درس3 لغات پاورقی Flashcards Preview

عربی2 > درس3 لغات پاورقی > Flashcards

Flashcards in درس3 لغات پاورقی Deck (27)
Loading flashcards...
1

اَصبَحَ

شد

2

اَصلَب

سخت تر

3

اقامة

درست کردن، به راه آوردن

4

اَلستَ

آیا نیستی؟

5

اَمت

سستی، شک

6

امّیّ

بی سواد

7

بَدأَ

شروع کرد

8

تری

=تنظُر

9

تُعَبِّرُ

=تُبَیّنُ

10

تقدُّم

پیشرفت

11

ثَقب

سوراخ

12

خلیل

دوست

13

دابر

اصل، ریشه

14

زَیَّنّا

زینت دادیم

15

سائر

رایج

16

سائل

درخواست کننده

17

سکّاک

کسی که سکه ضرب می کند

18

ضجیج

سرو صدا

19

عِوَج

کجی، انحراف

20

قاصم

درهم شکننده

21

قرین

هم نشین

22

مرَّ

عبور کرد

23

مصدر

منبع

24

معَدّة

آماده شده

25

من ذاته

من نفسه

26

نستفیض

استفاده می کنیم

27

یبعَثُ

بر می انگیزد