Vocabulary List 7/A Flashcards Preview

Business English > Vocabulary List 7/A > Flashcards

Flashcards in Vocabulary List 7/A Deck (60):
1

Fedezeti pont elemzés

Break-Even analysis

2

Jövedelmezőség

Profitability

3

Állandó költség

Fixed cost

4

Értekesítesi bevétel

Sales revenue

5

Átlagos bruttó nyereség

Average gross profit

6

Fedezeti pont

Break-Even point

7

Nullszaldóssá tenni

To break even

8

Learat

To reap

9

Megelégedés

Fulfilment

10

Megfoszt vkitől

To deprive of

11

Ímmel-ámmal csinál vmit

To drag one's feet in sg

12

Hiteligénylés

Loan application

13

Bevezető oldal

Introductory section

14

Összefoglaló

The summary

15

Piacelemzés

The market analysis

16

Vállalkozás leírása

The description of the business

17

Termelési terv

The production plan

18

Marketing terv

Marketing plan

19

Szervezeti terv

Operation plan

20

Kockázatelemzés/becslés

Risk analysis

21

Utolsó előtti rész

The last but one part

22

Pénzügyi terv

Financial plan

23

Függelék

Appendix

24

Tevékenységi terület

Field of activity

25

Pénzügyi szükségletek

Financial needs

26

Piaci szegmens

Market segment

27

Célpiac

Target market

28

Piaci áttekintés

Industry overview

29

Elsődleges versenyző

Primary competitor

30

Versenyképes termék

Competitive product

31

Kockázatok és félelmek

Risks and threats

32

Telephely

Premise

33

Nyersanyagszállító

Raw material supplier

34

Eladási taktika

Sales tactics

35

Kulcsszemélyzet

Key personnel

36

Munkamegosztás

Division of labour

37

Előre nem látott események

Contingency

38

Előzetes jövedelem terv

Previous income plan

39

Előrejelzés

Projection

40

Előzetes

Pre-forma

41

Mérleg

Balance Sheet

42

Pénzforrás/anyagi forrás

Source of finance

43

Piackutatási adatok

Market research data

44

Árajánlat

Price quotation

45

Alapító okirat

Memorandum of Association

46

Alapszabályok

Articles of Association

47

Megfogalmaz, megszövegez

To draw up

48

Alapító tag

Founding member

49

Cégnyilvántartó

Registrar of company

50

Bejegyzési illeték

Registration fee

51

Beiktat

To file

52

Nyilvántartó

Registrar

53

Bejegyzési igazolás

Certificate of registration

54

Alapszabály

Constitution

55

Társasági törvény

Company act

56

Felelősség

Liability

57

Cél

Objective

58

Terület, tevékenységi kör

Scopes

59

Tőkét szerez

To raise capital

60

Kibocsátott részvények össznévértéke

Nominal capital