10/C Flashcards Preview

Business English > 10/C > Flashcards

Flashcards in 10/C Deck (46):
1

Vásárlói szokások

Buying habits

2

Piackutatás

Market research

3

Termékkutatás

Product research

4

Árkutatás

Price research

5

Reklámkutatás

Promotion research

6

Eladáskutatás

Sales research

7

Üzleti kutatás

Business research

8

Motivációkutatás

Motivation research

9

Adatforrás, információforrás

Source of data

10

Elsődleges információforrás

Primary source

11

Másodlagos

Secondary

12

Helyszíni piackutatás

Field research/primary research

13

A nulláról kezdeni vmit

To start from scratch

14

Másodlagos, íróasztalnál végzett kutatás

Desk research/secondary research

15

Kutatást lebonyolít

To conduct research

16

Megfigyelés

Observation

17

Kísérlet

Experiment

18

Felmérés

Survey

19

Tesztvásárlás

Mystery shopping

20

Kivetítési módszerek

Projective techniques

21

Gyűjteményes felmérés

Omnibus study/survey

22

Mintavétel

Sampling

23

Véletlen minta

Random sample

24

Rétegzett minta

Statified sample

25

Csoportos/klaszter minta

Cluster sample

26

Ellenőrzés

Audit

27

Országos (termék)bevezetés

National launch

28

Kitesz (polcra)

To display

29

Üzlet, kereskedelmi egység

Outlet

30

Megszemlél

To contemplate

31

Személyes elbeszélgetés

Personal interview

32

Megkérdezés postai úton

Postal survey

33

Telefonos megkérdezés

Telephone survey

34

Panel, törzs,inta-megkérdezés

Panel survey

35

Fókuszcsoportos vita

Focus group discussion

36

Hátrány

Drawback

37

Elfogult

Biased

38

Alapos és részletes minőségi visszajelzés (!?!)

In-depth qualitative feedback

39

Feltár valamit

In probe into

40

Megrendel

To commission

41

Előny

Merit

42

Ösztönzés, engedmény

Incentive

43

Ingyenes hírlevél

Free newsletter

44

Tagságért folyamodik

To sign up for membership

45

Vevőszolgálat, vevőgondozás

Customer service

46

Népszámlálási adatok

Census data