Vocabulary list 7/B Flashcards Preview

Business English > Vocabulary list 7/B > Flashcards

Flashcards in Vocabulary list 7/B Deck (75):
1

Törvényi forma

Legal form

2

Egyéni vállalkozás

Sole proprietorship

3

Társulas, társaság

Partnership

4

Betéti társaság

Limited company

5

Közkereseti társaság

Unlimited partnership

6

Korlátolt felelősségű társaság

Limited liability company

7

Részvénytársaság

Company limited by shares

8

Közös vállakozás

Joint ventures / joint enterprises

9

Egyesülés

Union

10

Testület, vállalat

Corporation

11

Magán szektor

Private sector

12

Állami szektor

Public sector

13

Befektet, tőkésít

To fund

14

Önálló jogi személy

Seperate legal entity

15

Gazdasági társaság

Business asociation

16

Kereskedelmi kamara

Chamber of commerce

17

Korlátlan felelősség

Unlimited liability

18

Vagyon

Fortune

19

Vagyontárgy

Asset

20

Jövedelem

Income

21

Beszámol

To report

22

Adóhivatal

Commissioners of Inland Revenue

23

Rugalmas munkaidő

Flexible working hour

24

Személyes igény

Personal need

25

Elindít

To set up

26

Fenntartani a vásárlók érdeklődését

Keep the customers interest up

27

Közjegyzői okirat

Deed of partnership

28

Veszteség

Loss

29

Vitatkozik, nézeteltérése van

To dispute

30

Társas vállakozási törvény

Partnership Act

31

Törvényi formaságoknak eleget tenni

Complete legal formalities

32

Pénzforrás

Source of finance

33

Hátrány

Drawback

34

Dűlőre jut vmivel kapcsolatban

Come to an understanding with

35

Beperel

To sue

36

Befejez, véget vet vminek

To be wound up

37

Hozzájárulás

Contribution

38

Közös megegyezés

Common agreement

39

Közösen

Jointly

40

Egyetemlegesen/egyenként

Severally

41

Felelősséggel bír vmivel

To bear liability for sg

42

Legfelsőbb testület

Supreme body

43

Fő vezető

Senior officer

44

Előre meghatározott

Allotted

45

Kötelezve van vmire

To be obliged to do sg

46

Beltag

General partner

47

Kültag

Limited partner

48

Csendestárs

Silent partner

49

Megszűnik

To cease

50

Törzstőke

Initial capital

51

Alapító okirat

Deed of foundation

52

Szerződést kötni

Make contract

53

Kockáztatva van, veszélyben van

To be at risk

54

Átruház

To transmitt

55

Igazgatóság

Members of board/ General board / Board of directors

56

Felügyelő bizottság

Supervisory board

57

Könyvvizsgáló

Auditor

58

Adattárolás

Record keeping

59

Jegyzett tőke

Subscribed capital

60

Szám érték

Number value

61

Névérték

Face value

62

Kibocsátási érték

Issue value

63

Éves közgyűlés

Annual general meeting

64

Csődbe megy

To go bankrupt

65

Alapításhoz szükséges tőke

Founding capital

66

Természetbeni

In-kind

67

Bezetői testület

Managing board

68

Felszámol

To liquidate

69

Arányában

In proportion to

70

Allami korlátolt felelősségű tarsaság

Public limited company

71

Magán korlatolt felelősségű társaság

Private limited companies

72

Eredmény kimutatás

Profit and loss account

73

Ellenőrzést gyakorol

To take control of/ to exercise control over

74

Feloszlik

To dissolve

75

Osztalék

Dividend