درس8 Flashcards Preview

عربی2 > درس8 > Flashcards

Flashcards in درس8 Deck (23)
Loading flashcards...
1

أَبَتِ

پدر من

2

اَنصَتَ

ساکت شد، سکوت کرد

3

اَیَّدَ

تأیید کرد

4

قضی(-ِ) قضاءً

انجام داد، گذراند، طی کرد

5

قَضَی نحبه

به عهد خود وفا کرد، نذرش را ادا کرد، از دنیا رخت برکشید

6

مَرحباً بک

درود بر شما، خوش آمدید

7

الخُطّة

نقشه

8

خِیَرة

بهترین

9

الدّابّة

جنبنده

10

سَلَبَ (-ُ) سَلباً

ربود، دزدید

11

سُلبت قدرتنا

قدرت ما سلب شد

12

شِرذمة

گروه اندک، دار و دسته

13

ظَفِر(-َ) ظَفَراً

پیروز شد

14

العاق

طرد شده، نفرین شده، لعنت شده

15

العرس

[جشن] عروسی،[جشن] ازدواج

16

عَقَدَ(-ِ) عَقداً

محکم کرد

17

العناد

مخالفت، لجبازی و یک دندگی

18

غُسِلَت عقولُهم

شستشوی مغزی شدند

19

النحب

عهد و پیمان، زمان و وقت مرگ

20

هَوَّنَ

آسان نمود

21

هَوِّن علیک

سخت نگیر

22

هَیِّن

سهل و آسان

23

الساحة

میدان