12/B Flashcards Preview

Business English > 12/B > Flashcards

Flashcards in 12/B Deck (46):
1

Feri

Feri

2

Kereskedelmi korlátozás

Trade barrier

3

Termékek szabad áramlása

Free flow of goods

4

Vámjellegű korlátozás

Tarriff barrier

5

Nem vámjellegű korlátozás

Non-tarriff barrier

6

Protekcionizmus

Protectionism

7

Szabad kereskedelem

Free trade

8

Kialakulóban lévő iparág

Infant industry

9

Fogyasztói ár

Consumer price

10

Ösztönzi, serkenti az infláció

To stimulate inflation

11

Kialakulóban lévő, feltörekvő iparág

Emerging industry

12

Vámokat vet ki

To impose tariffs

13

Védővám

Protective tariff

14

Mennyiségi korlátozást szab ki

To set a quota

15

Szabályozza a kereskedelmet

To control trade

16

Adminisztratív intézkedések

Administrative mesures

17

Vám

Customs duty

18

Engedélyezési rendszer

License system

19

Leértékelés

Devaluation

20

Állami szubvenció, rtámogatás

Subsidy

21

Szubvencionál, támogat, segelyes

To subsidise

22

Hitelt nyújt

To extend a credit

23

Korlátozza az importot

To restrict imports

24

Vámot vet ki

To levy a duty

25

Behozatali vám

Import tariff/duty

26

Pénzt előteremt

To raise money

27

Kiviteli vám

Export tariff/duty

28

Tranzitvám

Transit duty

29

Vámterület

Customs area

30

Financiális vámdíjszabás

Revenue tariff

31

Tiltó vám

Prohibitive tariff

32

Kedvezményes vámtarifa

Preferentiak tariff

33

Büntetővám

Retaliatory tariff

34

Büntető

Punitive

35

Értekvám

Ad valorem tariff

36

Fajlagos vám

Specific tariff

37

Vegyes vám

Compound tariff

38

Adomány, segély

Grant

39

Versenyképesség

Competitiveness

40

Mennyiségi korlátozás

Quota

41

Megvéd

To shield

42

Közvetlenül az árra ható intézkedés

Direct price influence

43

Vámelőleg

Customs deposit

44

Vámvizsgálat

Customs clerance

45

Befektetési korlátozás

Investment barrier

46

Kölcsönös

Reciprocal