13: Nyrer og urinveje Flashcards Preview

Pædiatri - en illustreret lærebog > 13: Nyrer og urinveje > Flashcards

Flashcards in 13: Nyrer og urinveje Deck (45)
Loading flashcards...
31

Familiær glomeulopati

p. 275

32

Alports syndrom

275

33

Familiær benign hæmaturi

p. 276

34

Vaskulitsygdomme

p. 276

35

SLE

p. 276

36

Nyresten

p. 277

37

Renal tubulær dysfunktion

p. 277

38

Specifik tubulær dysfunktion

p. 277

39

Generel proksimal dysfunktion

p. 277

40

Fanconis syndrom

p. 277

41

Akut nyreinsufficiens

p. 279

42

Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)

p. 280

43

Hypertension

p. 281

44

Kronisk nyreinsufficiens

p. 282

45

Dialyse og transplantation

p. 282