12/C Flashcards Preview

Business English > 12/C > Flashcards

Flashcards in 12/C Deck (22):
1

Viseli a költségeket és a kockázatokat

To bear costs and risks

2

Egyértelműen

Unambiguously

3

Nemzetközi Kereskedelmi Szokványok

Incoterms (International Commercial Terms)

4

Gyárból

EXW

5

Költségmentesen a hajó fedélzetére

FOB (Free On Board)

6

Költség, biztosítás és fuvardíj

CIF - Cost Insurance and Freight

7

Leszállítva vámfizetés nélkül

DDU delivered duty unpaid

8

Szállítás fizetve

CPT Carriage Paid To

9

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara

International Chamber of Commerce

10

Hatályba lép

To come into force

11

Költségmentesen a fogyasztónak

FCA - free carrier

12

Felügyelet, őrízet

Cutody

13

Költségmentesen a hajó oldalához

FAS - free alongside ship

14

Olyan szokvány ahol a fő szállítóeszköz tengeri hajó

Monomodal term

15

Berakodási kikötő

Port of handling

16

Költség és fuvardíj

CFR- Cost and Freight

17

Olyan szokvány amelynél a fő szállítóeszköz NEM csak tengeri hajó lehet

Multimodal term

18

Szállítás és biztosítás fizetve

CIP - Carriage and Insurance Paid to

19

Határra szállítva

DAF- Delivered at Frontier

20

Hajóról

DES - delivered ex ship

21

Rakpartról (vám fizetve)

DEQ Delivered Ex Quay

22

Leszállítva, vám fizetve

DDP - Dekivered Duty Paid