11/C Flashcards Preview

Business English > 11/C > Flashcards

Flashcards in 11/C Deck (74):
1

Biztosítási díj

Premium

2

Biztosított személy

Insured

3

Biztosítási fedezet

Insurance cover

4

Biztosítási kötvény

Insurance policy

5

Biztosított, (bizt, kötvény tulajdonosa)

Policyholder

6

Biztosítható kockázat/kárveszély

Insurable risk

7

Nem biztosítható kárveszély

Uninsurable risk

8

Rozsda

Rust

9

Korrózió

Corrosion

10

Nem megfelelő csomagolás

Inadequate packing

11

Jogosult valamire

To be entitled to sg

12

Kártérítés

Compensation

13

A lehető legjobb indulat

Utmost good faith

14

Biztosítható érdek

Insurable interest

15

Jótállás, biztosíték

Indemnity

16

Közvetlen ok

Proximate cause

17

Biztosítást köt

To take out an insurance policy

18

Becslés, értékelés

Assesment

19

Félrevezet

To mislead

20

Felelős valamiért/ köteles valamire

To be liable to do sg

21

Életbiztosítás

Life assurance

22

Balesetbiztosítás

Accident insurance

23

Követelést elfogad

To settle a claim

24

Középérték, záradék

Average clause

25

Névérték

Face value

26

Tényleges érték

Actual value

27

Kártalanít, kárpótól

To indemnify

28

Szerződésszegés

Breach of contract

29

Viszontbiztosítás

Reinsurance

30

Egész életre szóló kötvény

Whole-life policy

31

Javadalmazásos kötvény

Endowment policy

32

Határidős kötvény

Term policy

33

Évjáradék biztosítás

Annuity policy

34

Egyenes életbiztosítás kötvény

Straight life policy

35

Korlátozott fizetésű, egész életre szóló kötvény

Whole life with limited payments policy

36

Lejár

To expire

37

Ingatlanvásárlási/ jelzálog kötvény

Mortgage guarantee policy

38

Jelzálog

Mortgage

39

Kedvezményezett

Beneficiary

40

Dupla javadalmazásos kötvény

Double endowment policy

41

Tengeri biztosítás

Marine insurance

42

Veszély, kockázat

Peril

43

Totálkár

Total loss

44

Részleges kár

Partial loss

45

Súlyos(abb) kockázat

Major peril

46

Ütközés

Collision

47

Zátonyra futás

Stranding

48

Csekély(ebb) kockázat

Minor peril

49

Szándékosan/(nem~) elszenvedett veszteségek

Voluntarily /involuntarily incurred losses

50

Hajóból nagy veszély esetén könnyítésül a tengerbe dobott áru

Jettison /cast away

51

Hajókár

Average

52

Közös hajókár

General Average

53

Részleges hajókár

Particular average

54

Hajótörzs-biztosítás

Hull insurance

55

Fuvardíj biztosítás

Freight insurance

56

Hajótulajdonos felelősségbiztosítás

Shipowner's liability insurance

57

Rakománybiztosítás

Cargo insurance

58

Zendülés

Riot

59

Polgári zavargás

Civil commotion

60

Személyes balesetbiztosítás

Personal accident insurance

61

Lopás elleni biztosítás

Theft insurance

62

Vagyonbiztosítás

Property insurance

63

Minden kockázatra kiterjedő biztosítás

All-risks policy

64

Ingatlanbiztosítás

Household insurance

65

Lakás tartozékaira kötött biztosítás

Contents insurance

66

Épületbiztosítás

Buildings insurance

67

Felelősségbiztosítás

Liability insurance

68

Hanyagság

Negligence

69

Tűzbiztosítás

Fire insurance

70

Járműbiztosítás

Motor insurance

71

Légi balesetbiztosítás

Aviation insurance

72

Közfelelősség-biztosítás

Public liability insurance

73

Munkáltatói felelősségbiztosítás

Employer's liability

74

Munkáltatóbiztosítás hűtlen kezelés ellen

Fidelity bond.