पाठ पन्ध्र Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पाठ पन्ध्र > Flashcards

Flashcards in पाठ पन्ध्र Deck (112):
1

जात

caste

1

बाठो

clever

1

untouchable

अछुत

1

young man / woman

युवक / युवती

1

beautiful

सुन्दर

1

india

भारत

1

अादि / इत्यादि

etc.

1

dark

अँध्यारो

2

बाक्लो

thick

2

caste

जात

2

among

मध्ये

4

to sew

सिउनु / सिलाउनु

6

तुलना गर्नु / दाँज्नु

to compare

6

long

लामो

6

honest

इमान्दार

7

etc.

अादि / इत्यादि

8

law

कानुन

8

equal

बराबर

8

among

मध्ये

9

बराबर

equal

9

सर्नु

to be shifted/moved

10

रीतिरिवाज

tradition

10

to be shifted/moved

सर्नु

11

कमजोर

weak

12

to corect, manage, arrange

मिलाउनु

12

सार्नु

to move/shift

13

संसर

world

14

to compare

तुलना गर्नु / दाँज्नु

16

thin (people)

दुब्लो

17

at first / before

पहिले / पहिला

18

custom

चालचलन

18

more

बढी

19

चीन

china

20

पस्नु

to enter

20

इमान्दार

honest

22

पुनर्जीवित गर्नु

to review

22

निस्कनु

to come out

24

hard (as in hard liquor)

*don't use बुलियो w/ liquor

कडा

25

thick

बाक्लो

26

असल

nice/kind/good

26

कडा

hard (as in hard liquor)

*don't use बुलियो w/ liquor

28

to come out

निस्कनु

29

nice/kind/good

असल

30

such as

जस्तै

32

clean

सफा

32

soft

नरम

33

युवक / युवती

young man / woman

34

कतिको लागि

for how long?

35

less

कम

37

लाटो

dim witted / deaf dumb & mute (all 3)

38

ethnic groups

जनजाती

40

जनजाती

ethnic groups

41

to enter

पस्नु

42

जस्तै

like/similar

43

world

संसर

43

bitter

तितो

45

face

अनुहार

46

than (superlative)

सबभन्दा

48

कानुन

law

49

अँध्यारो

dark

51

सबभन्दा

than (superlative)

52

clever

बाठो

53

साँघुरो

narrow

54

caste system

जात प्रथा

55

समस्या पर्नु

to have a problem

56

दुब्लो

thin (people)

58

अनुहार

face

59

light

उज्यालो

60

मध्ये

among

61

मिलाउनु

to corect, manage, arrange

62

उज्यालो

light

63

wide

फराकिलो

65

भन्दा

than (comparative)

66

कम

less

68

नरम

soft

70

भारत

india

71

सुन्दर

beautiful

71

china

चीन

73

गन्हाउनु

stinky / smelly

74

ugly

कुरुप

75

tradition

रीतिरिवाज

75

new

नयाँ

76

dim witted / deaf dumb & mute (all 3)

लाटो

77

than (comparative)

भन्दा

78

पातलो

thin (things)

79

अछुत

untouchable

80

to move/shift

सार्नु

81

like/similar

जस्तै

83

मध्ये

among

84

for how long?

कतिको लागि

86

सफा

clean

87

जस्तै

such as

88

लामो

long

90

बढी

more

92

जात प्रथा

caste system

94

स्थान

place

95

कुरुप

ugly

96

नयाँ

new

97

narrow

साँघुरो

98

सिउनु / सिलाउनु

to sew

100

फराकिलो

wide

102

तितो

bitter

103

thin (things)

पातलो

104

चालचलन

custom

105

पहिले / पहिला

at first / before

106

place

स्थान

107

actually

खासगरेर

108

stinky / smelly

गन्हाउनु

109

to have a problem

समस्या पर्नु

110

to review

पुनर्जीवित गर्नु

111

खासगरेर

actually

112

weak

कमजोर