Vocabulary List 7/C Flashcards Preview

Business English > Vocabulary List 7/C > Flashcards

Flashcards in Vocabulary List 7/C Deck (44):
1

Hierarchikus szerkezet

Hierarchical structure

2

Beosztott

Subordinate

3

Személyzeti szerkezet

Staff position structure

4

Funkcionális szerkezet

Functional structure

5

Hatalom

Authority

6

Elnök

Chairman

7

Vállalatvezető

Managing Director /Chief Executive Offcer

8

Kutatás és fejlesztés

Research and development

9

Emberi erőforrás osztály

Human resources department

10

Pénzügyi igazgatóság

Financial Management

11

Könyvelés

Accounting

12

Iranyítás

Directing

13

Ellenőrzés

Controlling

14

Elérni a célokat

To achieve goals

15

Felállítani a célokat

To set up the objectives

16

Stratétigai tervezés

Trategic planning

17

Trvezés előre nem látott eseményekre

Contingency planning

18

Erőforrás allokáció

Allocation of resources

19

Fordított arányban van vmivel

To be inverse ratio to sg

20

Megnyilvánulás

Manifestation

21

Autokratikus

Autocratic

22

Patriarchális

Patriarchal

23

Tanácskozó

Consulting

24

Résztvevő

Participating

25

Demokratikus

Democratic

26

Vezetési stílus

Managerial style

27

Döntési hatalom

Power of decision

28

Külső és belső koordinátor

Outside and inside coordinator

29

Abszolutista

Absolutist

30

Narcista

Narcist

31

Paternalista

Paternalist

32

Harmonikus

Harmonising

33

Részvéten alapuló

Participation based

34

Technokrata

Technocratie

35

Vezetés orientált

Management oriented

36

Személyi kultusz

Personal cult

37

Áthárítja a felelősséget

To shift the responsibility to sy

38

Előtérbe kerül

To come into teh front

39

Munkahelyi légkör

Working atmosphere

40

Teljesítmény

Performance

41

Szakértői csoport

Professional groups

42

Szakmai szempontok

Professional guidelines

43

Megértést tanúsít vki iránt

To show understanding towards

44

Valaminek a rovására

To the expense of