درس7 لغات پاورقی Flashcards Preview

عربی2 > درس7 لغات پاورقی > Flashcards

Flashcards in درس7 لغات پاورقی Deck (27)
Loading flashcards...
1

الجیل

النسل

2

الشّتاء

زمستان

3

الصّیف

تابستان

4

العُلی

بزرگی، مقام

5

القدس

اسم مدیتة و هی مؤنثة

6

بئر

چاه

7

تبلُغَ

می رسی

8

تَجِدُ

می یابی

9

تلعَقَ

می چشی

10

تمر

خرما

11

تهذیب

پاک نمودن

12

حجار

ج حَجَر

13

حصون

ج حصن، دژ

14

حفَرَ

حفر کرد، کند

15

حلاوة

شیرینی

16

سَهِرَ

بیداری کشید

17

صِغَر

کوچکی

18

ضوء

نور

19

علی سبیل المثال

به عنوان مثال

20

قلاع

ج قلعة

21

لا تُخلِنا

مارا بی بهره نکن

22

مَجد

بزرگواری

23

مرارة

تلخی

24

نُصبَ العین

مورد توجه

25

ینتفعُ

سود می برد

26

یهلِکُ

نابود می شود

27

یُهملونَ

سستی می ورزند