درس6 لغات پاورقی Flashcards Preview

عربی2 > درس6 لغات پاورقی > Flashcards

Flashcards in درس6 لغات پاورقی Deck (21)
Loading flashcards...
1

أن

که

2

لن

هرگز

3

کَی

تا این که

4

إذن

بنابراین

5

لِ

برای این که

6

حتّی

تا

7

یقْذفُ

دور می اندازد

8

رَکَضَ

دوید

9

زخارف

ج زخرف، زیور ها

10

بُعِثَ

مبعوث شد

11

العصفورة

گنجشک

12

عُشّ

آشیانه

13

الصِّغار

بچّه ها

14

بضعة

چند

15

یُهدِّدُ

تهدید می کند

16

حَصاد

درو کردن

17

هامّ

مهم

18

نَرحَلَ

کوچ می کنیم

19

یتعاونون

همکاری می کنند

20

یَمنَعَ

دریغ می کند

21

شدائد

سختی ها