Vocabulary List 6 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary List 6 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary List 6 Deck (71):
1

Adót kivetni valamire

To levy tax on something

2

Értékcsökkenési elszámolás

Deprecation accounting

3

Pénzt mos

To launder money

4

Kibúvók

Loopholes

5

Adó alóli kibúvás

Tax shelters

6

Adólevonás

Tax deductible

7

Adózás elkerülését szolgáló veszteség

Tax loss

8

Adóparadicsom

Tax heavens

9

Önbevalló

Self-assessing

10

Adófizető

Tax payer

11

Egyéni vállalkozási adó

Simplified Taxation for Entrepreneurs

12

Általános forgalmi adó

Value added tax

13

Szabadalmi ügyvivői iroda

Patent office

14

Végrehajtó iroda

Executive office

15

Adóelőleg

Tax-advance

16

Adóalap

Tax-base

17

Adóév

Tax year

18

Módosított

Adjusted

19

Jogcímek

Legal titles

20

Számla

Invoice

21

Adóhivatal

Tax Administration

22

Adóalany

Ratepayer

23

Személyi jövedelemadó

Personal income tax

24

Társasági adó

Corporate income tax

25

Vagyonnövekvény adó

Capital gains tax

26

Helyi adó

Local tax

27

Vám

Customs duty

28

Fogyasztási adó

Consumption tax

29

Örökösödési adó

Gaft and inheritance tax

30

Forrásadó

Withholding tax

31

Súlyadó

Motor vehicle tax

32

Adókedvezmény

Tax allowances

33

Nyugdíj hozzájárulás

Pension contribution

34

Családi pótlék

Child allowance

35

Adósáv

Tax bracket/tax rate

36

Adósáv táblázat

Tax rate table

37

Adott sávra érvényes adókulcs

Marginal tax rate

38

Bérből, munkáltató által levont jövedelemadó

Pay as you earn (PAYE)

39

Kétszeres adózás védelméről szóló egyezmény

Double Taxation Prevention Treaty

40

Osztalékadó

Dividend tax

41

Belföldi adózó

Inland taxpayer

42

Külföldi vállalkozó

Foreign entrepreneur

43

Adózás előtti eredmény

Profit before taxation

44

Módosított

Adjusted

45

Külföldön fizetendő adó

Taxable income abroad

46

Egészségügyi alapellátás

Basic health care supplies

47

Magánnyugdíj alap

Private pension fund

48

Visszatérített

Refunded

49

Gabonafélek

Cereals

50

Állati trágya

Animal dung

51

Rokkantkocsi

Invalid carriage

52

Önálló jogi személy

Seperate legal entity

53

Gazdasági társaság

Business associations

54

Hely iparűzési adó

Local business tax

55

Helyi önkormányzat területén

In the area of local authorities

56

Építményadó

Building tax

57

Telekadó

Land tax

58

Fizetendő adó

Tax liability

59

Költségvetési szervek

Budgetary institutions

60

Egyházhoz tartozó épületek

Additional buildings belonging to the Church

61

Adómentes

Tax exempt

62

Idegenforgalmi adó

Tourist tax

63

Állandó lakhely

Permament residence

64

Személyeknét / éjszakánként

Per person per night

65

Forgalmi engedély

Vehicle license

66

Gépjárműadó

Motor vehicle tax

67

Kiállítani

To make out

68

Útadó

Road tax

69

Vámmentes terület

Customs free zones

70

Bevétel

Returns

71

Adóhivatal

Commissioners of Inland Revenue