelser brukes pa henh...,
Hva innebaerer betegnelsen materi...,
Sande snakker om tre grunnprinsip...
6  cards
J=L kreditorbeslag, hjemmelsmannskonflikt
Fortell kort om hva som er det ov...,
Hva er utg for vurderingen av om ...,
Hva er rettslig grunnlag og regel...
7  cards
Panteforelesninger
Hva innebaerer det panterettslige...,
Hva gjelder for sakalt nokkelpant,
Hvorfor har vi regler om pant i t...
15  cards
Ulovfestet avtaleekstinksjon/oblig
Fa klarhet i senere hva innebaere...,
Tgl 27 er en vanskelig bestemmels...,
Ulovfestet avtaleekstinksjon hvor...
7  cards
Seminaroppgaver 1-4
I oppgave 1 er avtalen mellom ped...,
27 forste ledd fastslar at man ka...,
Oppgave 1 27 annet ledd har et vi...
15  cards
Seminaroppgaver 5-9
I oppgave 8 har marte ervervet en...,
I oppgave 8 om husmorsameie er de...,
I lys av oppgave 8 grunnlag for a...
15  cards
Seminaroppgaver 10+11
Oppgave 10 handler om jens pengel...,
I oppgave 10 trekkes frem bygland...,
Oppgave 10 greia er jo at siden h...
10  cards
Seminaroppgave 12
Hva er saksforholdet og konklusjo...,
Oppgave 12 spm 3 og 4 3 se bort f...,
Oppgave 12 del 2 peder fortsetter...
8  cards
Seminaroppgave 13-15
Oppgave 13 reiser sporsmal om hve...,
I oppgave 14 er overordnet proble...
2  cards
Lærdom eksamensoppgaver
Eksamen 2016 hvilken vri om insuf...,
Bor et omstotelseskrav fa separat...,
Eksamen 2014 kan en panterett gjo...
6  cards
Panterett
Hva innebaerer forholdet mellom p...,
En kort oppsummering av yousuf do...
2  cards

More about
allmenn formuerett

  • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Magnus Rebo Rosenberg's Allmenn formuerett flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Allmenn Formuerett
  • 1 decks
  • 30 flashcards
  • 2 learners
Decks: Dynamisk Tingsrett, And more!
Allmenn formuerett
  • 7 decks
  • 268 flashcards
  • 2 learners
Decks: Tredjemannsproblemene, Forelesninger Dynamisk Tingsrett, Forelesninger Pant, And more!
Make Flashcards