13/B Flashcards Preview

Business English > 13/B > Flashcards

Flashcards in 13/B Deck (100):
1

Társulás

Association

2

Kedvezményes övezet

Preferential zone

3

Vámunió

Customs union

4

Közös külső vámtarifa

Common external tariff

5

Egységes piac

Single market

6

Kincstári, adópolitika

Fiscal

7

Gazdasági és pénzügyi unió

Economic and monetary union

8

Egységessé tesz

To unify

9

Politikai unió

Political union

10

Egyesült Európa

United Europe

11

Újjáépítés

Reconstruction

12

Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete

OEEC - Organisation for European Economic Co-operation

13

Észak-atlanti Szerződés Szervezete

NATO - North Atlantix Treaty Organisation

14

Európa Tanács

Council of Europe

15

Párizsi Egyezmény

Treaty if Paris

16

Európai Szén és Acélközösség

ECSC - European Coal and Steel Community

17

Európai Gazdasági Közösség

EEC - European Economic Community

18

Római Egyezmény/Szerződés

Treaty of Rome

19

Közös Vámtarifa

CCT - Common Customs Tariff

20

Közös Mezőgazdasági Politika

CAP - Common Agricultural Policy

21

Munkaerő, tőke és szolgáltatások szabad áramlása

Free movement of labour, capital and services

22

Európai Atomenergia Bizottságg

EUratom -European Atomic Energy Commission

23

Európai közösség

EC - European Community

24

Európai Monetáris Rendszer

EMS European Monetary System

25

Feldarabolódás, összeomlás

Disruption

26

Lebegő árfolyam

Floating exchange rate

27

Fehér Könyv

White Paper

28

Egységes Európai Okmány

SEA - Single European Act

29

Maastricht-i egyezmény

Maastricht Treaty

30

Az EU-ról szóló egyezmény

The Treaty on European Union

31

Egyesülés

Convergence

32

Felkészülés vmire

Provision for

33

Gazdasági és monetáris Unió

EMU - Economic and Monetary Union

34

pillér

Pillar

35

Schengeni egyezmény

Schengen agreement and conventio

36

Menedékjog

Asylum

37

Nemzet, nép

People

38

Európai állampolgárság

European citizenship

39

Adományoz

To confer

40

Indul a választáson

To stand for election

41

Serkent, ösztönöz

To boost

42

Európai monetáris intézet

EMI- european monetary institute

43

Európai központi bank

ECB - European Central Bank

44

Egységes közös valuta

Common single currency

45

Átmenet

Transition

46

Fizetőeszköz

Tender

47

Számlapénz

Accounting currency

48

Kézzel fogható

Palpable

49

Európai azonosságtudat

European identity

50

Jogosulttá válik vmire

To qualify for

51

Kitesz vmekkora összeget

To account for

52

Tartalék valuta

Reserve currency

53

Csökkenő tendencia

Downturn

54

Viszontbiztosít

To reassure

55

Szövetségi Bank

US Federal Reserve

56

Likviditás

Liquidity

57

Európai Bizottság

European Commussion

58

Végrehajtói

Executive

59

Európai Közösség Tanácsa

Council ofvthe European Community

60

Minisztertanács

Council of Ministers

61

Döntéshozó testület

Decision-making body

62

Európai Parlament

European Parliament

63

Törvényjavaslat

Legislative proposal

64

Törvényhozói testület

Legislative body

65

Uniós költségvetés

Union budget

66

Megválaszt

To elect

67

Arányosan feloszt

To apposition

68

Európai bíróság

European Court of Justice

69

Végrehajt

To enforce

70

Európao számvevőszék

European Court of Auditors

71

Európai tanács

European council

72

Csatlakozás

Accession

73

Kibőbített

Enlarged

74

Emaradottság

Backwardness

75

Uniós alapok

Community funds

76

Kibővítés

Enlargement

77

Áradat

Avalanche

78

Személyek szabad áramlása

Free movement of persons

79

Közép és Kelet európao országok

CCEE - Countries pf Central and Eastern Europe

80

Kommunista rendszerek összeomlása

Collapse of the communist regimes

81

Újjáépít, átalakít

To reconstruct

82

Segély

Aid

83

Szerkezeti átalakítás, átrendeződés

Restructuring

84

Megköt

To conclude

85

Társulási Szerződés

Association agreement

86

Jogi közeledés

Legal approximation

87

Fokozatosan, egyre inkább

Progressively

88

Szabadkereskedelmi övezet

Free-trade area

89

Csatlakozási tárgyalások

Accession negotiations

90

Miniszteri szintű

Ministerial level

91

Lezárja a tárgyalásokat

To conclude negogiations

92

EU csatlakozasról szóló népszavazás

Referendum On Accession to the EU

93

Csatlakozási Egyezmény

Accession Treaty

94

Szavazni megy, az urnához járul

To go to the polls

95

Miniszterelnök

PM - Prime Minister

96

Külügyminiszter

Foreign Minister

97

Gazdasági és Szociális Bizottság

Evonomic and Social Commitee

98

Állandó Képviselők Bizottsága

(COREPER) The Commitee of Permament Representatives

99

Központi Bankok Európai Rendszere

ECSB - European System of Central Banks

100

Európai Befektetési Bank

EIB - European Investment Bank